Oppgaver

I våre hefter finner du mange oppgaver til bruk i gjennomføringen av VIP-programmet. I tillegg har vi lagt ut egne oppgaver for lærere og helsearbeidere på denne siden:​

Oppgaver til bruk av film

Å ta utgangspunkt i en film når man skal snakke om psykisk helse, har mange gode erfaringer med. Både korte og lange filmer kan være gode inngangsporter til forståelse og diskusjon. Hvis man skal bruke langfilm anbefaler vi å sette av litt mer tid enn det ordinære tre- eller totimersopplegget.

Nedenfor følger noen oppgaver knyttet til bruk av film. Filmweb har også mange gode pedagogiske opplegg knyttet til langfilmer som vises på kino. Filmweb sin side oppdateres stadig slik at hva de har tilgjengelig vil kunne endre seg.

Oppgave til kortfilmen "Black Dog"

Filmen "Black Dog", animert kortfilm fra WHO, gir en meget god og tidvis humoristisk beskrivelse av depresjon. Den kommer også med mange gode tips til hvordan man kan bli bedre.

Oppgave til filmen "Black Dog"


Oppgave til kortfilmen "Å prøve og feile"

Filmen "Å Prøve og feile" er basert på Psykologisk førstehjelp og visualiserer røde og grønne tanker.

Oppgaver til filmen om Psykologisk førstehjelp

 
Oppgave om ensomhet

Denne VIP-oppgaven om ensomhet.pdf har vi i VIP-programmet testet ut i flere yrkesfagklasser med en stor andel gutter. Vi opplever at dette er et aktuelt tema som elevene er optatt av.

Oppgaven nedenfor har stått i den første utgaven av "Ressurshefte for lærere". I den nye utgaven (2018) er denne erstattet av oppgaven om "Samtykke" og finnes derfor nå kun på nett.

VIP-oppgave MOBBING og KRENKELSER (GJENFORENINGEN).(pdf


Se flere filmer vi anbefaler til VIP-gjennomføringen på vår filmside

Generelle oppgaver

Kanskje ønsker ikke du som lærer eller helsearbeider å knytte VIP-undervisningen opp til noe spesielt fag, eller kanskje går den inn i flere. Her følger noen generelle oppgaver som vi har hatt god erfaring med å bruke både i lærerdelen og på klassebesøk.

Det kan være greit å tenke litt på VIP-målene når man planlegger opplegg for klasser. Derfor repeterer vi dem her.

Hovedmål:

Å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse ved å øke skolens og elevers kunnskap om temaet, samt å gi informasjon om hvilken hjelp man kan få.

Delmål:

  • Elevene skal lære mer om psykisk helse generelt og få økt bevissthet rundt egne følelser. De skal også få økt forståelse for det alminnelige i det å ha psykiske plager og lidelser samt lære å gjenkjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og andre. ​
  • Elevene skal få informasjon om hvor de kan henvende seg ved psykiske plager og lidelser - både lokalt og nasjonalt. ​
  • VIP-programmet skal være en møteplass for skolen og lokal psykisk helsetjeneste slik at et godt samarbeid kan etableres. ​Skolens ansatte skal få økt kompetanse om temaet psykisk helse. Lærere, rådgivere og helsearbeidere skal også få veiledning i hvordan de kan gjennomføre VIP-programmet.

 

Generelle oppgaver

VIP-oppgave PRESTASJONSANGST (pdf)

VIP-oppgave FØLELSER (pdf)

VIP-oppgave AVSLAPNINGSØVELSE (pdf)

Den generelle oppgaven "DE SYKT FLINKE" er slått sammen med en oppgave i NORSK (pdf) 
VIP-oppgave BILDEDELING.(pdf 

VIP-oppgave Fire-hjørners-øvelse om FØLELSER.(pdf 
 

VIP-oppgave LIKES.(pdf 
 

Oppgaver knyttet til fag og læreplan

VIP kan gjerne gjennomføres som et faglig opplegg. Noen fag har tydeligere læreplanmål på psykisk helse enn andre. Uansett kan psykisk helse gjerne være veien til faglige mål i de fleste fag. Disse oppgavene kan selvfølgelig også brukes uavhengig av fag, eller i et annet fag enn vi foreslår.
 
Den generelle delen av læreplanen gjelder for hele skoleløpet og alle fag og er den som konkretiserer arbeid med psykisk helse tydeligst. I innledningen står det:

Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver enkelt elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd til og vilje til å stå andre bi.

Noen fag har også læreplanmål som tydelig kan knyttes til tema psykisk helse:

  • Drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen (Naturfag)
  • Drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land (Engelsk)
  • Drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette (Samfunnsfag)
  • Definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje og diskutere trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg (Samfunnsfag)

Nedenfor følger noen forslag til oppgaver i de ulike fagene. Flere finnes også i "Ressurshefte for lærere" (februar 2016). Har du innspill til oppgavene eller forslag til andre oppgaver, ta gjerne kontakt​. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra lærere på dette, og ønsker å dele gode oppgaver på nett.

 
Norsk

VIP-oppgave i Norsk DE SYKT FLINKE.pdf

Her er tekstene som hører til VIP-oppgaven "Ulike livserfaringer" som står i "Ressurshefte for lærere": Tekster til VIP-oppgave i Norsk.pdf

 
Naturfag​

VIP-oppgaver Naturfag LIVSSTIL.pdf

Samfunnsfag/Religion og etikk/KRLE 

 VIP-oppgave samfunnsfag RUSBRUK.pdf

Her finner du tekstutdrag og linker til oppgaven "Generasjon prestasjon" som du finner i "Ressurshefte for lærere": Tekster til VIP-oppgave i SAMFUNNSFAG.pdf  

Oppgaven nedenfor er basert på læreplanmål KRLE (10.trinn) og Religion og etikk (Vg3), men den kan like gjerne brukes som en generell oppgave, eller feks i Samfunnsfag.  
VIP-oppgave Religion SAMTYKKE.pdf  

Yrkesfag 
VIP-oppgave Yrkesfag HMS OG STRESS.pdf

  
Engelsk  
VIP-oppgave i Engelsk AKSEPT.pdf

 
M
DD (Drama/dans)  
VIP-oppgave i drama.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.