Lanseringsseminar 2016, foredragene

Vi i Skoleprogrammet for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen (VIP) takker for deltakelse på vårt lanseringsseminar "Du er viktig", den 12. mai 2016. Som avtalt legger vi her ut de tre hovedforedragene samt vår presentasjon av VIP og nytt materiell.

Bilde-collage fra seminaret.
Foredragsholdere og innledere på lanseringsseminaret. Nytt materiell ble feiret med egen kake.

​Seminaret på Sandvika videregående tok utgangspunkt i de tre hovedtemaene i VIP-programmets nye ressurshefte for lærere.  

Dagen startet med en presentasjon av VIP og det nye materiellet, for så å gå videre til et lite intervju med fire elever som har gjennomført VIP og brukt det nye elevheftet “Livet og sånn”. Videre fulgte et foredrag med Rosa kompetanse som ble knyttet opp til heftets tema “Minoritetsstress”. Psykolog Aksel Inge Sinding tok for seg temaet “Stress og press” med fokus på sosiale medier. Landets første mobbeombud Bodil Jenssen Houg fra Buskerud sa noe om heftets siste tema “Mobbing og krenkelser”. ​​

Seminaret er også omtalt i i Asker- og Bærumsavisen nr. 18 - 19. mai 2016.

Foiler fra foredragene

Presentasjon av VIP og materiell Du er viktig 12 mai.pdfInnlegg Rosa kompetanse.pdfSosiale medier selvrealisering og selvfølelse, Aksel Inge Sinding.pdfVIP 12 mai 2016, Bodil Houg.pdfDu kan lese mer om seminaret her