Bøker og artikler

Her anbefaler vi flere bøker som omhandler temaet psykisk helse til fordypning for de som måtte ønske det. I tillegg har vi en liste over relevante artikler og mediesaker som foreksempel kan brukes i VIP-undervisningen.

Bøker

Elevenes psykiske helse i skolen (Marit Uthus red.)

Bilde av forsiden til boken Elevenes psykiske helse.

«Å mestre skolen er å mestre livet. Å mestre livet er å mestre skolen.»

Denne boken er delt i to, der del en tar for seg elevenes psykiske helse i møte med skolens krav og del to omhandler skolens helsefremmende ressurser. Boken tar for seg begreper som mentalisering og sosioemosjonell læring i et skoleperspektiv. Den reflekterer også rundt skolens prestasjonsorienterte målstruktur og hvordan denne kan påvirke skolestress. Videre sier den noe om spesialundervisning, lærer-elev-relasjonen samt sier noe om psykisk helse som eget fag i skolen. Her nevnes også VIP-programmet.

Bestill boka her
 

Psykisk helse i skolen (Øverland m.fl)

Bilde av forsiden til boken Psykisk helse i skolen.

«En god psykisk helse har sentral betydning for læring, utvikling og livsutfoldelse. Skolen har en viktig oppgave i å fremme barns og unges psykikse helse og gi hjelp til elever som sliter psykisk» (fra baksiden av boken).

Boken inneholder flere kapitler som redegjør for ulike utfordringer elever kan slite med, og hvordan lærere og skolen kan håndtere disse. Feks: De stille elevene, Angst, Depresjon, Spiseforstyrrelser, Skolevergring, Mobbing i et traumeperspektiv o.l. Et av kapitlene redgjør også for VIP-programmet og forskningen på dette.

Bestill boka her
 

Utviklingsfremmende samtaler med ungdom - Samhandling på tvers (Olaisen red.)

En nyttig bok for alle som jobber med ungdom. I den finnes en grundig presentasjon av VIP samt forskningen knyttet til programmet.

Bestill boka her
 

​Empatisk Kommunikasjon - et verktøy for menneskesmøter (Lisbeth Brudal)

Empatisk kommunikasjon som verktøy beskrives inngående ut fra eksempler fra forfatterens erfaringer som psykoterapeut. De fire trinnene i dialogen tar utgangspunkt i anerkjente  psykologiske teorier og forskningsresultater innen  narrotologi, affektbevissthet og mentalisering.

Bestill boka her

For mer informasjon om metoden Empatisk kommunikasjon og kursene vi i VIP-programmet tilbyr, klikk her

Artikler

Artikler kan være et godt utgangspunkt for gjennomføring av VIP i klassen. Her finner du relevante og aktuelle artikler om psykisk helse i media. Artiklene er sortert etter publiseringsdato. De nyeste og mest aktuelle vil du alltid finne på vår forside i tillegg til her.
 

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

Fant du det du lette etter?