Tre ungdommer sitter på gressplenen utenfor en skole.

Om Skoleprogrammet VIP

Skoleprogrammet VIP har etter 20 års arbeid med psykisk helse i skolen utviklet seg til å bli en tjeneste med flere ulike tiltak. Sammen utgjør våre fire hovedtiltak en bred tilnærming til forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen. Vår hovedmålgruppe er fremdeles videregående skole, men de siste årene har vi blitt relevante også for ungdomsskolen gjennom VIP-makkerskap, og for ansatte i hele skoleløpet gjennom våre traumekurs.

Samarbeidspartnere og referansegruppe

Skoleprogrammet VIP opprettet høsten 2020 en referansegruppe bestående av ulike fagpersoner fra hele landet knyttet til skole- og helsefeltet.

Vi har også flere samarbeidspartnere for å sikre faglig oppdatering på flere viktige felt. I tillegg til samarbeidsmøter, erfaringsutveksling og samarbeid om kurs, har flere av disse også bidratt med innspill i utviklingen av vårt materiell.

 

Skoleåret 20/21 samarbeider vi med:

Rosa kompetanse

Ombudene i Viken

Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NTNU - samarbeider om forskningsprosjektet "Dramarommet og psykisk helse"

Helseetaten i Oslo kommune/Folkehelseinstituttet om Sunn Start - psykisk helse for ungdom med kort botid i Norge

Skoleprogrammet VIP er også representert i det tverrfaglige Livsmestringsnettverket 

 
Tidligere har vi samarbeidet med:

Læringsmiljøsenteret

Trygg læring

SMISO - Støttesenter mot incest Oslo

SANKS - Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus


Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

Fant du det du lette etter?