For VIP-koordinatorer

Skolen din har valgt deg til å være VIP-koordinator. Vi takker deg for at du har tatt på deg oppdraget. Rollen din er viktig for å få gjennomført programmet på en god måte. Suksessfaktorer for god koordinering er kontakt med ledelsen, kontakt med elevtjenesten, arbeid i team og engasjement for psykisk helse.

Engasjementet du viser for psykisk helse og gjennomføringen av VIP har mye å si for lærernes holdning til programmet. Det er naturlig å møte noe mostand i lærergruppen. Lærerne kan være redde for temaet og føle at dette ligger utenfor deres fagfelt. Din støtte i gjennomføringen, samt forståelse for lærernes situasjon er viktig.

Velkommen som VIP-koordinator!

Det er mange spennende delmomenter ved å koordinere VIP på din ​​​skole. På disse sidene har vi gjort et forsøk på å lose deg igjennom prosessen. Hvis du er koordinator for en større skole anbefaler vi at skolen har et VIP-team der du kan delegere oppgaver og ha noen å diskutere med. Eksempler på hvem som kan være del av et slikt team sammen med deg er: rådgiver, avdelingsleder, helsesøster, PPT og bibliotekar. Et team kan være alt fra to til flere.
 
Når din skole har gjennomført VIP og evaluert tiltaket, er det tid for å planlegge neste års gjennomføring. Noen råd for det andre året finner du under "Gjennomføring andre året​".

Som VIP-koordinator kan du også få mulighet til å delta på nettverkssamlinger i din region. Vi i VIP kan også sende deg forslag til relevante kurs og konferanser på feltet psykisk helse i skolen hvis du ønsker det.
 
Takk igjen for at du vil være VIP-koordinator. Vi håper det viktige arbeidet gir deg glede. Husk at vi i VIP er her hvis du skulle lure på noe eller trenge noe. Lykke til med gjennomføringen!

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.