Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg!

​Ta kontakt med oss på: vip@vestreviken.no eller telefon 995 72 518 hvis du har spørsmål eller ønsker informasjon.

Les om hvilke tjenester VIP kan tilby 


Vi jobber i Skoleprogrammet VIP:

 
​Espen Hansen

Espen har jobbet i VIP-programmet siden september 2001, og ble fra 1. oktober 2014 leder for skoleprogrammet. Han er utdannet siviløkonom fra Sverige og tok siden utdanning som psykiatrisk sykepleier. Espen har jobbet 10 år på Blakstad sykehus før han begynte i VIP. Han har utdanning og erfaring som pedagogisk veileder og har også instruktørutdanning i Empatisk kommunikasjon.

E-post: espen.hansen@vestreviken.no

Espen Hansen

​Mia Iversen

Mia har vært ansatt i VIP-programmet siden 2007 og er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og faglærer i helse- og oppvekstfag. Hun har  jobbet ni år i spesialisthelsetjenesten og jobber nå 20 % i VIP-programmet  og 80 % i Forsknings- og utviklingsavdelingen i Vestre Viken. Mia er veileder i psykoedukativt familiearbeid, har erfaring med veiledningsgrupper for pårørende og fagpersoner, og har instruktørutdanning i Empatisk kommunikasjon. Våren 2019 tok hun sin mastergrad i Klinisk helsearbeid ved USN.

E-post: mia.iversen@vestreviken.no

Mia Iversen

​Jorid Bakken Steigum

Jorid har vært ansatt i Skoleprogrammet VIP siden mai 2014, og er lektor i drama og teater. Hun har jobbet seks år i videregående skole og har tilleggsutdanning i teatervitenskap, tverrfaglige kjønnsstudier og psykologi. Jorid har også jobbet som vikarierende leder for tiltaket Rosa kompetanse skole, under FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH) og har instruktørutdanning i Empatisk kommunikasjon.

E-post: jorid.bakken.steigum@vestreviken.no

Jorid Bakken Steigen

​Maya Kaur 

Maya ble ansatt i VIP-programmet høsten 2016. Hun er utdannet sosionom med ​fordypning i psykologi, og med videreutdanning i coaching og veiledning. Hun har allsidig arbeidserfaring, både fra barnevernet samt døgnenhet for rusavhengige. Hun har også jobbet i 2. linje-tjenesten i Bærum Kommune, da som ruskonsulent. De siste syv årene før hun kom til VIP-programmet jobbet Maya ved Støttesenter mot Incest i Oslo. Hun har også ​​instruktørutdanning i Empatisk kommunikasjon.

E-post: maya.kaur@vestreviken.no

Maya Kaur

Camilla Cecilie Øien (i permisjon)

Camilla begynte i VIP-programmet september 2018, og er utdannet psykolog. Hun har arbeidet fire år i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og har også erfaring som kommunepsykolog. Camilla har arbeidet mye med angst-, depresjons- , traume og spiseproblematikk hos barn og ungdom. Hun har også erfaring med veiledning til skoler og kommunehelsetjenester, og er i gang med spesialisering innen allmenn- og samfunnspsykologi i regi av Norsk Psykologforening.

E-post: caoeie@vestreviken.no


Camilla Cecilie ØienAndre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

Fant du det du lette etter?