Psykisk helse i skolen

Skolen er ikke bare et sted for læring, men også et psykososialt miljø som i stor grad påvirker hvordan elevene har det. Skolen har makt og mulighet til å være helsefremmende hvis den setter psykisk helse på dagsorden.

Å være en VIP-skole er å være helsefremmende. Vi vet at systematisk arbeid med psykisk helse i skolen gir resultater. Ikke bare i forhold til psykiske plager og lidelser hos elevene, men også i forhold til læringsmilj​ø.

Finansieringsordningen Psykisk helse i skolen

Helsedirektoratet synes psykisk helse i skolen er så viktig at de har opprettet en egen finansieringsordning som heter Psykisk helse i skolen. VIP er en del av denne. Finansieringsordningen består av flere skoleprogrammer og tiltak som tilsammen dekker hele skoleløpet. Nettsiden har flere ressurser og mer informasjon om de andre programmene.

​I en rapport fra Folkehelseinstituttet står det:

Et godt helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid må i stor grad – kanskje i hovedsak - foregå på andre arenaer enn helseforvaltning og helsetjenester.

Rapport 2011:1. Folkehelseinstituttet

Samtidig sier folkehelsemeldingen at:

En helsefremmende skole skal bidra til læring og til god fysisk og psykisk helse. Skolenes arbeid med å utvikle læringsmiljøet, bekjempe mobbing og fremme vennskap og gode relasjoner er sentralt i dette arbeidet.

Folkehelsemeldingen, Meld. St. 34, 2013.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.