Gratis oppdatering fra VIP-programmet

Kunne skolen din trengt en oppdatering på temaene psykisk helse og livsmestring? VIP-programmet tilbyr oppfriskningskurs av ulik lengde. Stress, seksualitet, sosial angst eller ulovlig bildedeling er bare noen av temaene vi i VIP kan snakke om. En oppdatering kan bidra til ny giv for programmet på etablerte VIP-skoler, og det er helt gratis.

Bilde av en VIP-plakat på en glassdør. På plakatens står det: vi er en VIP-skole
VIP-gjennomføringen markeres med en plakat som henger ved inngangen til Lakselv videregående skole.

Om lag 130 skoler gjennomfører Skoleprogrammet VIP årlig. Noen har holdt på i 16 år og noen har holdt på i ett. Det betyr at det også kan være ulike behov for oppfriskning og opplæring.

 
Mange aktuelle temaer

Hvert år fordyper vi i VIP-programmet oss i nye aktuelle temaer innenfor psykisk helse. Dette reflekteres på våre opplæringer, i nye oppgaver og i revidering av materiellet. Et kurs fra VIP-programmet kan derfor se ganske annerledes ut nå enn for noen år siden.
 
Stress og press, kjønn og seksualitet, sosial angst, overgrep eller konsekvensene av bildedeling uten samtykke, er noen av temaene vi i VIP kan løfte frem på et kurs. Mange lærere ønsker også tips til hvordan man kan møte og tilrettelegge for elever som har det vanskelig.

Hvis din skole ikke har hatt besøk av oss siden det nye materiellet kom i 2015 anbefaler vi at dere tar kontakt for et oppfriskningskurs.

Anbefaler oppdatering

Siden starten i 2000 har programmet vokst fra å være et lokalt prosjekt som fokuserte på psykiske lidelser til å bli et landsdekkende program som handler om generell psykisk helse. Det har særlig skjedd mye i VIP-programmet de siste fire årene. Ny hjemmeside, nye hefter, ny profil og nye ansatte har løftet programmet. Hvis din skole ikke har hatt besøk av oss siden det nye materiellet kom i 2015 anbefaler vi at dere tar kontakt for et oppfriskningskurs.

 
Hva kan vi tilby?

For skoler i Østlandsområdet kan vi tilby oppstartsmøter (en til to klokketimer). Her vil vi fokusere på gjennomføring av programmet, samt nytt materiell og oppgaver. Oppstartsmøter blir gjennomført ved mange skoler årlig, og er særlig nyttig for nye lærere. Har skolen mange nye lærere anbefaler vi derimot et halvdagsseminar. Her kan vi fokusere på grunnlaget for VIP, nye aktuelle temaer samt erfaringsdeling. Alle skoler som er nye for VIP, eller som har tatt en pause på mange år, får tilbud om en heldags opplæringskonferanse.

Her kan du lese mer om VIPs heldags opplæringskonferanse
 
VIP arrangerer årlig egne opplæringer for helsearbeidere/elevtjeneste på Blakstad sykehus. Dette kan også arrangeres andre steder i landet etter ønske. I tillegg gjennomfører vi regionale opplæringer i vårt praktiske tiltak for skolestart, VIP-makkerskap. For lærere og helsearbeidere tilbyr vi også kursing i metoden Empatisk kommunikasjon. Fordi vi finansieres av Helsedirektoratet er våre kurs uten kostnad for skolene og deltagerne.

 
Et friskt pust

Skoler som har hatt VIP en stund kan trenge ny inspirasjon og nye innspill. Forskningen på programmet bygger på 3+2-timers modellen med henholdsvis læreren som leder i del 1 og klassebesøk av elvetjeneste/helsetjeneste i del 2. Men det finnes selvsagt nye måter å tenke på som kan gi skolen en ny giv. Ta kontakt med oss i VIP hvis dere har lyst til å tenke nytt rundt VIP-programmet. Et oppfriskningskurs kan være et godt utgangspunkt for dette.  

Vi bistår også gjerne hvis skoler har utfordringer knyttet til gjennomføringen. VIP-programmet har mye erfaring og gode tips som blant annet er hentet fra andre skoler. Et regionalt erfaringsseminar kan også være en mulighet. Der legges det opp til at skoler kan dele erfaringer med hverandre. 


Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.