Bildecollage som illustrerer Skoleprogrammet VIP

Skoleprogrammet VIP

Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen

Siste nytt fra VIP-programmet

 • 21.04.2017
  Revidering av elevheftet

  To år har snart gått siden VIP-programmet fikk nytt elevhefte. I den forbindelse skal «Livet og sånn» nå gjennomgå en revidering. I tillegg til innspill fra elever og nye samarbeidspartnere, ønsker VIP nå tilbakemeldinger fra andre som bruker programmet.

 • 23.11.2016
  God psykisk helse er avgjørende for læring

  Dette mener rådgiver Thorbjørg Kalsæg. Hun har jobbet nesten 45 år i skolevesenet, over 39 av dem på Eidsvoll videregående skole. Der har hun vært primus motor for gjennomføring av Skoleprogrammet VIP siden programmets spede begynnelse. Dri...

 • 28.10.2016
  Læreren har en unik rolle

  VIP-programmets nye fjes, Maya Kaur, ønsket seg denne jobben for å tydeliggjøre overfor lærerne hvor betydningsfulle de er. Fra sitt arbeid med rus og seksuelle overgrep har hun sett hva det kunne ha betydd for mange å få hjelp tidligere.

 • 18.08.2016
  Slik gjennomføres VIP best

  I år har 128 skoler gjennomført VIP-programmet. Det sier seg selv at det da blir enkelte lokale varianter. Forskningen viser at den klassiske gjennomføringsmodellen har effekt. Det er både fordeler og ulemper ved andre former for gjennomføring.

 • 30.06.2016
  Lanseringsseminar 2016, foredragene

  Vi i Skoleprogrammet for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen (VIP) takker for deltakelse på vårt lanseringsseminar "Du er viktig", den 12. mai 2016.

 • 10.05.2016
  VIP-makkerskap blir forskningsprosjekt

  Ph.d-stipendiat Astrid Hoås Morin ved NTNU har valgt å forske på VIP-makkerskap i sin effektstudie om frafall i videregående skole. Hun er nysgjerrig på om VIP-makkerskap også kan ha effekt på mobbing og ensomhet.

 • 05.04.2016
  Du er viktig

  I anledning lanseringen av nytt materiell inviterer Skoleprogrammet VIP til seminar på Sandvika videregående skole 12. mai. Seminaret har fått tittelen “Du er viktig.

 • 22.02.2016
  Nytt materiell for lærere og helsearbeidere

  Med de nye ressursheftene for lærere og helsearbeidere setter Skoleprogrammet VIP sluttstrek for fornyingsarbeidet som har pågått de siste 18 månedene. Målet er at heftene skal gjøre arbeidet med VIP-programmet enklere.

 • 21.01.2016
  Et aktivt år for VIP-programmet

  I sitt femtende år har Skoleprogrammet VIP hatt en rivende utvikling. Ny grafisk profil og nytt materiell har gitt programmet et løft. I tillegg har pilotprosjektet VIP-makkerskap blitt et varig tiltak som har bredt om seg.

 • 24.08.2015
  VIP fornyer seg

  Et nytt skoleår er i gang og Skoleprogrammet VIP starter året i fornyet drakt med både nytt materiell og nytt fjes i kollegiet.

 • 07.04.2015
  Opplæring i VIP-makkerskap for Midt- og Nordnorge

  Ensomhet er like farlig som å røyke sier helseministeren. VIP-makkerskap er dermed mer aktuelt en noen gang. Etter et vellykket opplæringsseminar for Sørøstlandet er turen kommet til de nordligste fylkene.

 • 19.03.2015
  Elever gir råd til VIP-programmet

  Vanligvis er det VIP-programmet som gir elever i videregående skole råd og veiledning, men nå er rollene byttet om. Ti elever fra fire ulike videregående skoler sitter i Rådgivningsgruppa og kommer med innspill til nytt materiell.

 • 06.02.2015
  Mindre fravær med VIP-makkerskap

  I høst gjennomførte Skoleprogrammet VIP i samarbeid med Rosenvilde videregående skole i Bærum, pilotprosjektet VIP-makkerskap.

Psykisk helse i media