Wergelands gate 10, Drammen

Foretaksledelsen, administrasjonen i Klinikk for psykisk helse og rus, administrasjonen i Klinikk for medisinsk diagnostikk, administrasjonen i Klinikk for prehospitale tjenester, administrasjonen i Klinikk for intern service og en rekke stabsfunksjoner i Vestre Viken helseforetak holder til i Wergelands gate 10 i Drammen.

Wergelands gate 10 i Drammen.
Hovedinngangen til Wergelands gate 10.

Kontakt

Besøksadresse
Wergelands gate 10 (Google maps)
3019 Drammen
Telefon
03525

Forskningsenhetenhttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/forskningsenhetenForskningsenheten
Klinikk for intern servicehttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-intern-serviceKlinikk for intern service
Klinikk for medisinsk diagnostikkhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikkKlinikk for medisinsk diagnostikk
Klinikk for prehospitale tjenesterhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenesterKlinikk for prehospitale tjenester
Klinikk for psykisk helse og rushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rusKlinikk for psykisk helse og rus
Kvalitetsavdelingenhttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/kvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingen
Medisin og helsefaghttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefagMedisin og helsefag