Avdelinger

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Vi har dessuten virksomhet ved 15 ambulansestasjoner.

 

Nedenfor finner du oversikt over alle våre avdelinger, seksjoner og behandlingssteder (behandlingsstedene ligger helt nederst). Du finner kontaktinformasjon, besøkstider og annen praktisk informasjon på hver enkelt side.

Finn avdeling

Akutt ambulant team, Asker DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dps/dognseksjonen-sikta-asker-dps/akutt-ambulant-team-asker-dpsAkutt ambulant team, Asker DPSAAkutt ambulant team, Asker DPSAkutt ambulant team, Asker DPSAkutt ambulant team, Asker DPSAkutt ambulant team, Asker DPS
Akutt observasjonspost, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-ortopedi-og-akuttmottak/akuttmottaket-drammen-sykehus/akutt-observasjonspost-drammen-sykehusAkutt observasjonspost, Drammen sykehusAAkutt observasjonspost, Drammen sykehusAkutt observasjonspost, Drammen sykehusAkutt observasjonspost, Drammen sykehusAkutt observasjonspost, Drammen sykehus
Akutt psykiatri, poliklinikk og døgn, Kongsberg DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/kongsberg-dps/seksjon-for-akutt-psykiatri-poliklinikk-og-dogn-kongsberg-dpsAkutt psykiatri, poliklinikk og døgn, Kongsberg DPSAAkutt psykiatri, poliklinikk og døgn, Kongsberg DPSAkutt psykiatri, poliklinikk og døgn, Kongsberg DPSAkutt psykiatri, poliklinikk og døgn, Kongsberg DPSAkutt psykiatri, poliklinikk og døgn, Kongsberg DPS
Akuttmottak og observasjonspost, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/akuttmottak-og-observasjonspost-kongsberg-sykehusAkuttmottak og observasjonspost, Kongsberg sykehusAAkuttmottak og observasjonspost, Kongsberg sykehusAkuttmottak og observasjonspost, Kongsberg sykehusAkuttmottak og observasjonspost, Kongsberg sykehusAkuttmottak og observasjonspost, Kongsberg sykehus
Akuttmottaket, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/akuttmottaket-berum-sykehusAkuttmottaket, Bærum sykehusAAkuttmottaket, Bærum sykehusAkuttmottaket, Bærum sykehusAkuttmottaket, Bærum sykehusAkuttmottaket, Bærum sykehus
Akuttmottaket, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-ortopedi-og-akuttmottak/akuttmottaket-drammen-sykehusAkuttmottaket, Drammen sykehusAAkuttmottaket, Drammen sykehusAkuttmottaket, Drammen sykehusAkuttmottaket, Drammen sykehusAkuttmottaket, Drammen sykehus
Akuttmottaket, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/akuttmottaket-ringerike-sykehusAkuttmottaket, Ringerike sykehusAAkuttmottaket, Ringerike sykehusAkuttmottaket, Ringerike sykehusAkuttmottaket, Ringerike sykehusAkuttmottaket, Ringerike sykehus
Akuttseksjon A, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/akuttseksjon-a-blakstadAkuttseksjon A, BlakstadAAkuttseksjon A, BlakstadAkuttseksjon A, BlakstadAkuttseksjon A, BlakstadAkuttseksjon A, Blakstad
Akuttseksjon B, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/akuttseksjon-b-blakstadAkuttseksjon B, BlakstadAAkuttseksjon B, BlakstadAkuttseksjon B, BlakstadAkuttseksjon B, BlakstadAkuttseksjon B, Blakstad
Akuttseksjon C, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/akuttseksjon-c-blakstadAkuttseksjon C, BlakstadAAkuttseksjon C, BlakstadAkuttseksjon C, BlakstadAkuttseksjon C, BlakstadAkuttseksjon C, Blakstad
Alderspsykiatrisk poliklinikk, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/alderspsykiatrisk-poliklinikk-blakstadAlderspsykiatrisk poliklinikk, BlakstadAAlderspsykiatrisk poliklinikk, BlakstadAlderspsykiatrisk poliklinikk, BlakstadAlderspsykiatrisk poliklinikk, BlakstadAlderspsykiatrisk poliklinikk, Blakstad
Alderspsykiatrisk seksjon A, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/alderspsykiatrisk-seksjon-a-blakstadAlderspsykiatrisk seksjon A, BlakstadAAlderspsykiatrisk seksjon A, BlakstadAlderspsykiatrisk seksjon A, BlakstadAlderspsykiatrisk seksjon A, BlakstadAlderspsykiatrisk seksjon A, Blakstad
Alderspsykiatrisk seksjon B, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/alderspsykiatrisk-seksjon-b-blakstadAlderspsykiatrisk seksjon B, BlakstadAAlderspsykiatrisk seksjon B, BlakstadAlderspsykiatrisk seksjon B, BlakstadAlderspsykiatrisk seksjon B, BlakstadAlderspsykiatrisk seksjon B, Blakstad
Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Asker DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dps/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-asker-dpsAllmennpsykiatrisk poliklinikk, Asker DPSAAllmennpsykiatrisk poliklinikk, Asker DPSAllmennpsykiatrisk poliklinikk, Asker DPSAllmennpsykiatrisk poliklinikk, Asker DPSAllmennpsykiatrisk poliklinikk, Asker DPS
Ambulanseavdelingenhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/ambulanseavdelingenAmbulanseavdelingenAAmbulanseavdelingenAmbulanseavdelingenAmbulanseavdelingenAmbulanseavdelingen
AMK - medisinsk nødtelefon 113https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/amk-medisinsk-nodtelefon-113AMK - medisinsk nødtelefon 113AAMK - medisinsk nødtelefon 113AMK - medisinsk nødtelefon 113AMK - medisinsk nødtelefon 113AMK - medisinsk nødtelefon 113
Ammepoliklinikken, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehus/barselseksjonen-berum-sykehus/ammepoliklinikken-berum-sykehusAmmepoliklinikken, Bærum sykehusAAmmepoliklinikken, Bærum sykehusAmmepoliklinikken, Bærum sykehusAmmepoliklinikken, Bærum sykehusAmmepoliklinikken, Bærum sykehus
Ammepoliklinikken, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/fodeavdelingen-kongsberg-sykehus/ammepoliklinikken-kongsberg-sykehusAmmepoliklinikken, Kongsberg sykehusAAmmepoliklinikken, Kongsberg sykehusAmmepoliklinikken, Kongsberg sykehusAmmepoliklinikken, Kongsberg sykehusAmmepoliklinikken, Kongsberg sykehus
Anestesi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-anestesi-intensiv-og-operasjon-drammen-sykehus/anestesi-drammen-sykehusAnestesi, Drammen sykehusAAnestesi, Drammen sykehusAnestesi, Drammen sykehusAnestesi, Drammen sykehusAnestesi, Drammen sykehus
Anestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-anestesi-intensiv-og-operasjon-berum-sykehusAnestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehusAAnestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehusAnestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehusAnestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehusAnestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehus
Anestesi, intensiv og operasjon, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-anestesi-intensiv-og-operasjon-drammen-sykehusAnestesi, intensiv og operasjon, Drammen sykehusAAnestesi, intensiv og operasjon, Drammen sykehusAnestesi, intensiv og operasjon, Drammen sykehusAnestesi, intensiv og operasjon, Drammen sykehusAnestesi, intensiv og operasjon, Drammen sykehus
Anestesiavdelingen, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/anestesiavdelingen-ringerike-sykehusAnestesiavdelingen, Ringerike sykehusAAnestesiavdelingen, Ringerike sykehusAnestesiavdelingen, Ringerike sykehusAnestesiavdelingen, Ringerike sykehusAnestesiavdelingen, Ringerike sykehus
Anestesiseksjonen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-anestesi-intensiv-og-operasjon-berum-sykehus/anestesiseksjonen-berum-sykehusAnestesiseksjonen, Bærum sykehusAAnestesiseksjonen, Bærum sykehusAnestesiseksjonen, Bærum sykehusAnestesiseksjonen, Bærum sykehusAnestesiseksjonen, Bærum sykehus
Anestesiseksjonen, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/anestesiseksjonen-kongsberg-sykehusAnestesiseksjonen, Kongsberg sykehusAAnestesiseksjonen, Kongsberg sykehusAnestesiseksjonen, Kongsberg sykehusAnestesiseksjonen, Kongsberg sykehusAnestesiseksjonen, Kongsberg sykehus
