HELSENORGE
Gruppeundervisning

Bipolarskolen

Kunnskap er viktig og effektivt i behandlingen av bipolar lidelse. Som del av et helhetlig behandlingstilbud for personer med bipolar lidelse, tilbyr flere av landets helseforetak bipolarskole.

Hva er bipolarskolen?

Bipolarskolen er et behandlingstilbud som innebærer undervisning i grupper for personer med bipolar lidelse. Det er ikke en form for terapi, men et kurs du kan ta som supplement til individuell behandling. Bipolarskolen foregår i en avgrenset periode på noen uker.

Målet med bipolarskolen er å øke forståelsen av bipolar lidelse, og gi deltakerne kunnskap og verktøy for å mestre hverdagen best mulig. I tillegg er det fokus på hvordan du kan forebygge nye episoder, eventuelt mildne og redusere symptomer ved en ny sykdomsepisode. Ulike mellommenneskelige sider ved det å ha en alvorlig psykisk lidelse blir også berørt

Kursets temaer

 • Hva er bipolar lidelse?
 • Erfaringsformidling og stemningsdagbok
 • Årsaker til og forløp av bipolar lidelse
 • Mani og hypomani
 • Depresjon og blandet tilstand
 • Bevissthet om følelser
 • Medikamentell behandling
 • Stress og mindfullness
 • Livsførsel og regelmessighet
 • Barn, familie, nettverk og arbeid. Åpenhet
 • Oppsummering og selvhjelp

Gjennomføring

Kurset består av 11 ukentlige samlinger á 2,5 time. Hver kursdag består av undervisning, samtale om dagens tema og deling av egne erfaringer.

Kursoversikt

Kurs i Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus Vestre Viken

Kurs i Helse Midt

tekst

Kurs i Helse Vest

tekst

Kurs i Helse Nord

tekst


Fant du det du lette etter?