God psykisk helse er avgjørende for læring

Dette mener rådgiver Thorbjørg Kalsæg. Hun har jobbet nesten 45 år i skolevesenet, over 39 av dem på Eidsvoll videregående skole. Der har hun vært primus motor for gjennomføring av Skoleprogrammet VIP siden programmets spede begynnelse. Drivkraften har vært ønsket om et godt læringsmiljø for elevene.

Thorbjørg står foran en skog i sola
Thorbjørg Kalsæg er etter 45 år i skolen like engasjert i temaet  psykisk helse. Foto: Solveig Johnsen.

Skoleprogrammet VIP står for Veiledning og Informasjon om psykisk helse i skolen, og gjennomføres på rundt 130 videregående skoler hvert år. Programmet eies av Vestre Viken, og organiseres lokalt av VIP-koordinatorer som Thorbjørg Kalsæg på hver enkelt skole.

Prestasjonsangst som utgangspunkt

Thorbjørg er utdannet ved Norges idrettshøgskole og startet karrieren som gym- og idrettslærer. Siden ble det etterutdanning i spesialpedagogikk. Hun har siden 1994 fungert som sosialpedagogisk rådgiver på Eidsvoll vgs. Thorbjørg har flere kurs i psykisk helse og har også jobbet i psykiatrien. Til jul går hun av med pensjon, og har mye godt å se tilbake på.

Thorbjørg er ydmyk, og synes det er vanskelig å svare når vi spør hva hun er mest stolt av i sin lange yrkeskarriere.

- Det får nesten andre si noe om, men det å få innført VIP-programmet på skolen er en av de tingene jeg er veldig fornøyd med.

Det hele startet da Thorbjørg som gymlærer reagerte på at noen elever ikke ville dusje, skifte eller møte opp til timene hennes. Hun begynte å spørre elevene hva dette handlet om, og fant raskt ut at prestasjonsangst var et nøkkelord. Dette var noe hun selv kunne kjenne seg igjen i fra sin bakgrunn i idretten. Hun startet med å legge lista lavt og tilrettelegge for usikre elever, og syntes dette hadde effekt. Prestasjonsangsten har siden da vært et gjennomgangstema i VIP-gjennomføringen.

- Jeg kunne ikke være en sånn gymlærer som løp etter elevene med stoppeklokka. Det gjorde bare vondt verre. Som lærer har jeg lært at tilrettelegging er viktig for elever med prestasjonsangst. La dem få øve med lærer først, så foran klassen. La dem vite hvilke spørsmål som skal bli stilt slik at de kan øve på svaret, forklarer Thorbjørg.

Redde lærere

Thorbjørg  så at flere elever slet. Da tok hun kontakt med ledelsen,  som fikk på plass psykiatrisk sykepleier Nina Falk Ytter noen ganger i uka. Det var Nina og Thorbjørg sammen som foreslo at skolen skulle innføre VIP skoleåret 2003/2004. Da var fokuset psykisk lidelser. Kjente fjes som Arnhild Lauveng og Sofia Åkermann ble leid inn for å fortelle om sine erfaringer med schizofreni og spiseforstyrrelser. Dette var sikkert bra da, mener Thorbjørg, men hun ville nok ikke gjort det i dag. Fokuset har siden da gått fra sykdom til generell helse, både i VIP-programmet og på feltet for øvrig. Det er hun glad for. 

Thorbjørg forteller at lærerne var redde i starten. De var bekymret for at de visste for lite, og ikke ville klare å gjennomføre VIP. Hun ble derfor tidlig opptatt av å støtte lærerne og vise forståelse for deres situasjon og arbeidshverdag. Hun understreket at lærerne ikke skulle være psykologer, men medmennesker.

I starten tok hun og psykiatrisk sykepleier ansvar for mange av lærerens timer, med læreren som aktiv tilhører. Dette har hun fortsatt med, særlig for nye lærere. Nå ser hun en endring og tror dette kan handle om den positive utviklingen hun mener VIP-programmet har hatt.

- Jeg merker at lærerne etterhvert har blitt tryggere, og at de får et bedre blikk for de som sliter. I år har jeg ikke hatt noen som ikke vil gjennomføre. Det handler nok om det nye materiellet, som jeg er svært fornøyd med, sier Thorbjørg.

Læringsmiljø som tema

Thorbjørg mener at en god psykisk helse er den viktigste forutsetningen for å lære.

- Det har jeg skjønt etter mange år som lærer, selv om det tok litt tid. All kunnskap om hva som bidrar til god psykisk helse for ungdommene våre blir derfor viktig.

Thorbjørg husker godt eleven som ikke klarte å skrive tallet åtte fordi han da trodde at søsteren hans ville dø. Dette var ikke den eneste tvangstanken han slet med. Skolehverdagen handlet til slutt bare om alt som kunne gå galt og ikke måtte gjøres. Gjennom VIP-programmet forstod eleven at det var mulig å få hjelp. Han tok kontakt med Thorbjørg, ble sendt videre til BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og ble kvitt tvangstankene.

Slike historier har rådgiveren mange av. Hun er likevel opptatt av at VIP er et program som alle elever har nytte av, særlig fordi psykisk helse og læringsmiljø henger tett sammen. VIP-programmet bidrar til at elevene kan utvikle gode relasjoner til sine kontaktlærere, mener hun, og kontaktlæreren er avgjørende for læringsmiljøet. Nettopp læringsmiljø er gjerne fokusområde når hun snakker om psykisk helse i klassen. Her kan målet være å skape et miljø der det er rom for å feile slik at det blir mindre grobunn for prestasjonsangst.  

I tillegg er hun opptatt av å få fram hvor viktig søvn, kosthold og bevegelse er. Hun fokuserer også mye på hvor man kan få hjelp. De siste årene har hun sett at flere elever oppsøker hjelp på vegne av venner etter VIP-gjennomføring. Det synes hun er svært positivt.

Entusiasme smitter

Når vi spør Thorbjørg hva hun tror er nøkkelen til at VIP har fungert så godt på Eidsvoll vgs, trekker hun fram at forankring i ledelsen er viktig. I tillegg tror hun at de som har ansvar for VIP på skolen bør være genuint interessert.  

- Entusiasme smitter. Jeg bruker mye humor, følger opp lærerne, minner dem på at de skal gjennomføre. Jeg tror det er viktig å vise at du bryr deg, og at dette er noe du tror på.

Etter jul starter Thorbjørg på sitt nye liv som pensjonist. Da håper hun noen kan ha bruk for henne i frivillig sektor, så sant helsa holder. Ellers gleder hun seg til mer mosjon og mer tid til barnebarna. Når vi spør om hvilke drømmer hun har for framtidens skole, er det tydelig at engasjementet for psykisk helse ikke avtar selv om hun nå forlater skoleverket.

- Jeg håper at vi skal klare å legge opp et løp som er bra for elevene, som gjør at de føler mestring. Vi må klare å styrke dem i troen på at det blir bra til slutt. Hvis man ikke kan løse problemet, så kan man sammen trene på å stå i det, avslutter Thorbjørg.

Vi i Skoleprogrammet VIP vil benytte anledningen til å takke Thorbjørg, og alle som henne, for engasjementet hun har vist for psykisk helse i skolen. Vi vet at dette har betydd mye for mange elever.