ARA, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighet/ara-blakstadARA, BlakstadAARA, BlakstadARA, BlakstadARA, BlakstadARA, Blakstad
ARA, Bærumhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighet/ara-berumARA, BærumAARA, BærumARA, BærumARA, BærumARA, Bærum
ARA, Drammenhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighet/ara-drammenARA, DrammenAARA, DrammenARA, DrammenARA, DrammenARA, Drammen
ARA, Konnerudhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighet/ara-konnerudARA, KonnerudAARA, KonnerudARA, KonnerudARA, KonnerudARA, Konnerud
Asker BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/asker-bupAsker BUPAAsker BUPAsker BUPAsker BUPAsker BUP
Asker DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dpsAsker DPSAAsker DPSAsker DPSAsker DPSAsker DPS
Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomsavdelingen-drammen-sykehusBarne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehusBBarne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehusBarne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehusBarne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehusBarne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus
Barne- og ungdomspoliklinikken, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomspoliklinikken-berum-sykehusBarne- og ungdomspoliklinikken, Bærum sykehusBBarne- og ungdomspoliklinikken, Bærum sykehusBarne- og ungdomspoliklinikken, Bærum sykehusBarne- og ungdomspoliklinikken, Bærum sykehusBarne- og ungdomspoliklinikken, Bærum sykehus
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupaBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)BBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)
Barne- og ungdomsseksjonen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomsavdelingen-drammen-sykehus/barne-og-ungdomsseksjonen-drammen-sykehusBarne- og ungdomsseksjonen, Drammen sykehusBBarne- og ungdomsseksjonen, Drammen sykehusBarne- og ungdomsseksjonen, Drammen sykehusBarne- og ungdomsseksjonen, Drammen sykehusBarne- og ungdomsseksjonen, Drammen sykehus
Barn/ungdom poliklinikk og dagbehandling, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomsavdelingen-drammen-sykehus/barnungdom-poliklinikk-og-dagbehandling-drammen-sykehusBarn/ungdom poliklinikk og dagbehandling, Drammen sykehusBBarn/ungdom poliklinikk og dagbehandling, Drammen sykehusBarn/ungdom poliklinikk og dagbehandling, Drammen sykehusBarn/ungdom poliklinikk og dagbehandling, Drammen sykehusBarn/ungdom poliklinikk og dagbehandling, Drammen sykehus
Barselpoliklinikken, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/barselpoliklinikken-drammen-sykehusBarselpoliklinikken, Drammen sykehusBBarselpoliklinikken, Drammen sykehusBarselpoliklinikken, Drammen sykehusBarselpoliklinikken, Drammen sykehusBarselpoliklinikken, Drammen sykehus
Barselseksjonen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehus/barselseksjonen-berum-sykehusBarselseksjonen, Bærum sykehusBBarselseksjonen, Bærum sykehusBarselseksjonen, Bærum sykehusBarselseksjonen, Bærum sykehusBarselseksjonen, Bærum sykehus
Barselseksjonen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/barselseksjonen-drammen-sykehusBarselseksjonen, Drammen sykehusBBarselseksjonen, Drammen sykehusBarselseksjonen, Drammen sykehusBarselseksjonen, Drammen sykehusBarselseksjonen, Drammen sykehus
Behandlingshjelpemidlerhttps://vestreviken.no/avdelinger/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidler
BET-seksjonen, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/bet-seksjon-blakstadBET-seksjonen, BlakstadBBET-seksjonen, BlakstadBET-seksjonen, BlakstadBET-seksjonen, BlakstadBET-seksjonen, Blakstad
Bildediagnostikk (røntgen)https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgenBildediagnostikk (røntgen)BBildediagnostikk (røntgen)Bildediagnostikk (røntgen)Bildediagnostikk (røntgen)Bildediagnostikk (røntgen)
Bildediagnostikk (røntgen), Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/bildediagnostikk-rontgen-berum-sykehusBildediagnostikk (røntgen), Bærum sykehusBBildediagnostikk (røntgen), Bærum sykehusBildediagnostikk (røntgen), Bærum sykehusBildediagnostikk (røntgen), Bærum sykehusBildediagnostikk (røntgen), Bærum sykehus
Bildediagnostikk (røntgen), Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/bildediagnostikk-rontgen-drammen-sykehusBildediagnostikk (røntgen), Drammen sykehusBBildediagnostikk (røntgen), Drammen sykehusBildediagnostikk (røntgen), Drammen sykehusBildediagnostikk (røntgen), Drammen sykehusBildediagnostikk (røntgen), Drammen sykehus
Bildediagnostikk (røntgen), Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/bildediagnostikk-rontgen-hallingdal-sjukestuguBildediagnostikk (røntgen), Hallingdal sjukestuguBBildediagnostikk (røntgen), Hallingdal sjukestuguBildediagnostikk (røntgen), Hallingdal sjukestuguBildediagnostikk (røntgen), Hallingdal sjukestuguBildediagnostikk (røntgen), Hallingdal sjukestugu
Bildediagnostikk (røntgen), Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/bildediagnostikk-rontgen-kongsberg-sykehusBildediagnostikk (røntgen), Kongsberg sykehusBBildediagnostikk (røntgen), Kongsberg sykehusBildediagnostikk (røntgen), Kongsberg sykehusBildediagnostikk (røntgen), Kongsberg sykehusBildediagnostikk (røntgen), Kongsberg sykehus
Bildediagnostikk (røntgen), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/bildediagnostikk-rontgen-ringerike-sykehusBildediagnostikk (røntgen), Ringerike sykehusBBildediagnostikk (røntgen), Ringerike sykehusBildediagnostikk (røntgen), Ringerike sykehusBildediagnostikk (røntgen), Ringerike sykehusBildediagnostikk (røntgen), Ringerike sykehus
Blodbanken, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-berum-sykehusBlodbanken, Bærum sykehusBBlodbanken, Bærum sykehusBlodbanken, Bærum sykehusBlodbanken, Bærum sykehusBlodbanken, Bærum sykehus
Blodbanken, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-drammen-sykehusBlodbanken, Drammen sykehusBBlodbanken, Drammen sykehusBlodbanken, Drammen sykehusBlodbanken, Drammen sykehusBlodbanken, Drammen sykehus
Blodbanken, Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-hallingdal-sjukestuguBlodbanken, Hallingdal sjukestuguBBlodbanken, Hallingdal sjukestuguBlodbanken, Hallingdal sjukestuguBlodbanken, Hallingdal sjukestuguBlodbanken, Hallingdal sjukestugu
Blodbanken, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-kongsberg-sykehusBlodbanken, Kongsberg sykehusBBlodbanken, Kongsberg sykehusBlodbanken, Kongsberg sykehusBlodbanken, Kongsberg sykehusBlodbanken, Kongsberg sykehus
Blodbanken, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-ringerike-sykehusBlodbanken, Ringerike sykehusBBlodbanken, Ringerike sykehusBlodbanken, Ringerike sykehusBlodbanken, Ringerike sykehusBlodbanken, Ringerike sykehus
Brukerkontor, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/lerings-og-mestringssenteret/brukerkontor-drammen-sykehusBrukerkontor, Drammen sykehusBBrukerkontor, Drammen sykehusBrukerkontor, Drammen sykehusBrukerkontor, Drammen sykehusBrukerkontor, Drammen sykehus
Brystdiagnostisk senterhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/brystdiagnostisk-senterBrystdiagnostisk senterBBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senter
BUPA, Seksjon for akutt og spiseforstyrrelserhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bupa-seksjon-for-akutt-og-spiseforstyrrelserBUPA, Seksjon for akutt og spiseforstyrrelserBBUPA, Seksjon for akutt og spiseforstyrrelserBUPA, Seksjon for akutt og spiseforstyrrelserBUPA, Seksjon for akutt og spiseforstyrrelserBUPA, Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser
