Ungdom på sykehus

Her finner du råd og tips til deg som er ung pasient og skal på sykehus.

Ungdom på sykehusDenne siden er til deg som er ung pasient og skal på sykehus. Her finner du blant annet innformasjon om akuttinnleggelse, barne- og undomsavdelingen, barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og rettigheter for deg som pasient. ​


​Akuttmottak ​Hvis du er alvorlig syk har behov for øyeblikkelig hjelp vil du komme til akuttmottaket. De som kommer hit blir som oftest sendt av fastlegen sin, av legevakten eller hentet med ambulanse. Ofte er det endel ventetid på akuttmottaket, men flinke sykepleiere og leger vurderer hvor akutt situasjonen din er når du kommer, ​og du får god hjelp når det er din tur. Det er akuttmottak både ved Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus. ​
Bilde/video


Hva er akuttinnleggelse?Dersom du blir akutt syk med alvorlig sympto​mer kan det være at du blir akutt innlagt. Det er helsepersonell som vurderer om det er behov for en akuttinnleggelse. En akuttinnleggelse kan skje hele døgnet.


Dersom du ikke er frisk nok til å dra hjem ett​​er du har blitt behandlet ved akuttmottaket, vil du som regel bli overført til en annen avdeling til du blir frisk nok.
Hvordan foregår en akuttinnleggelse?Når du ankommer akuttmottaket vil helsepersonell vurdere hvor alvorlig situasjonen din er, og behandlet deg når det er din tur. Hvor fort det blir din tur avhenger blant annet av hvor syk du er og hvor mange som venter på hjelp. Dersom du er kritisk syk og ikke kan vente får du behandling med en gang. ​


Akuttinnleggelse, psykiatri


​BUPA, seksjon for akutt tar imot deg mellom 0-18år som er alvorlig syk og har behov for øyeblikkelig hjelp. De fleste som blir sendt hit blir som oftest sendt hit av fastlegen, legevakten eller barneverntjenesten. BUPA, seksjon for akutt holder til i Valbrottveien 23 på Åssiden i Drammen.

Hvor lenge en akuttinnleggelse varer varierer fra en dag til noen uker. Dette vurderes for hver enkelt når vi ser hvilken oppfølging du trenger etter en innleggelse.

Avdelinger og seksjoner, somatikk

​Barne- og ungdomsavdelingen finnes ved ​Drammen sykehus. Ved Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu og ved Bærum sykehus finnes det barnepoliklinikker. Dette er klinikker som kun behandler deg på dagtid. Dersom du må legges inn vil du som oftest bli sendt til Drammen sykehus, og i noen tilfeller vil du bli sendt til Oslo universitetssykehus. 

Ba​​rne- og ungdomsavdelinge​n​​​, Drammen sykehus

Barne- og ungdomsavdelingen består av flere seksjoner og enheter. De største pasientgruppene våre er barn og unge som har:

 • Diabetes og andre stoffskiftesykdommer
 • ​Mage- og tarmsykdommer
 • Nevrologiske sykdommer
 • Hjertesykdommer
 • Lungesykdommer og allergi
 • Nyre og urinveissykdommer
 • Blodsykdommer og kreft
 • Immunsviktsykdommer
 • Infeksjonssykdommer
 • Sykdommer og tilstander i nyfødtperioden​
Oversikt over beh​andlinger og avdelinger på barne- og ungdomsavdelingen  ved Drammen​ sykehus 

Barne- og ungdomsseksjonen, Drammen sykehus

Barne- og ungdomsseksjonen er en del av Barne- og ungdomsavdelingen. Her tar vi imot barn og unge fra 0-18 år med alle typer medisinske og kirurgiske tilstander. Seksjonen består av Barnemottaket og en sengeenhet. Mottaket er bemannet hele døgnet. Hit kommer barn og ungdom som henvises som øyeblikkelig hjelp for vurdering og oppstart av behandling. Noen reiser hjem etter kort tid, mens andre observeres i inntil 48 timer. Trenger du lenger tid på sykehuset, blir du lagt inn på sengeenheten. 

Barnemottaket 

Hvis du blir sendt til sykehuset uten at du vet hva som feiler deg eller for eksempel hvis du har veldig høy feber, vil du komme til barnemottaket. Her vil du bli tatt imot av en sykepleier som gjør ulike målinger av deg. Sykepleieren vil blant annet måle blodtrykket ditt, pulsen din og sjekke vekten din. Etter dette må du vente litt, også kommer legen for å undersøke deg og prate med deg. Etter det bestemmer legen hva som skal skje videre, og hva slags utredning eller behandling som er nødvendig. 

