Forskning og vurdering av VIP

Bror Just Andersen (PhD) forsker på effekter av forebyggende psykisk helsearbeid i videregående skole. Forskningen viser at ungdommene blir flinkere til å søke hjelp i en tidlig fase. I tillegg har VIP-programmet positiv effekt på angstnivået hos elevene.
PHD og forsker Bror Just Andersen.

De som har psykiske plager opplever at det er lettere å være åpne om det i etterkant av VIP-programmet. Det viser seg at ett år etter gjennomføring har tallet på elever som strever med angst blitt halvert, og mobbingen er redusert med en tredjedel. Ungsinn ved Universitetet i Tromsø har også gjort en vurdering av VIP-programmet som et funksjonelt virksomt tiltak for barn og unges psykiske helse:

Du kan se vurderingen av VIP-programmet her

Forskningsartikler

Første og andre artikkel i Bror Just Andersens doktoravhandling om effekter av forebyggende psykisk helsearbeid. Publisert i Norsk Epidemiologi 10. mars 2010:


Tredje artikkel av Bror Just Andersen. Publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr 9 2012:


Fjerde artikkel av Bror Just Andersen. Publisert i Journal of the International Hospitals Federation, Vol 49; 4, page 8-11:

Forskningen beskrevet i boka Psykisk helse i skolen

En redegjøring for både VIP-programmet og forskningen finnes i boka Psykisk helse i skolen (Red. Bru, E., Cosmovici Idsø, E., Øverland, K. Universitetsforlaget). Kapitlet heter "Informasjon om psykisk helse – et sentralt tiltak for å fremme elevers sosiale og emosjonelle kompetanse" (s. 257-270).

Du kan lese mer om boken «Psykisk helse i skolen» her

Forskningen beskrevet i andre medier

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

Fant du det du lette etter?