En smilende jente og en smilende gutt i bakgrunnen, forran en skoletavle.

VIP-makkerskap

Skolestart kan være avgjørende for elevenes videre læringsmiljø. Da dannes viktige relasjoner, men noen faller også utenfor. VIP-makkerskap kan være et ledd i det psykososiale arbeidet ved skolestart og er en praktisk måte å jobbe med folkehelse og livsmestring på. Tiltaket kan knyttes opp til skolens arbeid med psykisk helse. VIP-makkerskap tilbys både for videregående skoler og for ungdomsskoler.

Klassen blir fra første skoledag delt inn i makkerskap på to personer. ​​Disse makkerskapene tilhører igjen en makkergruppe. ​Makkerskapene og makkergruppene har oppgaver i forhold til hverandre, og skiftes etter en stund.

Hvis man klarer å tidlig etablere en klasse der alle kjenner tilhørighet og der ingen faller utenfor, vil dette kunne bidra til tryggere elever og bedre læringsutbytte. Det kan forebygge mobbing og legge grunnlaget for et godt samspill i klassen gjennom hele skoleåret.

Skolene som bruker VIP-makkerskap er svært positive til tiltaket. De melder om at det er lett å implementere, og at elevene liker det og ser nytten av det. I 2017 startet et forskningsprosjekt ved NTNU som skal studere mulige effekter av å bruke tiltaket.  Mer om organisering kan du finne nederst på denne siden.

VIP-makkerskap er enkelt å implementere, men vi anbefaler en kort opplæring for skoler som ønsker å bruke tiltaket. Slik sikrer man en vellykket gjennomføring, oppdatert materiell og veiledning fra VIP sentralt. Skoleprogrammet VIP finanisieres av Helsedirektoratet, så VIP-makkerskap er gratis å bruke for skolene. Ta kontakt med oss hvis dette er aktuelt for din skole.

Her kan du se oversikt over skoler som har gjennomført VIP-makkerskap

Oppfriskning av materiell

Vi reviderer materiellet knyttet til VIP-makkerskap årlig før oppstart av nytt skoleår. Revideringene er basert på tilbakemeldinger fra skoler i løpet av året, samt fra lærere på våre evalueringsskjemaer.   

Alle skoler som har registrert at de gjennomfører VIP-makkerskap får tilsendt revidert materiell i løpet av juni, for det kommende skoleåret.

Hvis din skole ikke har mottatt revidert materiell for året, ta kontakt med oss i VIP-programmet

Evaluering og opplæring

VIP-makkerskap ble prøvd ut i 12 Vg1-klasser ved Rosenvilde videregående skole i Akershus skoleåret 2014/15. Pilotprosjektet var meget vellykket. Både lærere og elever rapporterte om tryggere klasserom der de ble kjent med flere. Vi så også tendensene til en positiv betydning på fraværet.

Nyhetssak om pilotprosjektet på våre hjemmesider.

Pilotprosjektgruppa har skrevet rapporten "Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor": Evalueringsrapport pilot VIP-makkerskap (2015).pdf, som presenterer pilotprosjektet og evalueringsresultatene. Skoleåret 2015/2016 deltok 2885 elever fra 18 skoler i seks ulike fylker på evaluering av tiltaket. Tilbakemeldingene er samlet i rapporten: En plass for alle, evalueringsrapport VIP-makkerskap (2016).pdf. Resultatene fra pilotprosjektet for ungdomskolen er samlet i rapporten: Alle blir kjent med alle (2019).pdf.

Skolene som gjennomfører VIP-makkerskap evaluerer årlig, og vi har også samlede tall for de siste årene som presenteres på våre opplæringer. Skoler som er interessert i de siste tallene kan ta kontakt med oss.
   

Opplæring

Vi anbefaler at skoler og lærere går igjennom en kort opplæring før de gjennomfører VIP-makkerskap for første gang. VIP-programmet arrangerer regionale, og i enkelte tilfeller lokale, opplæringer for elevtjenesten/ledelse som igjen implementerer tiltaket på den enkelte skole.


Elektronisk evaluering

For skoler som har gitt beskjed til VIP-programmet om at de ønsker å delta i elektronisk evaluering, kan elever og lærere fylle ut et evalueringsskjema:

   

VIP-programmet og VIP-makkerskap

VIP ønsker å sette fokus på temaer omkring psykisk helse i skolehverdagen. Makkerskapskonseptet er hentet fra danske Netwerk, og er en utvidelse som kan knyttes opp til den ordinære VIP-undervisningen som kontaktlærer og helsearbeidere skal stå for.

Vi i VIP-programmet tror at et klassemiljø der elever blir sett forebygger psykiske helseplager og gjør det lettere å oppdage om noen har det vanskelig. Slik vi ser det gir VIP-makkerskap et godt grunnlag slik at arbeidet med VIP kan bli lettere å gjennomføre.

Hovedmålsettingen med VIP-makkerskap er å skape et inkluderende klasserom der færre elever skal oppleve at de faller utenfor. Dette er formulert ned i fem målsettinger.

​VIP-makkerskap skal bidra til:

  • en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen
  • et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
  • å øke elevers sosiale kompetanse
  • å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

​Organisering

Makkerskapene og makkergruppene er utgangspunktet for faglig og sosialpedagogisk arbeid i klassen. VIP-makkerskap starter første skoledag, og går så over flere uker der elevene bytter makkere underveis. Makkere skal ha oppgaver i forhold til hverandre og jobbe sammen i timene. Det er viktig å understreke at VIP-makkerskap handler om å være en god kollega. Det er et prosjekt som forbereder en på arbeidslivet, ikke et påtvunget vennskapsprosjekt.

Selv om VIP-makkerskap ikke er revolusjonerende i sin form eller vanskelig å innføre på skolen, krever det likevel en del forarbeid for at det skal fungere. ​Vi har i samarbeid med vår pilotskole Rosenvilde ​vgs. utarbeidet eget materiell og oppgaver, og tilbyr hvert år regionale opplæringsseminarer for ledelse/elevtjeneste. Det er mest vanlig at det er disse som presenterer VIP-makkerskap for lærerne ved sin skole.

Forskning på VIP-makkerskap

Aktuelle nyhetssaker

VIP-makkerskap har skapt interesse og engasjement slik at lokalaviser har omtalt tilbudet:

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

Fant du det du lette etter?