Bøker og artikler

Her anbefaler vi tre bøker som omhandler temaet psykisk helse til fordypning for de som måtte ønske det. I tillegg har vi en liste over relevante artikler og mediesaker som foreksempel kan brukes i VIP-undervisningen.

Bøker

​Psykisk helse i skolen (Øverland red.)

Elever med psykiske helseplager har større utfordringer enn andre med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har dermed behov for tettere oppfølging og støtte i skolehverdagen.

Et av kapitlene handler om VIP-programmet.

Bestill boka her

Utviklingsfremmende samtaler med ungdom - Samhandling på tvers (Olaisen red.)

En nyttig bok for alle som jobber med ungdom. I den finnes en grundig presentasjon av VIP samt forskningen knyttet til programmet.

Bestill boka her 

​Empatisk Kommunikasjon - et verktøy for menneskesmøter (Lisbeth Brudal)

Empatisk kommunikasjon som verktøy beskrives inngående ut fra eksempler fra forfatterens erfaringer som psykoterapeut. De fire trinnene i dialogen tar utgangspunkt i anerkjente  psykologiske teorier og forskningsresultater innen  narrotologi, affektbevissthet og mentalisering.

For mer informasjon om metoden Empatisk kommunikasjon og kursene vi i VIP-programmet tilbyr, klikk her.

Bestill boka her

 

Artikler

Artikler kan være et godt utgangspunkt for gjennomføring av VIP i klassen. Her finner du relevante og aktuelle artikler om psykisk helse i media. Artiklene er sortert etter publiseringsdato. De nyeste og mest aktuelle vil du alltid finne på vår forside i tillegg til her.