Lier, bygg G - inngang Akuttseksjonen

Akuttseksjon 1 og Akuttseksjon 2 holder til i bygg G ved Psykiatrisk avdeling Lier.

Bygg G ved Psykiatrisk avdeling Lier.
Det er felles inngang til Akuttseksjon I og Akuttseksjon II i bygg G.

Kontakt

Oppmøtested
Bygg G er det gule bygget som ligger innerst på sykehusområdet i Lier.
Besøksadresse
Fossveien 27 (Google maps)
3400 Lier
Telefon
03525

Akuttseksjon I, Lierhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-lier/akuttseksjon-i-lierAkuttseksjon I, Lier
Akuttseksjon II, Lierhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-lier/akuttseksjon-ii-lierAkuttseksjon II, Lier