Bøker og artikler

Her anbefaler vi tre bøker som omhandler temaet psykisk helse til fordypning for de som måtte ønske det. I tillegg har vi en liste over relevante artikler og mediesaker som foreksempel kan brukes i VIP-undervisningen.

Bøker

Psykisk helse i skolen (Øverland m.fl)

Forsidebilde av boken

"En god psykisk helse har sentral betydning for læring, utvikling og livsutfoldelse. Skolen har en viktig oppgave i å fremme barns og unges psykikse helse og gi hjelp til elever som sliter psykisk" (fra baksiden av boken).

Boken inneholder flere kapitler som redegjør for ulike utfordringer elever kan slite med, og hvordan lærere og skolen kan håndtere disse. Feks: De stille elevene, Angst, Depresjon, Spiseforstyrrelser, Skolevergring, Mobbing i et traumeperspektiv o.l. Et av kapitlene redgjør også for VIP-programmet og forskningen på dette.

Bestill boka her

Utviklingsfremmende samtaler med ungdom - Samhandling på tvers (Olaisen red.)

En nyttig bok for alle som jobber med ungdom. I den finnes en grundig presentasjon av VIP samt forskningen knyttet til programmet.

Bestill boka her 

​Empatisk Kommunikasjon - et verktøy for menneskesmøter (Lisbeth Brudal)

Empatisk kommunikasjon som verktøy beskrives inngående ut fra eksempler fra forfatterens erfaringer som psykoterapeut. De fire trinnene i dialogen tar utgangspunkt i anerkjente  psykologiske teorier og forskningsresultater innen  narrotologi, affektbevissthet og mentalisering.

For mer informasjon om metoden Empatisk kommunikasjon og kursene vi i VIP-programmet tilbyr, klikk her.

Bestill boka her

 

Artikler

Artikler kan være et godt utgangspunkt for gjennomføring av VIP i klassen. Her finner du relevante og aktuelle artikler om psykisk helse i media. Artiklene er sortert etter publiseringsdato. De nyeste og mest aktuelle vil du alltid finne på vår forside i tillegg til her.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.