BUPA, Seksjon for behandlinghttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bupa-seksjon-for-behandlingBUPA, Seksjon for behandlingBBUPA, Seksjon for behandlingBUPA, Seksjon for behandlingBUPA, Seksjon for behandlingBUPA, Seksjon for behandling
BUPA, Seksjon for nevropsykiatrihttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bupa-seksjon-for-nevropsykiatriBUPA, Seksjon for nevropsykiatriBBUPA, Seksjon for nevropsykiatriBUPA, Seksjon for nevropsykiatriBUPA, Seksjon for nevropsykiatriBUPA, Seksjon for nevropsykiatri
BUPA, Seksjon for utredninghttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bupa-seksjon-for-utredningBUPA, Seksjon for utredningBBUPA, Seksjon for utredningBUPA, Seksjon for utredningBUPA, Seksjon for utredningBUPA, Seksjon for utredning
Bærum BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/berum-bupBærum BUPBBærum BUPBærum BUPBærum BUPBærum BUP
Bærum DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/berum-dpsBærum DPSBBærum DPSBærum DPSBærum DPSBærum DPS
CL-team, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomsavdelingen-drammen-sykehus/cl-team-drammen-sykehusCL-team, Drammen sykehusCCL-team, Drammen sykehusCL-team, Drammen sykehusCL-team, Drammen sykehusCL-team, Drammen sykehus
Dagkirurgisk seksjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-berum-sykehus/dagkirurgisk-seksjon-berum-sykehusDagkirurgisk seksjon, Bærum sykehusDDagkirurgisk seksjon, Bærum sykehusDagkirurgisk seksjon, Bærum sykehusDagkirurgisk seksjon, Bærum sykehusDagkirurgisk seksjon, Bærum sykehus
Dagkirurgisk senter, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/operasjon-kongsberg-sykehus/dagkirurgisk-senter-kongsberg-sykehusDagkirurgisk senter, Kongsberg sykehusDDagkirurgisk senter, Kongsberg sykehusDagkirurgisk senter, Kongsberg sykehusDagkirurgisk senter, Kongsberg sykehusDagkirurgisk senter, Kongsberg sykehus
Diabetespoliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/diabetespoliklinikk-drammen-sykehusDiabetespoliklinikk, Drammen sykehusDDiabetespoliklinikk, Drammen sykehusDiabetespoliklinikk, Drammen sykehusDiabetespoliklinikk, Drammen sykehusDiabetespoliklinikk, Drammen sykehus
Dialyse, Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/avdelinger/dialyse-hallingdal-sjukestuguDialyse, Hallingdal sjukestuguDDialyse, Hallingdal sjukestuguDialyse, Hallingdal sjukestuguDialyse, Hallingdal sjukestuguDialyse, Hallingdal sjukestugu
Dialyse, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-kongsberg-sykehus/dialyse-kongsberg-sykehusDialyse, Kongsberg sykehusDDialyse, Kongsberg sykehusDialyse, Kongsberg sykehusDialyse, Kongsberg sykehusDialyse, Kongsberg sykehus
Dialyse, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-ringerike-sykehus/dialyse-ringerike-sykehusDialyse, Ringerike sykehusDDialyse, Ringerike sykehusDialyse, Ringerike sykehusDialyse, Ringerike sykehusDialyse, Ringerike sykehus
Dialysen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/dialysen-berum-sykehusDialysen, Bærum sykehusDDialysen, Bærum sykehusDialysen, Bærum sykehusDialysen, Bærum sykehusDialysen, Bærum sykehus
Dialysen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/dialysen-drammen-sykehusDialysen, Drammen sykehusDDialysen, Drammen sykehusDialysen, Drammen sykehusDialysen, Drammen sykehusDialysen, Drammen sykehus
Drammen BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/drammen-bupDrammen BUPDDrammen BUPDrammen BUPDrammen BUPDrammen BUP
Drammen DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/drammen-dpsDrammen DPSDDrammen DPSDrammen DPSDrammen DPSDrammen DPS
Døgnbehandling, Ringerike DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/ringerike-dps/seksjon-dognbehandling-ringerike-dpsDøgnbehandling, Ringerike DPSDDøgnbehandling, Ringerike DPSDøgnbehandling, Ringerike DPSDøgnbehandling, Ringerike DPSDøgnbehandling, Ringerike DPS
Døgnseksjonen, Bærum DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/berum-dps/dognseksjon-berum-dpsDøgnseksjonen, Bærum DPSDDøgnseksjonen, Bærum DPSDøgnseksjonen, Bærum DPSDøgnseksjonen, Bærum DPSDøgnseksjonen, Bærum DPS
Døgnseksjonen Konnerud, Drammen DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/drammen-dps/dognseksjonen-konnerud-drammen-dpsDøgnseksjonen Konnerud, Drammen DPSDDøgnseksjonen Konnerud, Drammen DPSDøgnseksjonen Konnerud, Drammen DPSDøgnseksjonen Konnerud, Drammen DPSDøgnseksjonen Konnerud, Drammen DPS
Døgnseksjonen Sikta, Asker DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dps/dognseksjonen-sikta-asker-dpsDøgnseksjonen Sikta, Asker DPSDDøgnseksjonen Sikta, Asker DPSDøgnseksjonen Sikta, Asker DPSDøgnseksjonen Sikta, Asker DPSDøgnseksjonen Sikta, Asker DPS
Elektiv psykiatri, døgn, Kongsberg DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/kongsberg-dps/seksjon-for-elektiv-psykiatri-dogn-kongsberg-dpsElektiv psykiatri, døgn, Kongsberg DPSEElektiv psykiatri, døgn, Kongsberg DPSElektiv psykiatri, døgn, Kongsberg DPSElektiv psykiatri, døgn, Kongsberg DPSElektiv psykiatri, døgn, Kongsberg DPS
Endokrinologisk poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/endokrinologisk-poliklinikk-drammen-sykehusEndokrinologisk poliklinikk, Drammen sykehusEEndokrinologisk poliklinikk, Drammen sykehusEndokrinologisk poliklinikk, Drammen sykehusEndokrinologisk poliklinikk, Drammen sykehusEndokrinologisk poliklinikk, Drammen sykehus
Ergoterapi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/ergoterapi-drammen-sykehusErgoterapi, Drammen sykehusEErgoterapi, Drammen sykehusErgoterapi, Drammen sykehusErgoterapi, Drammen sykehusErgoterapi, Drammen sykehus
FACT, Bærum DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/berum-dps/fact-berum-dpsFACT, Bærum DPSFFACT, Bærum DPSFACT, Bærum DPSFACT, Bærum DPSFACT, Bærum DPS
FACT-teamet i Askerhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dps/fact-teamet-i-askerFACT-teamet i AskerFFACT-teamet i AskerFACT-teamet i AskerFACT-teamet i AskerFACT-teamet i Asker
FACT-teamet i Drammenhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/drammen-dps/fact-teamet-i-drammenFACT-teamet i DrammenFFACT-teamet i DrammenFACT-teamet i DrammenFACT-teamet i DrammenFACT-teamet i Drammen
FACT-teamet i Kongsberghttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/kongsberg-dps/fact-teamet-i-kongsbergFACT-teamet i KongsbergFFACT-teamet i KongsbergFACT-teamet i KongsbergFACT-teamet i KongsbergFACT-teamet i Kongsberg
FACT-teamet i Ringerikehttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/ringerike-dps/fact-teamet-i-ringerikeFACT-teamet i RingerikeFFACT-teamet i RingerikeFACT-teamet i RingerikeFACT-teamet i RingerikeFACT-teamet i Ringerike
Forebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dps/forebyggende-familieteam-i-asker-og-berum-asker-dpsForebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPSFForebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPSForebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPSForebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPSForebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPS
Forløpskoordinatorer for krefthttps://vestreviken.no/avdelinger/forlopskoordinatorer-kreftForløpskoordinatorer for kreftFForløpskoordinatorer for kreftForløpskoordinatorer for kreftForløpskoordinatorer for kreftForløpskoordinatorer for kreft
Forløpskoordinatorer for Psykisk helse og rushttps://vestreviken.no/avdelinger/forelopskoordinatorer-for-psykisk-helse-og-rusForløpskoordinatorer for Psykisk helse og rusFForløpskoordinatorer for Psykisk helse og rusForløpskoordinatorer for Psykisk helse og rusForløpskoordinatorer for Psykisk helse og rusForløpskoordinatorer for Psykisk helse og rus
