Empatisk kommunikasjon - et samtaleverktøy med eleven i sentrum

VIP-programmet tilbyr kurs i samtaleverktøyet Empatisk kommunikasjon utviklet av psykolog Lisbeth Holter Brudal. Kurset tilbys og tilpasses lærere, rådgivere, helsesykepleiere, ledere eller andre som jobber med mennesker.

En ung gutt med lue lener hodet i hendene og ser på voksen (bakhode)  i en samtale
 

Profesjonelle samtaler i arbeidshverdagen fremmer læring, mestring og gode menneskemøter. Empatisk kommunikasjon setter den du snakker med i sentrum. Du trenes i å bli en profesjonell samtalepartner som evner å veilede mottaker og styrke mottakers egne forutsetninger. Profesjonelle samtaler er et viktig verktøy i møte med mennesker som har det vanskelig, eller i motivasjonssamtaler med elever og ansatte.

Kursdeltagerne lærer å sette eleven, eller den du prater med i sentrum. Man øver seg på å lene seg tilbake og lytte til samtalepartners historie. Gjennom fire trinn veileder man eleven i følelsesbevissthet og refleksjon rundt sin egen situasjon med tanke om at eleven selv sitter på mange av svarene. Empatisk kommunikasjon er utviklet av Dr. Philos Lisbeth Holter Brudal og tar utgangspunkt i positiv psykologi.

VIP tilbyr kurset til skoler som er interesserte. Ta kontakt​ for mer informasjon

Se filmer som viser bruk av Empatisk kommunikasjon på empatisk.no/filmer

På empatisk.no finnes en egen film med lærer og elev.

Tidligere het dette kurset «Elevsamtalen». Du finner mer om innholdet i kursbeskrivelse for tidligere kurs og nyhetssak nedenfor.

Les kursbeskrivelsen for «Elevsamtalen» som PDF her

Du kan se film om sympati og empati på YouTube

Tilbyr lærere kursing i den gode samtalen (nyhetssak)

Nyhetssak publisert på Vestre Vikens nettsider september 2014

En gutt som lytter til en samtale.

Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Vestre Viken ønsker å gjøre lærere bedre rustet til å ta den vanskelige samtalen når elever sliter.​

Skoleprogrammet VIP (Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen) er en del av LMS.  De reiser rundt i landet og kurser lærere, rådgivere og skolehelsetjeneste på videregående skole i hvordan de kan snakke om psykisk helse med elevene. Dette er velkjent for mange skoler, men det man kanskje ikke er klar over er at VIP også tilbyr utvidet fordypning i temaet gjennom sine kurs kalt "Elevsamtalen – Utdanning med fokus på praksis". Dette tilbys også lærere i ungdomsskolen.

- Når vi kurser lærere i psykisk helse kommer vi fort inn på elevsamtalen, sier leder av VIP Anne Gro Tvedt. Er man bekymret for en elev kaller en gjerne inn til en samtale. Mange lærere sier de savner verktøy i hvordan slike samtaler kan bli best mulig, fortsetter hun.

Det er Tvedt som sammen med Dr. philos. Lisbeth F. Brudal har utviklet dette verktøyet for elevsamtaler i skolen.
 
Elevsamtalen handler om mer enn bare de obligatoriske samtalene i året. Det kan like gjerne handle om klasseledelse, veiledning av elever, tilrettelegging og ikke minst kollegialt samarbeid. Kurset bygger på metoden Empatisk Kommunikasjon og samsvarer med satsningen Bedre læringsmiljø, som mange skoler er opptatt av.

- Tydelig klasseledelse og kommunikasjon mellom lærer og elev er en meget viktig faktor når man skal skape og opprettholde et godt læringsmiljø, sier Mia Iversen. 

Hun er selv utdannet faglærer i tillegg til psykiatrisk sykepleier, og er en av de tre kursholderne. 

Gratis tilbud

VIP holder til på Blakstad sykehus og eies av Vestre Viken, men finansieres av Helsedirektoratet. Dermed kan kurset tilbys gratis for lærere og andre ansatte i skolen som skulle være interessert. Kurset skal avholdes i Asker gjennom fire samlinger utover høsten med oppstart 13. november 2014.

- Skoler som er interesserte kan også kontakte oss for muligheter til kurs der de holder til. Vi kan skreddersy en pakke for hele eller deler av personalet, avslutter Iversen.


Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

Fant du det du lette etter?