Forskning og vurdering av VIP

Bror Just Andersen (PhD) forsker på effekter av forebyggende psykisk helsearbeid i videregående skole. Forskningen viser at ungdommene blir flinkere til å søke hjelp i en tidlig fase. I tillegg har VIP-programmet positiv effekt på angstnivået hos elevene.

De som har psykiske plager opplever at det er lettere å være åpne om det i etterkant av VIP-programmet. Det viser seg at ett år etter gjennomføring har tallet på elever som strever med angst blitt halvert, og mobbingen er redusert med en tredjedel. Ungsinn ved Universitetet i Tromsø har også gjort en vurdering av VIP-programmet som et funksjonelt virksomt tiltak for barn og unges psykiske helse: Vurdering av VIP-programmet.​

Forskningsartikler

Første og andre artikkel i Bror Just Andersens doktoravhandling om effekter av forebyggende psykisk helsearbeid. Publisert i Norsk Epidemiologi 10. mars 2010:

"Effekter av program i skolen for å forebygge psykiske plager" "Effekter på elevers hjelpsøking og psykiske helse"


Tredje artikkel av Bror Just Andersen. Publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr 9 2012:

"Undervisning om psykiske plager for elever i videregående skole: Læringsutbytte etter seks og tolv måneder"​


 
Fjerde artikkel av Bror Just Andersen. Publisert i Journal of the International Hospitals Federation, Vol 49; 4, page 8-11:

"The effects of preventive mental health programmes in secondary schools"

Forskningen beskrevet i boka Psykisk helse i skolen

En redegjøring for både VIP-programmet og forskningen finnes i boka Psykisk helse i skolen (Red. Bru, E., Cosmovici Idsø, E., Øverland, K. Universitetsforlaget). Kapitlet heter "Informasjon om psykisk helse – et sentralt tiltak for å fremme elevers sosiale og emosjonelle kompetanse" (s. 257-270).  Du kan lese mer om boken her.

 
Forskningen beskrevet i andre medier

Artikkel på nrk.no 27. feb 2012 om effektstudien av VIP-programmet: "Kunnskap gjer deg friskare"

Artikkel i Dagbladet 9. mai 2011 om effektstudien: "Mobbing kan halveres".​

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.