Forskning, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/forskning-drammen-sykehusForskning, Drammen sykehusFForskning, Drammen sykehusForskning, Drammen sykehusForskning, Drammen sykehusForskning, Drammen sykehus
Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forsknings-og-utviklingsavdelingen-psykisk-helse-og-rusForsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rusFForsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rusForsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rusForsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rusForsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus
Forskningsavdelingen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/forskningsavdelingen-berum-sykehusForskningsavdelingen, Bærum sykehusFForskningsavdelingen, Bærum sykehusForskningsavdelingen, Bærum sykehusForskningsavdelingen, Bærum sykehusForskningsavdelingen, Bærum sykehus
Forskningsenhetenhttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/forskningsenhetenForskningsenhetenFForskningsenhetenForskningsenhetenForskningsenhetenForskningsenheten
Fysikalsk medisin og rehabilitering, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/seksjon-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-drammen-sykehusFysikalsk medisin og rehabilitering, Drammen sykehusFFysikalsk medisin og rehabilitering, Drammen sykehusFysikalsk medisin og rehabilitering, Drammen sykehusFysikalsk medisin og rehabilitering, Drammen sykehusFysikalsk medisin og rehabilitering, Drammen sykehus
Fysioterapi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/fysioterapi-drammen-sykehusFysioterapi, Drammen sykehusFFysioterapi, Drammen sykehusFysioterapi, Drammen sykehusFysioterapi, Drammen sykehusFysioterapi, Drammen sykehus
Fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-kongsberg-sykehus/avdeling-for-fysioterapi-ergoterapi-og-sosionomtjeneste-kongsberg-sykehusFysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste, Kongsberg sykehusFFysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste, Kongsberg sykehusFysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste, Kongsberg sykehusFysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste, Kongsberg sykehusFysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste, Kongsberg sykehus
Føde- og barselavdelingen, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/fode-og-barselavdelingen-ringerike-sykehusFøde- og barselavdelingen, Ringerike sykehusFFøde- og barselavdelingen, Ringerike sykehusFøde- og barselavdelingen, Ringerike sykehusFøde- og barselavdelingen, Ringerike sykehusFøde- og barselavdelingen, Ringerike sykehus
Fødeavdelingen, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/fodeavdelingen-kongsberg-sykehusFødeavdelingen, Kongsberg sykehusFFødeavdelingen, Kongsberg sykehusFødeavdelingen, Kongsberg sykehusFødeavdelingen, Kongsberg sykehusFødeavdelingen, Kongsberg sykehus
Fødepoliklinikken, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/fodepoliklinikken-drammen-sykehusFødepoliklinikken, Drammen sykehusFFødepoliklinikken, Drammen sykehusFødepoliklinikken, Drammen sykehusFødepoliklinikken, Drammen sykehusFødepoliklinikken, Drammen sykehus
Fødepoliklinikken, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/fodeavdelingen-kongsberg-sykehus/fodepoliklinikken-kongsberg-sykehusFødepoliklinikken, Kongsberg sykehusFFødepoliklinikken, Kongsberg sykehusFødepoliklinikken, Kongsberg sykehusFødepoliklinikken, Kongsberg sykehusFødepoliklinikken, Kongsberg sykehus
Fødeseksjonen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehus/fodeseksjonen-berum-sykehusFødeseksjonen, Bærum sykehusFFødeseksjonen, Bærum sykehusFødeseksjonen, Bærum sykehusFødeseksjonen, Bærum sykehusFødeseksjonen, Bærum sykehus
Fødeseksjonen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/fodeseksjonen-drammen-sykehusFødeseksjonen, Drammen sykehusFFødeseksjonen, Drammen sykehusFødeseksjonen, Drammen sykehusFødeseksjonen, Drammen sykehusFødeseksjonen, Drammen sykehus
Gastrokirurgisk seksjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-berum-sykehus/gastrokirurgisk-seksjon-berum-sykehusGastrokirurgisk seksjon, Bærum sykehusGGastrokirurgisk seksjon, Bærum sykehusGastrokirurgisk seksjon, Bærum sykehusGastrokirurgisk seksjon, Bærum sykehusGastrokirurgisk seksjon, Bærum sykehus
Generell indremedisinsk seksjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/generell-indremedisinsk-seksjon-berum-sykehusGenerell indremedisinsk seksjon, Bærum sykehusGGenerell indremedisinsk seksjon, Bærum sykehusGenerell indremedisinsk seksjon, Bærum sykehusGenerell indremedisinsk seksjon, Bærum sykehusGenerell indremedisinsk seksjon, Bærum sykehus
Geriatri, slag og rehabilitering, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/seksjon-for-geriatri-slag-og-rehabilitering-berum-sykehusGeriatri, slag og rehabilitering, Bærum sykehusGGeriatri, slag og rehabilitering, Bærum sykehusGeriatri, slag og rehabilitering, Bærum sykehusGeriatri, slag og rehabilitering, Bærum sykehusGeriatri, slag og rehabilitering, Bærum sykehus
Geriatrisk poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/geriatrisk-poliklinikk-drammen-sykehusGeriatrisk poliklinikk, Drammen sykehusGGeriatrisk poliklinikk, Drammen sykehusGeriatrisk poliklinikk, Drammen sykehusGeriatrisk poliklinikk, Drammen sykehusGeriatrisk poliklinikk, Drammen sykehus
Gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehusGynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehusGGynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehusGynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehusGynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehusGynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus
Gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehusGynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehusGGynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehusGynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehusGynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehusGynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus
Gynekologisk avdeling, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-kongsberg-sykehus/gynekologisk-avdeling-kongsberg-sykehusGynekologisk avdeling, Kongsberg sykehusGGynekologisk avdeling, Kongsberg sykehusGynekologisk avdeling, Kongsberg sykehusGynekologisk avdeling, Kongsberg sykehusGynekologisk avdeling, Kongsberg sykehus
Gynekologisk avdeling, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/gynekologisk-avdeling-ringerike-sykehusGynekologisk avdeling, Ringerike sykehusGGynekologisk avdeling, Ringerike sykehusGynekologisk avdeling, Ringerike sykehusGynekologisk avdeling, Ringerike sykehusGynekologisk avdeling, Ringerike sykehus
Gynekologisk dagenhet, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/gynekologisk-dagenhet-drammen-sykehusGynekologisk dagenhet, Drammen sykehusGGynekologisk dagenhet, Drammen sykehusGynekologisk dagenhet, Drammen sykehusGynekologisk dagenhet, Drammen sykehusGynekologisk dagenhet, Drammen sykehus
Gynekologisk ekspedisjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehus/gynekologisk-ekspedisjon-berum-sykehusGynekologisk ekspedisjon, Bærum sykehusGGynekologisk ekspedisjon, Bærum sykehusGynekologisk ekspedisjon, Bærum sykehusGynekologisk ekspedisjon, Bærum sykehusGynekologisk ekspedisjon, Bærum sykehus
