Traumekurs for skoleansatte

Traumatiske erfaringer hos barn og ungdom er vanligere enn vi tror. Gjennom en arbeidskarriere vil de fleste ansatte i skolen møte traumatiserte barn og ungdommer – enten de er klare over det eller ikke. Skoleprogrammet VIP tilbyr fra våren 2019 et psykoedukasjonskurs om traumer for lærere og andre skoleansatte. Hovedmålet er å gi de ansatte i skolen en større forståelse av hva traumer er, hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg og hvordan de voksne kan hjelpe.

Bilde: Colourbox
Bilde: Colourbox

​Ifølge Bufdir (2017) utsettes rundt 1 av 5 for vold av foresatte i løpet av oppveksten, og rundt 3-4 elever i hvert klasserom har vært utsatt for seksuelle overgrep. Dessuten har flere tusen barn og ungdommer i Norge erfaringer fra krig eller flukt fra andre land. 

Traumatiske erfaringer kan i stor grad påvirke både læring og hverdagsfungering hos elever. Derfor kan det være nyttig både for lærere og øvrige ansatte på skolen å vite noe grunnleggende om hva traumer er, og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg i skolehverdagen. På denne måten kan det bli lettere både å fange opp elever som trenger mer omfattende hjelp og i større grad vite hvordan man som lærer/skoleansatt kan støtte og hjelpe barna og ungdommene.

Mål med kurset:

 •  Gi skoleansatte større forståelse av hva traumer er og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg.
 • Gjøre skoleansatte bedre rustet til å fange opp mulige traumesymptomer.
 • Gi skoleansatte større trygghet knyttet til hva de selv kan gjøre overfor traumatiserte barn/ungdom.

Kurset har en varighet på 2 x 60 minutter. Vi anbefaler at kurset legges tidlig på dagen, og at det blir satt av tid til en pause midtveis.

Skoleprogrammet VIP finanisieres av Helsedirektoratet. Kurset er derfor gratis, og kan tilbys både grunnskole, SFO/AKS og videregående skole. Skolen som mottar kurset behøver ikke være en VIP-skole fra før.

Skoleprogrammet VIP ved psykologene Camilla Cecilie Øien (permisjon) og Kristin Garaas Løchen ønsker gjerne samarbeid med lokal psykisk helsetjeneste om gjennomføringen av traumekurset.

Informasjonsskriv om kurset: 


Traumekurs infoskriv skoleansatte.pdf

Oversikt over skoler som har gjennomført kurset:

 • Orkanger barneskole og skolefritidsordning (SFO), mars 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og psykologspesialist i Orkanger kommune, Anne Berit Asphjell.
 • Nordhus skole, Salhus skole, Hilstad skole og Brønnøy barne- og ungdomsskole, august 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Brønnøy kommune, Christine Lind.
 • Brønnøysund videregående skole, august 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Brønnøy kommune, Christine Lind.
 • Bleiker videregående skole, august 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og tverrfaglig spesialist i Asker kommune, Turid Foss.
 • Asker videregående skole august 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Asker kommune, Cecilie Lobben Munch.
 • Åmli barneskole, september 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Åmli kommune, Mari Sandnes.
 • Nesbru videregående skole, september 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Asker kommune, Cecilie Lobben Munch.
 • Sinsen Voksenopplæring (VO), oktober 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien og sosionom Maya Kaur Skoleprogrammet VIP.
 • Vollen ungdomsskole, november 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien og sosionom Maya Kaur i Skoleprogrammet VIP.
 • Kirkebygden ungdomsskole, november 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Enebakk kommune, Maia Amalie Eidem.
 • Hauglia barneskole, desember 2019: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien i Skoleprogrammet VIP og kommunepsykolog i Enebakk kommune, Silje Berg Oppedal.
 • Hvam videregående skole, januar 2020: Gjennomført ved psykolog Camilla Cecilie Øien og sosionom Maya Kaur i Skoleprogrammet VIP.


Fant du det du lette etter?