Psykisk helse og mobbing

Vår psykiske helse handler om hvordan vi har det, med oss selv, og i forhold til andre. Mobbing handler om ondsinnet adferd som gjentas over tid og hvor det er en ubalanse i styrkeforholdet mellom den/de som utfører mobbingen og den/de som utsettes for mobbingen.

Landets første mobbeombud, Bodil Jenssen Houg i Buskerud, holdt et innlegg på VIP sin konferanse "Tilhørighet og felleskap" i skolen i mai 2014. Nedenfor følger noe av det hun snakket om på konferansen.

Mobbeombudet omtaler mobbing slik:

Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting o.l. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg. ​

Det er tre hovedformer for mobbing:

  • Verbal mobbing (si stygge ting…). 
  • Fysisk mobbing (slå, sparke…). 
  • Utestengelse (en elev holdes utenfor…). 

Krenkelser

Opplæringsloven sier at skolen skal forebygge og stanse krenkelser. Skolen skal gripe inn før krenkelsen gjentar seg og blir et ødeleggende, traumatiserende mønster. 

Krenkelse er et godt begrep fordi det viser til opplevelsen av å ha det ubehagelig, vondt eller trist. En krenkelse er opplevelsen av å få sin verdighet og integritet truet eller tråkket på, uavhengig av: 

  • hvem som har eller ikke har utført handlingen.
  • hvilke handlinger eller fravær av handlinger​ som er utført.
  • intensjonene hos den eller de som krenker. 

Det er altså ikke mobbernes definisjon som er viktig, men hvordan det oppleves for den som mobbes.

VIP er en del av Helsedirektoratets satsning Psykisk helse i skolen som har egen hjemmeside. Her kan man lese mer om psykisk helse generelt og mobbing spesielt. 

Mobbing kan skade den psykiske helsa

Barneombud Anne Lindboe sier i en artikkel i VG​ at man lenge har undervurdert hvor skadelig mobbing kan være:

– Mobbing skader den psykiske helsen, skolegangen og hele barndommen til de som utsettes for det, sier hun.

Barneombudet påpeker videre at psykisk helse er et stort problemområde for ungdommer i dag. Hun mener man ikke kan gradere mobbing. Mobbingen som foregår i det stille kan bryte ned menneskers psykiske helse i like stor grad som den fysiske og synlige mobbingen, sier hun til VG.

Det er skolen som har hovedansvaret for at elevene har det godt på skolen, men mobbing er ikke først og fremst et skoleproblem, det er et samfunnsproblem. Skolen har det juridiske ansvaret, men alle har et moralsk ansvar. Vi må alle bidra til å skape miljøer der ingen utsetter andre for krenkelser som skader og bryter ned.

Filmen "Stand Up!" setter fokus på akkurat dette.

Se filmen "Stand Up!" (YouTube)

Se også:

Norsk kortfilm om skolens og samfunnets ansvar fo​r å forhindre mobbing i skolen.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.