Gynekologisk poliklinikk, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehus/gynekologisk-poliklinikk-berum-sykehusGynekologisk poliklinikk, Bærum sykehusGGynekologisk poliklinikk, Bærum sykehusGynekologisk poliklinikk, Bærum sykehusGynekologisk poliklinikk, Bærum sykehusGynekologisk poliklinikk, Bærum sykehus
Gynekologisk poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/gynekologisk-poliklinikk-drammen-sykehusGynekologisk poliklinikk, Drammen sykehusGGynekologisk poliklinikk, Drammen sykehusGynekologisk poliklinikk, Drammen sykehusGynekologisk poliklinikk, Drammen sykehusGynekologisk poliklinikk, Drammen sykehus
Gynekologisk poliklinikk, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-kongsberg-sykehus/gynekologisk-avdeling-kongsberg-sykehus/gynekologisk-poliklinikk-kongsberg-sykehusGynekologisk poliklinikk, Kongsberg sykehusGGynekologisk poliklinikk, Kongsberg sykehusGynekologisk poliklinikk, Kongsberg sykehusGynekologisk poliklinikk, Kongsberg sykehusGynekologisk poliklinikk, Kongsberg sykehus
Gynekologisk sengepost, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehus/gynekologisk-sengepost-berum-sykehusGynekologisk sengepost, Bærum sykehusGGynekologisk sengepost, Bærum sykehusGynekologisk sengepost, Bærum sykehusGynekologisk sengepost, Bærum sykehusGynekologisk sengepost, Bærum sykehus
Gynekologisk sengepost, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/gynekologisk-sengepost-drammen-sykehusGynekologisk sengepost, Drammen sykehusGGynekologisk sengepost, Drammen sykehusGynekologisk sengepost, Drammen sykehusGynekologisk sengepost, Drammen sykehusGynekologisk sengepost, Drammen sykehus
Habiliteringssenteret, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/habiliteringssenteret-drammen-sykehusHabiliteringssenteret, Drammen sykehusHHabiliteringssenteret, Drammen sykehusHabiliteringssenteret, Drammen sykehusHabiliteringssenteret, Drammen sykehusHabiliteringssenteret, Drammen sykehus
Hematologisk og infeksjonsmedisinsk poliklinikk (HIPO)https://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/hematologisk-og-infeksjonsmedisinsk-poliklinikk-hipoHematologisk og infeksjonsmedisinsk poliklinikk (HIPO)HHematologisk og infeksjonsmedisinsk poliklinikk (HIPO)Hematologisk og infeksjonsmedisinsk poliklinikk (HIPO)Hematologisk og infeksjonsmedisinsk poliklinikk (HIPO)Hematologisk og infeksjonsmedisinsk poliklinikk (HIPO)
Hjerte-/lungemedisinsk seksjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/hjerte-lungemedisinsk-seksjon-berum-sykehusHjerte-/lungemedisinsk seksjon, Bærum sykehusHHjerte-/lungemedisinsk seksjon, Bærum sykehusHjerte-/lungemedisinsk seksjon, Bærum sykehusHjerte-/lungemedisinsk seksjon, Bærum sykehusHjerte-/lungemedisinsk seksjon, Bærum sykehus
Hjertepoliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/hjertepoliklinikk-drammen-sykehusHjertepoliklinikk, Drammen sykehusHHjertepoliklinikk, Drammen sykehusHjertepoliklinikk, Drammen sykehusHjertepoliklinikk, Drammen sykehusHjertepoliklinikk, Drammen sykehus
Hjerteskolen, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-ringerike-sykehus/hjerteskolen-ringerike-sykehusHjerteskolen, Ringerike sykehusHHjerteskolen, Ringerike sykehusHjerteskolen, Ringerike sykehusHjerteskolen, Ringerike sykehusHjerteskolen, Ringerike sykehus
Hotellposten, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehus/hotellposten-drammen-sykehusHotellposten, Drammen sykehusHHotellposten, Drammen sykehusHotellposten, Drammen sykehusHotellposten, Drammen sykehusHotellposten, Drammen sykehus
Hørselssentralen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/ore-nese-og-halsavdelingen-drammen-sykehus/horselssentralen-drammen-sykehusHørselssentralen, Drammen sykehusHHørselssentralen, Drammen sykehusHørselssentralen, Drammen sykehusHørselssentralen, Drammen sykehusHørselssentralen, Drammen sykehus
Infeksjonsmedisinsk seksjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/infeksjonsmedisinsk-seksjon-berum-sykehusInfeksjonsmedisinsk seksjon, Bærum sykehusIInfeksjonsmedisinsk seksjon, Bærum sykehusInfeksjonsmedisinsk seksjon, Bærum sykehusInfeksjonsmedisinsk seksjon, Bærum sykehusInfeksjonsmedisinsk seksjon, Bærum sykehus
Intensiv, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-anestesi-intensiv-og-operasjon-drammen-sykehus/intensiv-drammen-sykehusIntensiv, Drammen sykehusIIntensiv, Drammen sykehusIntensiv, Drammen sykehusIntensiv, Drammen sykehusIntensiv, Drammen sykehus
Intensiv, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/intensiv-kongsberg-sykehusIntensiv, Kongsberg sykehusIIntensiv, Kongsberg sykehusIntensiv, Kongsberg sykehusIntensiv, Kongsberg sykehusIntensiv, Kongsberg sykehus
Intensivavdelingen, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/intensivavdelingen-ringerike-sykehusIntensivavdelingen, Ringerike sykehusIIntensivavdelingen, Ringerike sykehusIntensivavdelingen, Ringerike sykehusIntensivavdelingen, Ringerike sykehusIntensivavdelingen, Ringerike sykehus
Intensivseksjonen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-anestesi-intensiv-og-operasjon-berum-sykehus/intensivseksjonen-berum-sykehusIntensivseksjonen, Bærum sykehusIIntensivseksjonen, Bærum sykehusIntensivseksjonen, Bærum sykehusIntensivseksjonen, Bærum sykehusIntensivseksjonen, Bærum sykehus
Karkirurgisk poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehus/karkirurgisk-poliklinikk-drammen-sykehusKarkirurgisk poliklinikk, Drammen sykehusKKarkirurgisk poliklinikk, Drammen sykehusKarkirurgisk poliklinikk, Drammen sykehusKarkirurgisk poliklinikk, Drammen sykehusKarkirurgisk poliklinikk, Drammen sykehus
Kirugisk avdeling, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehusKirugisk avdeling, Ringerike sykehusKKirugisk avdeling, Ringerike sykehusKirugisk avdeling, Ringerike sykehusKirugisk avdeling, Ringerike sykehusKirugisk avdeling, Ringerike sykehus
Kirurgisk avdeling, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-berum-sykehusKirurgisk avdeling, Bærum sykehusKKirurgisk avdeling, Bærum sykehusKirurgisk avdeling, Bærum sykehusKirurgisk avdeling, Bærum sykehusKirurgisk avdeling, Bærum sykehus
Kirurgisk avdeling, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehusKirurgisk avdeling, Drammen sykehusKKirurgisk avdeling, Drammen sykehusKirurgisk avdeling, Drammen sykehusKirurgisk avdeling, Drammen sykehusKirurgisk avdeling, Drammen sykehus
Kirurgisk avdeling, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehusKirurgisk avdeling, Kongsberg sykehusKKirurgisk avdeling, Kongsberg sykehusKirurgisk avdeling, Kongsberg sykehusKirurgisk avdeling, Kongsberg sykehusKirurgisk avdeling, Kongsberg sykehus
Kirurgisk og ortopedisk sengetun, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/kirurgisk-og-ortopedisk-sengetun-ringerike-sykehusKirurgisk og ortopedisk sengetun, Ringerike sykehusKKirurgisk og ortopedisk sengetun, Ringerike sykehusKirurgisk og ortopedisk sengetun, Ringerike sykehusKirurgisk og ortopedisk sengetun, Ringerike sykehusKirurgisk og ortopedisk sengetun, Ringerike sykehus
Kirurgisk poliklinikk, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-berum-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-berum-sykehusKirurgisk poliklinikk, Bærum sykehusKKirurgisk poliklinikk, Bærum sykehusKirurgisk poliklinikk, Bærum sykehusKirurgisk poliklinikk, Bærum sykehusKirurgisk poliklinikk, Bærum sykehus
Kirurgisk poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-drammen-sykehusKirurgisk poliklinikk, Drammen sykehusKKirurgisk poliklinikk, Drammen sykehusKirurgisk poliklinikk, Drammen sykehusKirurgisk poliklinikk, Drammen sykehusKirurgisk poliklinikk, Drammen sykehus
