VIP-makkerskap

VIP-makkerskap er VIP-programmets praktiske tiltak for en bedre skolestart. Det har raskt blitt populært. I 2017 startet også et forskningsprosjekt ved NTNU som skal studere mulige effekter av å bruke tiltaket. Materiellet for 2018/19 ble sendt ut 15. juni til alle registrerte skoler. Hvis din skole savner dette, ta kontakt med oss i VIP.

Se oversikt over skoler som har gjennomført VIP-makkerskap

Skolestart kan være avgjørende for elevenes videre læringsmiljø. Da dannes viktige relasjoner, men noen faller også utenfor. VIP-makkerskap kan være et ledd i psykososialt arbeid ved skolestart. Her knyttes arbeidet i VIP opp mot et praktisk verktøy som gagner læringsmiljøet.

Klassen blir fra første skoledag delt inn i makkerskap på to personer. ​​Disse makkerskapene tilhører igjen en makkergruppe . ​Makkerskapene og makkergruppene har oppgaver i forhold til hverandre, og skiftes etter en stund.

Skolene som bruker VIP-makkerskap er svært positive til tiltaket. De melder om at det er lett å implementere, og at elevene liker det og ser nytten av det. ​​Mer om organisering kan du finne nederst på denne siden. 

Oppfriskning av materiell

Vi reviderer materiellet knyttet til VIP-makkerskap før oppstart av nytt skoleår. Dette er blant annet inspirert av tilbakemeldinger fra lærere på våre evalueringsskjemaer. Lærerveiledningen for 2018/19 har gjennomgått noen få endringer blant annet med en ny oppgave om kommunikasjon.

Alle skoler som har registrert at de gjennomfører VIP-makkerskap, får tilsendt revidert materiell i starten av juni for det kommende skoleåret. Hvis din skole ikke har fått dette, ta kontakt med oss i VIP-programmet.

Evaluering og opplæring

VIP-makkerskap ble prøvd ut i 12 Vg1-klasser ved Rosenvilde videregående skole i Akershus skoleåret 2014/15. Pilotprosjektet var meget vellykket. Både lærere og elever rapporterte om tryggere klasserom der de ble kjent med flere. Vi så også tendensene til en positiv betydning på fraværet. Dette kan du lese mer om i en egen artikkel om evalueringsresultatene på Vestre Vikens nettsider:

Mindre fravær med VIP-makkerskap

Pilotprosjektgruppa har skrevet rapporten "Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor" (2015), som presenterer pilotprosjektet og evalueringsresultatene. Skoleåret 2015/2016 deltok 2885 elever fra 18 skoler i seks ulike fylker på evaluering av tiltaket.  Tilbakemeldingene er samlet i rapporten "En plass for alle" (2016). VIP-programmet evaluerer tiltaket årlig. Skoler som er interessert i de siste tallene kan ta kontakt.

Opplæring

Vi anbefaler at skoler og lærere går igjennom en kort opplæring før de gjennomfører VIP-makkerskap for første gang. VIP-programmet arrangerer regionale, og i enkelte tilfeller lokale, opplæringer for elevtjenesten/ledelse som igjen implementerer tiltaket på den enkelte skole. For en oversikt over kommende opplæringer kan du gå til vår aktivitetskalender. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker opplæring i VIP-makkerskap.


Elektronisk evaluering

For skoler som har gitt beskjed til VIP-programmet om at de ønsker å delta i elektronisk evaluering, kan elever og lærere fylle ut et evalueringsskjema:

For elever - evaluering av VIP-makkerskap 2017(18)For lærere - evaluering av VIP-makkerskap 2017(18)


VIP-programmet og VIP-makkerskap

VIP ønsker å sette fokus på temaer omkring psykisk helse i skolehverdagen. Makkerskapskonseptet er hentet fra danske Netwerk, og er en utvidelse som kan knyttes opp til den ordinære VIP-undervisningen som kontaktlærer og helsearbeidere skal stå for.

Vi i VIP-programmet tror at et klassemiljø der elever blir sett forebygger psykiske helseplager og gjør det lettere å oppdage om noen har det vanskelig. Slik vi ser det gir VIP-makkerskap et godt grunnlag slik at arbeidet med VIP kan bli lettere å gjennomføre.

Hovedmålsettingen med VIP-makkerskap er å skape et inkluderende klasserom der færre elever skal oppleve at de faller utenfor. Dette er formulert ned i fem målsettinger.

​VIP-makkerskap skal bidra til:

  • en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole
  • at elevene skal bli kjent med flere i klassen
  • et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
  • å øke elevers sosiale kompetanse
  • å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

​Organisering

Makkerskapene og makkergruppene er utgangspunktet for faglig og sosialpedagogisk arbeid i klassen. VIP-makkerskap starter første skoledag, og går så over flere uker der elevene bytter makkere underveis. Makkere skal ha oppgaver i forhold til hverandre og jobbe sammen i timene. Det er viktig å understreke at VIP-makkerskap handler om å være en god kollega. Det er et prosjekt som forbereder en på arbeidslivet, ikke et påtvunget vennskapsprosjekt.

Selv om VIP-makkerskap ikke er revolusjonerende i sin form eller vanskelig å innføre på skolen, krever det likevel en del forarbeid for at det skal fungere. ​Vi har i samarbeid med vår pilotskole Rosenvilde ​vgs. utarbeidet eget materiell og oppgaver, og tilbyr hvert år regionale opplæringsseminarer for ledelse/elevtjeneste. Det er mest vanlig at det er disse som presenterer VIP-makkerskap for lærerne ved sin skole.  

Forskning på VIP-makkerskap

 
For mer informasjon om den pågående forskingen kan du lese nyhetssaken på vår forside:

VIP-makkerskap blir forskningsprosjekt​


Mer informasjon?


Aktuelle nyhetssaker

VIP-makkerskap har skapt interesse og engasjement, og flere lokalaviser har også omtalt tiltaket.

Her kan du lese om erfaringer med VIP-makkerskap fra Sortland vgs.:

Bladet Vesterålen (15.9.2015): Vi tar ansvar for hverandre

Her kan du lese om bruk av VIP-makkerskap i Bærum:

Budstikka (15.6.2015): Spleiset elever - motvirker mobbing

For mer informasjon om VIP-makkerskap, ta kontakt

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.