VIP-makkerskap

VIP-makkerskap er VIP-programmets praktiske tiltak for en bedre skolestart. Det har raskt blitt populært. I år er det 85 skoler som bruker dette. Neste skoleår blir tiltaket også forskningsprosjekt. 

Skolestart er avgjørende for elevenes videre læringsmiljø. Her dannes viktige vennskap, men noen faller også utenfor. VIP-makkerskap, som et ledd i psykososialt arbeid ved skolestart, søker å knytte sammen det viktige arbeidet i VIP med et praktisk verktøy som gagner læringsmiljøet.

Klassen blir fra første skoledag delt inn i makkerskap (to personer). ​​Disse makkerskapene tilhører igjen en makkergruppe. ​Makkerskap og makkergrupper har oppgaver i forhold til hverandre og skiftes etter en stund.

Skolene som bruker VIP-makkerskap er svært positive til tiltaket. De melder om at det er lett å implementere og at elevene liker det og ser nytten av det. ​​Mer om organisering kan du finne nederst på denne siden.

 
Elektronisk evaluering

For skoler som har gitt beskjed til VIP-programmet om at de ønsker å delta i elektronisk evaluering, kan elever og lærere fylle ut et evalueringsskjema:

For elever - evaluering av VIP-makkerskap 2016For lærere - evaluering av VIP-makkerskap 2016

Aktuelle nyhetssaker

VIP-makkerskap har skapt interesse og engasjement, og flere lokalaviser har også omtalt tiltaket. Her kan du lese om erfaringer med VIP-makkerskap fra Sortland vgs.:

Bladet Vesterålen (15.9.2015): Vi tar ansvar for hverandre

Her kan du lese om bruk av VIP-makkerskap i Bærum:

Budstikka (15.6.2015): Spleiset elever - motvirker mobbing

For mer informasjon om den kommende forskingen kan du lese nettsaken på Vestre Vikens nettsider:

VIP-makkerskap blir forskningsprosjekt​

Evalueringsresultater og opplæringsseminarer

VIP-makkerskap ble prøvd ut i 12 Vg1-klasser ved Rosenvilde vgs. (Akershus) skoleåret 2014/15. Pilotprosjektet har vært meget vellykket. Både lærere og elever rapporterer om tryggere klasserom der de har blitt kjent med flere. Vi har også sett tendensene til en positiv betydning på fraværet. Dette kan du lese mer om i en egen artikkel om evalueringsresultatene på Vestre Vikens nettsider:

Mindre fravær med VIP-makkerskap

Pilotprosjektgruppa har skrevet rapporten "Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor" (2015) som presenterer pilotprosjektet og evalueringsresultatene. Våren 2016 ble evalueringsresultatene fra neste skoleår presentert. Der deltok 2885 elever fra 18 skoler i seks ulike fylker. Resultatene er samlet i rapporten En plass for alle (2016).

VIP har gjennomført flere regionale presentasjoner og opplæringer rundt om i landet fra Aust-Agder i sør til Nordland i nord. Oversikt over seminarer med invitasjon kan du finne her.

Evaluering av VIP-makkerskap høsten 2015

VIP og makkerskap

VIP ønsker å sette fokus på temaer omkring psykisk helse i skolehverdagen. Makkerskapskonseptet er hentet fra danske Netwerk og er en utvidelse som kan knyttes opp til den ordinære VIP-undervisningen som kontaktlærer og helsearbeidere skal stå for.

Vi i VIP-programmet tror at et klassemiljø der elever blir sett forebygger psykiske helseplager og gjør det lettere å oppdage om noen har det vanskelig. Slik vi ser det gir VIP-makkerskap et godt grunnlag slik at arbeidet med VIP kan bli lettere å gjennomføre.

Hovedmålsettingen med VIP-makkerskap er å skape et inkluderende klasserom der færre elever skal oppleve at de faller utenfor. Dette er formulert ned i fem målsettinger.

​VIP-makkerskap skal bidra til:

  • en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen
  • et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
  • å øke elevers sosiale kompetanse
  • å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

​Organisering

Makkerskapene og makkergruppene er utgangspunktet for faglig og sosialpedagogisk arbeid i klassen. VIP-makkerskap starter første skoledag og går så over flere uker der elevene bytter makkere underveis. Makkere skal ha oppgaver i forhold til hverandre og jobbe sammen i timene. Det er viktig å understreke at VIP-makkerskap handler om å være en god kollega. Det er et prosjekt som forbereder en på arbeidslivet, ikke et påtvunget vennskapsprosjekt.

Selv om VIP-makkerskap ikke er revolusjonerende i sin form eller vanskelig å innføre på skolen, krever det likevel en del forarbeid for at det skal fungere. ​Vi har i samarbeid med vår pilotskole Rosenvilde ​vgs. utarbeidet eget materiell og oppgaver, og tilbyr hvert år regionale opplæringsseminarer for ledelse/elevtjeneste. Det er mest vanlig at det er disse som presenterer VIP-makkerskap for lærerne ved sin skole. 

Mer informasjon?

For mer informasjon om VIP-makkerskap, ta kontakt