Kirurgisk poliklinikk, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-kongsberg-sykehusKirurgisk poliklinikk, Kongsberg sykehusKKirurgisk poliklinikk, Kongsberg sykehusKirurgisk poliklinikk, Kongsberg sykehusKirurgisk poliklinikk, Kongsberg sykehusKirurgisk poliklinikk, Kongsberg sykehus
Kirurgisk poliklinikk, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-ringerike-sykehusKirurgisk poliklinikk, Ringerike sykehusKKirurgisk poliklinikk, Ringerike sykehusKirurgisk poliklinikk, Ringerike sykehusKirurgisk poliklinikk, Ringerike sykehusKirurgisk poliklinikk, Ringerike sykehus
Kirurgisk sengepost 1, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehus/kirurgisk-sengepost-1-drammen-sykehusKirurgisk sengepost 1, Drammen sykehusKKirurgisk sengepost 1, Drammen sykehusKirurgisk sengepost 1, Drammen sykehusKirurgisk sengepost 1, Drammen sykehusKirurgisk sengepost 1, Drammen sykehus
Kirurgisk sengepost 2, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehus/kirurgisk-sengepost-2-drammen-sykehusKirurgisk sengepost 2, Drammen sykehusKKirurgisk sengepost 2, Drammen sykehusKirurgisk sengepost 2, Drammen sykehusKirurgisk sengepost 2, Drammen sykehusKirurgisk sengepost 2, Drammen sykehus
Kirurgisk sengepost 3, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehus/kirurgisk-sengepost-3-drammen-sykehusKirurgisk sengepost 3, Drammen sykehusKKirurgisk sengepost 3, Drammen sykehusKirurgisk sengepost 3, Drammen sykehusKirurgisk sengepost 3, Drammen sykehusKirurgisk sengepost 3, Drammen sykehus
Kirurgisk sengepost 4, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-sengepost-4-kongsberg-sykehusKirurgisk sengepost 4, Kongsberg sykehusKKirurgisk sengepost 4, Kongsberg sykehusKirurgisk sengepost 4, Kongsberg sykehusKirurgisk sengepost 4, Kongsberg sykehusKirurgisk sengepost 4, Kongsberg sykehus
Kirurgisk sengepost, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-berum-sykehus/kirurgisk-sengepost-berum-sykehusKirurgisk sengepost, Bærum sykehusKKirurgisk sengepost, Bærum sykehusKirurgisk sengepost, Bærum sykehusKirurgisk sengepost, Bærum sykehusKirurgisk sengepost, Bærum sykehus
Klinikk for intern servicehttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-intern-serviceKlinikk for intern serviceKKlinikk for intern serviceKlinikk for intern serviceKlinikk for intern serviceKlinikk for intern service
Klinikk for medisinsk diagnostikkhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikkKlinikk for medisinsk diagnostikkKKlinikk for medisinsk diagnostikkKlinikk for medisinsk diagnostikkKlinikk for medisinsk diagnostikkKlinikk for medisinsk diagnostikk
Klinikk for prehospitale tjenesterhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenesterKlinikk for prehospitale tjenesterKKlinikk for prehospitale tjenesterKlinikk for prehospitale tjenesterKlinikk for prehospitale tjenesterKlinikk for prehospitale tjenester
Klinikk for psykisk helse og rushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rusKlinikk for psykisk helse og rusKKlinikk for psykisk helse og rusKlinikk for psykisk helse og rusKlinikk for psykisk helse og rusKlinikk for psykisk helse og rus
Klinisk ernæringsfysiologi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomsavdelingen-drammen-sykehus/klinisk-erneringsfysiologi-drammen-sykehusKlinisk ernæringsfysiologi, Drammen sykehusKKlinisk ernæringsfysiologi, Drammen sykehusKlinisk ernæringsfysiologi, Drammen sykehusKlinisk ernæringsfysiologi, Drammen sykehusKlinisk ernæringsfysiologi, Drammen sykehus
Klinisk etikkomité, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinisk-etikkomit-berum-sykehusKlinisk etikkomité, Bærum sykehusKKlinisk etikkomité, Bærum sykehusKlinisk etikkomité, Bærum sykehusKlinisk etikkomité, Bærum sykehusKlinisk etikkomité, Bærum sykehus
Klinisk etikkomité, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinisk-etikkomit-kongsberg-sykehusKlinisk etikkomité, Kongsberg sykehusKKlinisk etikkomité, Kongsberg sykehusKlinisk etikkomité, Kongsberg sykehusKlinisk etikkomité, Kongsberg sykehusKlinisk etikkomité, Kongsberg sykehus
Klinisk etikkomité, psykisk helse og rushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinisk-etikkomit-psykisk-helse-og-rusKlinisk etikkomité, psykisk helse og rusKKlinisk etikkomité, psykisk helse og rusKlinisk etikkomité, psykisk helse og rusKlinisk etikkomité, psykisk helse og rusKlinisk etikkomité, psykisk helse og rus
Klinisk patologihttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-klinisk-patologiKlinisk patologiKKlinisk patologiKlinisk patologiKlinisk patologiKlinisk patologi
Kommunikasjonsavdelingenhttps://vestreviken.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingen
Kongsberg BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/kongsberg-bupKongsberg BUPKKongsberg BUPKongsberg BUPKongsberg BUPKongsberg BUP
Kongsberg DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/kongsberg-dpsKongsberg DPSKKongsberg DPSKongsberg DPSKongsberg DPSKongsberg DPS
Kreftseksjonen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/kreftseksjonen-berum-sykehusKreftseksjonen, Bærum sykehusKKreftseksjonen, Bærum sykehusKreftseksjonen, Bærum sykehusKreftseksjonen, Bærum sykehusKreftseksjonen, Bærum sykehus
Kvalitetsavdelingenhttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/kvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingenKKvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingen
Laboratoriemedisinhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisinLaboratoriemedisinLLaboratoriemedisinLaboratoriemedisinLaboratoriemedisinLaboratoriemedisin
Laboratoriet, Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/laboratoriet-hallingdal-sjukestuguLaboratoriet, Hallingdal sjukestuguLLaboratoriet, Hallingdal sjukestuguLaboratoriet, Hallingdal sjukestuguLaboratoriet, Hallingdal sjukestuguLaboratoriet, Hallingdal sjukestugu
Laboratoriet, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/laboratoriet-kongsberg-sykehusLaboratoriet, Kongsberg sykehusLLaboratoriet, Kongsberg sykehusLaboratoriet, Kongsberg sykehusLaboratoriet, Kongsberg sykehusLaboratoriet, Kongsberg sykehus
Laboratoriet, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/laboratoriet-ringerike-sykehusLaboratoriet, Ringerike sykehusLLaboratoriet, Ringerike sykehusLaboratoriet, Ringerike sykehusLaboratoriet, Ringerike sykehusLaboratoriet, Ringerike sykehus
Legemiddelassistert rehabilitering i Drammenhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighet/legemiddelassistert-rehabilitering-i-drammenLegemiddelassistert rehabilitering i DrammenLLegemiddelassistert rehabilitering i DrammenLegemiddelassistert rehabilitering i DrammenLegemiddelassistert rehabilitering i DrammenLegemiddelassistert rehabilitering i Drammen
Logopedi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/logopedi-drammen-sykehusLogopedi, Drammen sykehusLLogopedi, Drammen sykehusLogopedi, Drammen sykehusLogopedi, Drammen sykehusLogopedi, Drammen sykehus
Luftambulansehttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/luftambulanseLuftambulanseLLuftambulanseLuftambulanseLuftambulanseLuftambulanse
Lungepoliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/lungepoliklinikk-drammen-sykehusLungepoliklinikk, Drammen sykehusLLungepoliklinikk, Drammen sykehusLungepoliklinikk, Drammen sykehusLungepoliklinikk, Drammen sykehusLungepoliklinikk, Drammen sykehus
Lærings- og mestringssenterethttps://vestreviken.no/avdelinger/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Mage-tarm poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/mage-tarm-poliklinikk-drammen-sykehusMage-tarm poliklinikk, Drammen sykehusMMage-tarm poliklinikk, Drammen sykehusMage-tarm poliklinikk, Drammen sykehusMage-tarm poliklinikk, Drammen sykehusMage-tarm poliklinikk, Drammen sykehus
