Traumekurs for skoleansatte

Traumatiske erfaringer hos barn og ungdom er vanligere enn vi tror. Gjennom en arbeidskarriere vil de fleste ansatte i skolen møte traumatiserte barn og ungdommer – enten de er klare over det eller ikke. Skoleprogrammet VIP tilbyr fra våren 2019 et psykoedukasjonskurs om traumer for lærere og andre skoleansatte. Hovedmålet er å gi de ansatte i skolen en større forståelse av hva traumer er, hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg og hvordan de voksne kan hjelpe.

Bilde: Colourbox
Bilde: Colourbox

​Ifølge Bufdir (2017) utsettes rundt 1 av 5 for vold av foresatte i løpet av oppveksten, og rundt 3-4 elever i hvert klasserom har vært utsatt for seksuelle overgrep. Dessuten har flere tusen barn og ungdommer i Norge erfaringer fra krig eller flukt fra andre land. 

Traumatiske erfaringer kan i stor grad påvirke både læring og hverdagsfungering hos elever. Derfor kan det være nyttig både for lærere og øvrige ansatte på skolen å vite noe grunnleggende om hva traumer er, og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg i skolehverdagen. På denne måten kan det bli lettere både å fange opp elever som trenger mer omfattende hjelp og i større grad vite hvordan man som lærer/skoleansatt kan støtte og hjelpe barna og ungdommene.

Mål med kurset:

 •  Gi skoleansatte større forståelse av hva traumer er og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg.
 • Gjøre skoleansatte bedre rustet til å fange opp mulige traumesymptomer.
 • Gi skoleansatte større trygghet knyttet til hva de selv kan gjøre overfor traumatiserte barn/ungdom.

Kurset har en varighet på 2 x 60 minutter. Vi anbefaler at kurset legges tidlig på dagen, og at det blir satt av tid til en pause midtveis.

Kurset er gratis, og kan tilbys både grunnskole, SFO/AKS og videregående skole. Skolen som mottar kurset behøver ikke være en VIP-skole fra før.

Skoleprogrammet VIP ved psykologene Camilla Cecilie Øien (permisjon) og Kristin Garaas Løchen ønsker gjerne samarbeid med lokal psykisk helsetjeneste om gjennomføringen av traumekurset.

Informasjonsskriv om kurset: 


Traumekurs infoskriv skoleansatte.pdf

Oversikt over skoler som har gjennomført kurset:

 • Orkanger barneskole og skolefritidsordning (SFO), mars 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og psykologspesialist i Orkanger kommune, Anne Berit Asphjell.
 • Nordhus skole, Salhus skole, Hilstad skole og Brønnøy barne- og ungdomsskole, august 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Brønnøy kommune, Christine Lind.
 • Brønnøysund videregående skole, august 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Brønnøy kommune, Christine Lind.
 • Bleiker videregående skole, august 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og tverrfaglig spesialist i Asker kommune, Turid Foss.
 • Asker videregående skole august 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Asker kommune, Cecilie Lobben Munch.
 • Åmli barneskole, september 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Åmli kommune, Mari Sandnes.
 • Nesbru videregående skole, september 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Asker kommune, Cecilie Lobben Munch.
 • Sinsen Voksenopplæring (VO), oktober 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien og sosionom Maya Kaur Skoleprogrammet VIP.
 • Vollen ungdomsskole, november 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien og sosionom Maya Kaur i Skoleprogrammet VIP.
 • Kirkebygden ungdomsskole, november 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Enebakk kommune, Maia Amalie Eidem.
 • Hauglia barneskole, desember 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Enebakk kommune, Silje Berg Oppedal.
 • Hvam videregående skole, januar 2020: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien og sosionom Maya Kaur i Skoleprogrammet VIP.


Fant du det du lette etter?