Traumekurs for skoleansatte

Traumatiske erfaringer hos barn og ungdom er vanligere enn vi tror. Gjennom en arbeidskarriere vil de fleste ansatte i skolen møte traumatiserte barn og ungdommer – enten de er klare over det eller ikke. Skoleprogrammet VIP tilbyr fra våren 2019 et psykoedukasjonskurs om traumer for lærere og andre skoleansatte. Hovedmålet er å gi de ansatte i skolen en større forståelse av hva traumer er, hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg og hvordan de voksne kan hjelpe.

Bilde: Colourbox

​Ifølge Bufdir (2017) utsettes rundt 1 av 5 for vold av foresatte i løpet av oppveksten, og rundt 3-4 elever i hvert klasserom har vært utsatt for seksuelle overgrep. Dessuten har flere tusen barn og ungdommer i Norge erfaringer fra krig eller flukt fra andre land. 

Traumatiske erfaringer kan i stor grad påvirke både læring og hverdagsfungering hos elever. Derfor kan det være nyttig både for lærere og øvrige ansatte på skolen å vite noe grunnleggende om hva traumer er, og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg i skolehverdagen. På denne måten kan det bli lettere både å fange opp elever som trenger mer omfattende hjelp og i større grad vite hvordan man som lærer/skoleansatt kan støtte og hjelpe barna og ungdommene.

Mål med kurset:

  •  Gi skoleansatte større forståelse av hva traumer er og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg.
  • Gjøre skoleansatte bedre rustet til å fange opp mulige traumesymptomer.
  • Gi skoleansatte større trygghet knyttet til hva de selv kan gjøre overfor traumatiserte barn/ungdom.

Kurset har en varighet på 2 x 60 minutter. Vi anbefaler at kurset legges tidlig på dagen, og at det blir satt av tid til en pause midtveis.

Kurset er gratis, og kan tilbys både grunnskole, SFO/AKS og videregående skole. Skolen som mottar kurset behøver ikke være en VIP-skole fra før.

Skoleprogrammet VIP ved psykolog Camilla Cecilie Øien ønsker samarbeid med lokal psykisk helsetjeneste om gjennomføringen av traumekurset.

Informasjonsskriv om kurset: Traumekurs infoskriv skoleansatte.pdf.

Fant du det du lette etter?