Kredittkassegården i Sandvika

Psykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk, Poliklinikk for rus og avhengighet og administrasjonen ved Bærum distriktspsykiatriske senter (DPS) holder til i Kredittkassegården i Sandvika sentrum.

Kredittkassegården ligger i Sandvika sentrum.
Inngangen til Kredittkassegården er på gateplan.

Kontakt

Oppmøtested
Rådmann Halmrasts vei 7 (Kredittkassegården) finner du i gågaten midt i Sandvika sentrum.
Besøksadresse
Rådmann Halmrasts vei 7 (Google maps)
1337 Sandvika
Telefon
03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten

Bærum DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/berum-dpsBærum DPS
Poliklinikk for rus og avhengighet, Bærum DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/berum-dps/poliklinikk-for-rus-og-avhengighet-berum-dpsPoliklinikk for rus og avhengighet, Bærum DPS
Psykiatrisk poliklinikk, Bærum DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/berum-dps/psykiatrisk-poliklinikk-berum-dpsPsykiatrisk poliklinikk, Bærum DPS
Psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk, Bærum DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/berum-dps/psykiatrisk-rehabiliteringspoliklinikk-berum-dpsPsykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk, Bærum DPS
Samhandlingsteamet i Bærumhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/berum-dps/samhandlingsteamet-i-berumSamhandlingsteamet i Bærum