Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Psykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse.

Psykoedukativ behandling innebærer at du får undervisning av helsepersonell og mulighet til å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Målet er å gi deg mer kunnskap om hva lidelsen innebærer og hvordan du kan mestre hverdagen best mulig.

Innledning

Psykoedukasjon er systematisk opplæring og formidling av kunnskap om en psykisk lidelse. Tilbudet for personer med bipolar lidelse skjer i grupper med 8–15 deltakere som møtes ukentlig i ca. tre måneder, vanligvis 2–3 timer hver gang. Du får nærmere informasjon om hvor mange ganger din gruppe skal treffes og hvor lenge hvert treff varer.

Forskning viser at denne metoden kan bidra til å forebygge tilbakefall eller redusere symptomene ved en eventuell ny sykdomsperiode.

Tilbudet erstatter ikke annen behandling, men kommer i tillegg til oppfølgingen du får av behandler, fastlege eller annet helsepersonell.

Henvisning og vurdering

Du trenger henvisning fra behandleren eller fastlegen din for å delta på psykoedukasjon i gruppe. Når vi har mottatt og vurdert henvisningen, gir vi deg beskjed om du får plass i en gruppe og når den starter opp.

Du betaler vanlig egenandel per samling inntil du har nådd grensen for frikort.

Oversikt over behandlinger finner du her

Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse, Blakstad Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse, Drammen DPS Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse, Kongsberg DPS Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse, Ringerike DPS Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse, Asker DPS Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelse, Bærum DPS

Oversikt over behandlingssteder finner du her

Asker DPSBærum DPSDrammen DPSKongsberg DPSRingerike DPSPsykiatrisk avdeling Blakstad

Se også info om psykoedukasjon som behandling

Psykoedukasjon, Blakstad Psykoedukasjon, BUPA Psykoedukasjon, Kongsberg DPS Psykoedukasjon, Ringerike DPS Psykoedukasjon, Bærum DPS Psykoedukasjon, Drammen DPS Psykoedukasjon, Asker DPS

Når og hvor

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.