Hefter for elever, lærere og helsearbeidere

VIP-programmet fikk nye hefter for elever, helsearbeidere og lærere i 2015/2016.

Elevheftet "Livet og sånn"

Elevheftet "Livet og sånn" har tekster om ungdom og psykisk helse. Det finnes både på bokmål, nynorsk, engelsk og nordsamisk. Her fokuseres det på at det er normalt at livet svinger, hva som kan bidra til bedre psykisk helse, og hvor man kan få hjelp. Vi bruker også plass på de mest vanlige psykiske lidelsene.

Elevheftet har tenkepaus​er som kan brukes som refleksjonsspørsmål og oppgaver. Her finnes også korte tekster under overskriften "#denfølelsen?" som beskriver hvordan det føles å ha det vanskelig. Bakerst i heftet har vi et intervju med tre unge mennesker som har slitt psykisk og som forteller om hvordan det var, og hva som hjalp dem til å bli bra igjen. Her finnes også en side om å være pårørende til foreldre/familie som sliter, samt en liste med nettsider/chat/tlf der man kan få hjelp.

På vår nettside for elever​ står det mer om psykisk helse. Der finnes også noe om ungdom og sorg og hvordan det er å gå i samtaleterapi.

Forside Elevhefetet nynorsk.png

Ressurshefte for lærere og helsearbeidere

Det nye "Ressurshefte for lærere og helsearbeidere" er todelt, der du snur det ene for å finne det andre. Lærerdelen er den største. Der er det laget konkrete forslag til hvordan de tre timene kan gjennomføres for de av lærerne som ønsker å benytte dette. Heftet går dypere inn i mye av det som står på våre nettsider og fokuserer på tre undertemaer som har betydning for unges psykiske helse. Disse er: stress og press, minoritetsstress samt mobbing og krenkelser. Heftet har mange ulike oppgaver, både generelle og knyttet til fag. På vår nettside For lærere finnes supplerende informasjon og flere oppgaver.

Helsearbeiderdelen tar for seg hvordan et klassebesøk kan gjennomføres og starter med et lite brev fra en elev som har gjennomført VIP-programmet. Det kommer med konkrete tips til hvordan man kan legge opp en undervisningsøkt om psykisk helse, og hvordan man kan aktivisere elever. Avslutningsvis kommer vi med forslag til bli-kjent-øvelser og oppgaver. På vår nettside For helsearbeidere​ har vi mer stoff for helsearbeidere, rådgivere, PPT og andre som gjennomfører klassebesøk for VIP. Der har vi også et praksiseksempel fra et klassebesøk.

Bestill hefter

Følgende hefter kan bestilles:

 • Livet og sånn - elevhefte á kr 8 (BOKMÅL)
 • Livet og sånn - elevhefte á kr 8 (NYNORSK)​
 • Eallin ja nie​ - elevhefte á kr 8 (NORDSAMISK)
 • Life and stuff - elevhefte à kr 8 (ENGELSK)
 • Ressurshefte for lærere og helsearbeidere à kr 10 (BOKMÅL)​
  NB: Ressurshefte for lærere og helsearbeidere består av to deler; en del for lærere og en del for helsearbeidere, rådgivere/PPT og andre som bidrar på klassebesøk.​​​

Bestillingen sendes på epost til vip@vestreviken.no

Skriv hvilke(t) hefte og antall hefter du ønsker tilsendt.

Husk å legge ved følgende informasjon:

 • Navn på skole
 • Leveringsadresse
 • Fakturaadresse: Hvis annen enn leveringsadresse
 • Kontaktperson, fullt navn og mobiltelefon
 • Hvilken dato dere senest må ha heftene

Kostnader for frakt og hefter faktureres skolen.