Prestetjenesten

Når livet på ulike måter blir utfordrende, kan det ha stor betydning å få samtale med en prest. Vi tilbyr sjelesorgsamtaler til pasienter, pårørende og ansatte. Sjelesorg er ikke terapi, men en samtale med et annet menneske som lytter til det du har på hjertet.

Sykehusprestetjenestens formål er forankret i sykehusets verditenkning om å ta vare på hele mennesket. For å komme i kontakt med prestetjenesten kan du oppsøke sykehusprestens kontor på det stedet du behandles, eller be personalet om å sette deg i kontakt med sykehuspresten. Denne tjenesten er et tilbud fra sykehusets side til alle pasienter, pårørende og personale uavhengig av religiøs tilknytning.

Les mer om Prestetjenesten

Prestetjenesten

Våre oppgaver:

  • Samtaler med pasienter, pårørende og personale
  • Formidler av kontakt med ulike livssyn og trosretninger
  • Bidrar med dåp, båreandakt, nattverd og forbønn der det etterspørres av pasienter og pårørende
  • Oppfølgende samtaler etter utskrivning kan tilbys
  • Refleksjon knyttet til etiske dilemmaer vedrørende behandling
  • Inngår i tverrfaglig samarbeid
  • Bidrar til økt kunnskap og kompetanse utenfor helseforetaket gjennom tilbud om kursing, etterutdannelse og praksisplasser
  • Undervisning for pasienter og personale
  • Veiledning for personale

Kontaktinformasjon:

Bærum sykehus

Drammen sykehus

Kongsberg sykehus

Ringerike sykehus

Blakstad

Lier

Kontakt

Telefon
Sentralbord: 03525
Klikk på «Les mer om prestetjenesten» for kontaktinformasjon til hver enkelt sykehusprest.
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.