Mammografiscreeningslaben, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/brystdiagnostisk-senter/mammografiscreeningslaben-berum-sykehusMammografiscreeningslaben, Bærum sykehusMMammografiscreeningslaben, Bærum sykehusMammografiscreeningslaben, Bærum sykehusMammografiscreeningslaben, Bærum sykehusMammografiscreeningslaben, Bærum sykehus
Medisin 1, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisin-1-drammen-sykehusMedisin 1, Drammen sykehusMMedisin 1, Drammen sykehusMedisin 1, Drammen sykehusMedisin 1, Drammen sykehusMedisin 1, Drammen sykehus
Medisin 2, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisin-2-drammen-sykehusMedisin 2, Drammen sykehusMMedisin 2, Drammen sykehusMedisin 2, Drammen sykehusMedisin 2, Drammen sykehusMedisin 2, Drammen sykehus
Medisin 3, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisin-3-drammen-sykehusMedisin 3, Drammen sykehusMMedisin 3, Drammen sykehusMedisin 3, Drammen sykehusMedisin 3, Drammen sykehusMedisin 3, Drammen sykehus
Medisin og helsefaghttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefagMedisin og helsefagMMedisin og helsefagMedisin og helsefagMedisin og helsefagMedisin og helsefag
Medisinsk avdeling, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehusMedisinsk avdeling, Bærum sykehusMMedisinsk avdeling, Bærum sykehusMedisinsk avdeling, Bærum sykehusMedisinsk avdeling, Bærum sykehusMedisinsk avdeling, Bærum sykehus
Medisinsk avdeling, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehusMedisinsk avdeling, Drammen sykehusMMedisinsk avdeling, Drammen sykehusMedisinsk avdeling, Drammen sykehusMedisinsk avdeling, Drammen sykehusMedisinsk avdeling, Drammen sykehus
Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-kongsberg-sykehusMedisinsk avdeling, Kongsberg sykehusMMedisinsk avdeling, Kongsberg sykehusMedisinsk avdeling, Kongsberg sykehusMedisinsk avdeling, Kongsberg sykehusMedisinsk avdeling, Kongsberg sykehus
Medisinsk avdeling, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-ringerike-sykehusMedisinsk avdeling, Ringerike sykehusMMedisinsk avdeling, Ringerike sykehusMedisinsk avdeling, Ringerike sykehusMedisinsk avdeling, Ringerike sykehusMedisinsk avdeling, Ringerike sykehus
Medisinsk bibliotek, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/forskningsenheten/medisinsk-bibliotek-berum-sykehusMedisinsk bibliotek, Bærum sykehusMMedisinsk bibliotek, Bærum sykehusMedisinsk bibliotek, Bærum sykehusMedisinsk bibliotek, Bærum sykehusMedisinsk bibliotek, Bærum sykehus
Medisinsk bibliotek, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/forskningsenheten/medisinsk-bibliotek-drammen-sykehusMedisinsk bibliotek, Drammen sykehusMMedisinsk bibliotek, Drammen sykehusMedisinsk bibliotek, Drammen sykehusMedisinsk bibliotek, Drammen sykehusMedisinsk bibliotek, Drammen sykehus
Medisinsk biokjemi, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/medisinsk-biokjemi-berum-sykehusMedisinsk biokjemi, Bærum sykehusMMedisinsk biokjemi, Bærum sykehusMedisinsk biokjemi, Bærum sykehusMedisinsk biokjemi, Bærum sykehusMedisinsk biokjemi, Bærum sykehus
Medisinsk biokjemi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/medisinsk-biokjemi-drammen-sykehusMedisinsk biokjemi, Drammen sykehusMMedisinsk biokjemi, Drammen sykehusMedisinsk biokjemi, Drammen sykehusMedisinsk biokjemi, Drammen sykehusMedisinsk biokjemi, Drammen sykehus
Medisinsk dagbehandling, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/medisinsk-dagbehandling-berum-sykehusMedisinsk dagbehandling, Bærum sykehusMMedisinsk dagbehandling, Bærum sykehusMedisinsk dagbehandling, Bærum sykehusMedisinsk dagbehandling, Bærum sykehusMedisinsk dagbehandling, Bærum sykehus
Medisinsk dagbehandling, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-kongsberg-sykehus/medisinsk-dagbehandling-kongsberg-sykehusMedisinsk dagbehandling, Kongsberg sykehusMMedisinsk dagbehandling, Kongsberg sykehusMedisinsk dagbehandling, Kongsberg sykehusMedisinsk dagbehandling, Kongsberg sykehusMedisinsk dagbehandling, Kongsberg sykehus
Medisinsk dagenhet, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/medisinsk-dagenhet-drammen-sykehusMedisinsk dagenhet, Drammen sykehusMMedisinsk dagenhet, Drammen sykehusMedisinsk dagenhet, Drammen sykehusMedisinsk dagenhet, Drammen sykehusMedisinsk dagenhet, Drammen sykehus
Medisinsk intensiv, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-intensiv-drammen-sykehusMedisinsk intensiv, Drammen sykehusMMedisinsk intensiv, Drammen sykehusMedisinsk intensiv, Drammen sykehusMedisinsk intensiv, Drammen sykehusMedisinsk intensiv, Drammen sykehus
Medisinsk mikrobiologi, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/medisinsk-mikrobiologi-berum-sykehusMedisinsk mikrobiologi, Bærum sykehusMMedisinsk mikrobiologi, Bærum sykehusMedisinsk mikrobiologi, Bærum sykehusMedisinsk mikrobiologi, Bærum sykehusMedisinsk mikrobiologi, Bærum sykehus
Medisinsk mikrobiologi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/medisinsk-mikrobiologi-drammen-sykehusMedisinsk mikrobiologi, Drammen sykehusMMedisinsk mikrobiologi, Drammen sykehusMedisinsk mikrobiologi, Drammen sykehusMedisinsk mikrobiologi, Drammen sykehusMedisinsk mikrobiologi, Drammen sykehus
Medisinsk observasjonspost, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-observasjonspost-drammen-sykehusMedisinsk observasjonspost, Drammen sykehusMMedisinsk observasjonspost, Drammen sykehusMedisinsk observasjonspost, Drammen sykehusMedisinsk observasjonspost, Drammen sykehusMedisinsk observasjonspost, Drammen sykehus
Medisinsk poliklinikk, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/medisinsk-poliklinikk-berum-sykehusMedisinsk poliklinikk, Bærum sykehusMMedisinsk poliklinikk, Bærum sykehusMedisinsk poliklinikk, Bærum sykehusMedisinsk poliklinikk, Bærum sykehusMedisinsk poliklinikk, Bærum sykehus
Medisinsk poliklinikk, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-kongsberg-sykehus/medisinsk-poliklinikk-kongsberg-sykehusMedisinsk poliklinikk, Kongsberg sykehusMMedisinsk poliklinikk, Kongsberg sykehusMedisinsk poliklinikk, Kongsberg sykehusMedisinsk poliklinikk, Kongsberg sykehusMedisinsk poliklinikk, Kongsberg sykehus
Medisinsk poliklinikk og Barnepoliklinikk, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-ringerike-sykehus/medisinsk-poliklinikk-og-barnepoliklinikk-ringerike-sykehusMedisinsk poliklinikk og Barnepoliklinikk, Ringerike sykehusMMedisinsk poliklinikk og Barnepoliklinikk, Ringerike sykehusMedisinsk poliklinikk og Barnepoliklinikk, Ringerike sykehusMedisinsk poliklinikk og Barnepoliklinikk, Ringerike sykehusMedisinsk poliklinikk og Barnepoliklinikk, Ringerike sykehus
Medisinsk poliklinisk senter, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehusMedisinsk poliklinisk senter, Drammen sykehusMMedisinsk poliklinisk senter, Drammen sykehusMedisinsk poliklinisk senter, Drammen sykehusMedisinsk poliklinisk senter, Drammen sykehusMedisinsk poliklinisk senter, Drammen sykehus
Medisinsk sengepost 2, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-sengepost-2-kongsberg-sykehusMedisinsk sengepost 2, Kongsberg sykehusMMedisinsk sengepost 2, Kongsberg sykehusMedisinsk sengepost 2, Kongsberg sykehusMedisinsk sengepost 2, Kongsberg sykehusMedisinsk sengepost 2, Kongsberg sykehus
Medisinsk sengepost 3, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-sengepost-3-kongsberg-sykehusMedisinsk sengepost 3, Kongsberg sykehusMMedisinsk sengepost 3, Kongsberg sykehusMedisinsk sengepost 3, Kongsberg sykehusMedisinsk sengepost 3, Kongsberg sykehusMedisinsk sengepost 3, Kongsberg sykehus
Medisinsk sengetun, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-ringerike-sykehus/medisinsk-sengetun-ringerike-sykehusMedisinsk sengetun, Ringerike sykehusMMedisinsk sengetun, Ringerike sykehusMedisinsk sengetun, Ringerike sykehusMedisinsk sengetun, Ringerike sykehusMedisinsk sengetun, Ringerike sykehus
Mobile elektromedisinske tjenesterhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-mobile-elektromedisinske-tjenesterMobile elektromedisinske tjenesterMMobile elektromedisinske tjenesterMobile elektromedisinske tjenesterMobile elektromedisinske tjenesterMobile elektromedisinske tjenester
Mottaksseksjon, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/mottaksseksjon-blakstadMottaksseksjon, BlakstadMMottaksseksjon, BlakstadMottaksseksjon, BlakstadMottaksseksjon, BlakstadMottaksseksjon, Blakstad
Nevrofysiologi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/nevrofysiologi-drammen-sykehusNevrofysiologi, Drammen sykehusNNevrofysiologi, Drammen sykehusNevrofysiologi, Drammen sykehusNevrofysiologi, Drammen sykehusNevrofysiologi, Drammen sykehus
Nevrologi, revmatologi og reHabilitering, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehusNevrologi, revmatologi og reHabilitering, Drammen sykehusNNevrologi, revmatologi og reHabilitering, Drammen sykehusNevrologi, revmatologi og reHabilitering, Drammen sykehusNevrologi, revmatologi og reHabilitering, Drammen sykehusNevrologi, revmatologi og reHabilitering, Drammen sykehus
Nevrologisk dagenhet, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/nevrologisk-dagenhet-drammen-sykehusNevrologisk dagenhet, Drammen sykehusNNevrologisk dagenhet, Drammen sykehusNevrologisk dagenhet, Drammen sykehusNevrologisk dagenhet, Drammen sykehusNevrologisk dagenhet, Drammen sykehus
Nevrologisk poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/nevrologisk-poliklinikk-drammen-sykehusNevrologisk poliklinikk, Drammen sykehusNNevrologisk poliklinikk, Drammen sykehusNevrologisk poliklinikk, Drammen sykehusNevrologisk poliklinikk, Drammen sykehusNevrologisk poliklinikk, Drammen sykehus
Nevrologisk sengepost, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/nevrologisk-sengepost-drammen-sykehusNevrologisk sengepost, Drammen sykehusNNevrologisk sengepost, Drammen sykehusNevrologisk sengepost, Drammen sykehusNevrologisk sengepost, Drammen sykehusNevrologisk sengepost, Drammen sykehus
Nevropsykologisk poliklinikk, Asker DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dps/nevropsykologisk-poliklinikk-asker-dpsNevropsykologisk poliklinikk, Asker DPSNNevropsykologisk poliklinikk, Asker DPSNevropsykologisk poliklinikk, Asker DPSNevropsykologisk poliklinikk, Asker DPSNevropsykologisk poliklinikk, Asker DPS
Nukleærmedisin, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/nukleermedisin-drammen-sykehusNukleærmedisin, Drammen sykehusNNukleærmedisin, Drammen sykehusNukleærmedisin, Drammen sykehusNukleærmedisin, Drammen sykehusNukleærmedisin, Drammen sykehus

Besøksadresser

Arnegårdsveien 5, Hønefosshttps://vestreviken.no/steder/arnegardsveien-5-honefossArnegårdsveien 5, Hønefoss
Bjerketunhttps://vestreviken.no/steder/bjerketunBjerketun
Blakstadhttps://vestreviken.no/steder/blakstadBlakstad
Blakstad, administrasjonsbyggethttps://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-administrasjonsbyggetBlakstad, administrasjonsbygget
Blakstad, bygg 1https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-1Blakstad, bygg 1
Blakstad, bygg 12 og 13https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-12-og-13Blakstad, bygg 12 og 13
Blakstad, bygg 2https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-2Blakstad, bygg 2
Blakstad, bygg 23https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-23Blakstad, bygg 23
Blakstad, bygg 24https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-24Blakstad, bygg 24
Blakstad, bygg 28https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-28Blakstad, bygg 28
Blakstad, bygg 3https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-3Blakstad, bygg 3
Blakstad, bygg 4https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-4Blakstad, bygg 4
Blakstad, bygg 7https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-7Blakstad, bygg 7
Blakstad, bygg 8https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-8Blakstad, bygg 8
Blakstad, tilbygg til bygg 1https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-tilbygg-til-bygg-1Blakstad, tilbygg til bygg 1
Bærum sykehushttps://vestreviken.no/steder/berum-sykehusBærum sykehus
Dr. Høsts veihttps://vestreviken.no/steder/dr-hosts-veiDr. Høsts vei
Drammen sykehushttps://vestreviken.no/steder/drammen-sykehusDrammen sykehus
Forsyningssentralen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/steder/drammen-sykehus/forsyningssentralen-drammen-sykehusForsyningssentralen, Drammen sykehus
Gordon Johnsens vei 2, Vikersundhttps://vestreviken.no/steder/gordon-johnsens-vei-2-vikersundGordon Johnsens vei 2, Vikersund
Grønland 32Bhttps://vestreviken.no/steder/gronland-32bGrønland 32B
Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/steder/hallingdal-sjukestuguHallingdal sjukestugu
Hauges gate 89 A, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/hauges-gate-89-a-drammenHauges gate 89 A, Drammen
Hvalstadåsen 6https://vestreviken.no/steder/hvalstadasen-6Hvalstadåsen 6
Klems gate 11, Kongsberghttps://vestreviken.no/steder/klems-gate-11-kongsbergKlems gate 11, Kongsberg
Konggata 51, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/konggata-51-drammenKonggata 51, Drammen
Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/steder/kongsberg-sykehusKongsberg sykehus
Kredittkassegården i Sandvikahttps://vestreviken.no/steder/kredittkassegarden-i-sandvikaKredittkassegården i Sandvika
Kulturhuset i Askerhttps://vestreviken.no/steder/kulturhuset-i-askerKulturhuset i Asker
Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/steder/ringerike-sykehusRingerike sykehus
Ringerike sykehus, DPS-byggethttps://vestreviken.no/steder/ringerike-sykehus/ringerike-sykehus-dps-byggetRingerike sykehus, DPS-bygget
Røykenveien 170 (Sikta)https://vestreviken.no/steder/roykenveien-170-siktaRøykenveien 170 (Sikta)
Røysehttps://vestreviken.no/steder/royseRøyse
Rådhusgata 33, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/radhusgata-33-drammenRådhusgata 33, Drammen
Skysstasjonen i Askerhttps://vestreviken.no/steder/skysstasjonen-i-askerSkysstasjonen i Asker
Sykehusveien 34 (Bærum gamle sykehus)https://vestreviken.no/steder/sykehusveien-34-berum-gamle-sykehusSykehusveien 34 (Bærum gamle sykehus)
Sykehusveien 40 (Bærum gamle sykehus)https://vestreviken.no/steder/sykehusveien-40-berum-gamle-sykehusSykehusveien 40 (Bærum gamle sykehus)
Torsbergveien 20, Konnerud, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/torsbergveien-20-konnerud-drammenTorsbergveien 20, Konnerud, Drammen
Valbrottveien 17, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/valbrottveien-17-drammenValbrottveien 17, Drammen
Valbrottveien 23, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/valbrottveien-23-drammenValbrottveien 23, Drammen
Wergelands gate 10, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/wergelands-gate-10-drammenWergelands gate 10, Drammen
Wergelands vei 2, Kongsberghttps://vestreviken.no/steder/wergelands-vei-2-kongsbergWergelands vei 2, Kongsberg
Øvre Strandgt 2, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/ovre-strandgt-2-drammenØvre Strandgt 2, Drammen

Fant du det du lette etter?