Som oftest blir det tatt en blodprøve av deg. Da får du et stikk i armen, men det er mulig å få bedøvelse før blodprøven dersom du ønsker det. På barnemottaket vil du få god informasjon i forkant av alle undersøkelser, og du kan alltid komme med spørsmål eller uttrykke ønsker for hvordan du vil at undersøkelsene skal gjennomføres. Dersom legen bestemmer at du skal fortsette å være innlagt på barnemottaket vil du bli flyttet til et sengerom på det som kalles for sengeposten. For deg som blir innlagt på sengeposten

Blir du innlagt på sengeposten blir du undersøkt hver dag, og noen må ta blodprøver mens de er innlagt. Bioingeniører går runder på avdelingen og tar blodprøver til faste tider hver dag, kl. 08:00, 12:30, 19:00, 22:00 eller på andre tidspunkter dersom det er behov. I tillegg er det legevisitter mellom kl. 10:00 og kl. 14:00 på hverdagene. Legevisitt betyr at legen kommer inn til deg på rommet for å undersøke deg eller prate med deg. Det er mye som gjøres på rommet, men noen undersøkelser foregår andre steder. Dette er for eksempel undersøkelser som røntgen-bilder, MR (en undersøkelse som tar magnetiske bilder av det som foregår inni kroppen din), ultralyd-bilder og lignende. 
Dersom du trenger fysioterapeut eller ernæringsfysiolog kommer disse til deg. Disse kommer som hovedregel på dagtid mellom kl. 08:00 og kl. 16:00, 
De mest vanlige undersøkelsene og prosedyrene som skjer når du er innlagt på sengeposten er at det blir tatt blodprøver, og at det blir lagt inn en perifer venekanyle i en av blodårene dine. En perifer venekanyle er et slags plastrør som blir satt i en blodåre, slik at du kan få medisiner gjennom denne. 

Når du er innlagt kan du som regel sove så lenge du vil, men noen ganger er vi nødt til å vekke deg eller gjøre avtaler om når du må stå opp. Vi kommer inn og sjekker deg om natten også. 

Noen undersøkelser krever at du må faste. Hvis du får beskjed om å faste, så vil det si at du ikke kan spise mat på 6 timer. Du kan drikke vann, saft eller brus inntil to timer før undersøkelsen. 

På sengeposten finnes det en buffet hvor det alltid står fremme noe mat, som regel brødskiver eller knekkebrød. Utenom buffeen får du servering til frokost, lunsj, middag og kvelds. Til lunsj er det varmmat. Dette kan for eksempel være suppe, pai, vårruller eller karbonader. Til middag kan du velge mellom fisk eller kjøtt. Dersom du ikke spiser fisk eller kjøtt kan vi ordne vegetarmat. I tillegg blir det tatt hensyn til allergier og intoleranse. Vi har også pizza, pølser og pannekaker i fryseren som vi kan lage til deg i tillegg, til maten i buffeen. Det er mulighet for å kjøpe egen mat, eller bestille mat for egne penger og få det levert på sykehuset. På avdelingen finnes det et kjøleskap hvor du kan sette egen drikke og mat, og i tillegg finnes det en mikrobølgeovn du kan bruke når du vil.

De fleste rommene på sengeposten er enerom, så du slipper sannsynligvis å sove på rom med andre. Bad og toalett er felles og må deles. Vi har ingen spesielle besøkstider, så besøket ditt kan komme og gå som de vil. Når du er innlagt kan du ha en person som sover hos deg på rommet. Dette kan være mamma eller pappa, men også en helt annen person som for eksempel besteforeldre, søsken, tante/onkel, en venn eller kjæreste. Dette avtales med de som jobber på avdelingen.

Akvarium på barne- og ungdomsavdelinger

Barne- og ungdomsavdelingen har flere spennende soner, blant annet et venterom med akvarium med spennende fisker. På den ene ventesonenen er det tilpasset toalett for deg som bruker rullest

Vår hovedoppgave er å utrede og behandle deg på best mulig måte. Samtidig skal du vite at vi er interessert i deg og dine behov, ikke bare sykdommen din.​​​

Barne/ ungdom poliklinikk og dagbehandling, Drammen sykehus


Barne/ungdom poliklinikk og dagbehandling er også en del av Barne- og ungdomsavdelingen. Poliklinikk og dagbehandling behandler deg som kun er inne for dagbehandling. 

Poliklinikk barne- og ungdomsavdeling luke

Polikli​I luka på poliklinikken ved Drammen sykehus finnes det alltid blide sykepleiere du kan henvende deg til

Barne/ ungdom poliklinikk og dagbehandling, Bærum sykehus og Ringerike sykehus​

I Vestre Viken finnes det barne- og ungdomspoliklinikk på Ringerike sykehus, Bærum sykehus og Drammen sykehus. 

Det er legene som er ansatt på barne- og ungomdsavdelingen i Drammen som også har poliklinikk på de to andre sykehusene. Det vil si at noen kjører til de andre sykehusene for å jobbe på poliklinikkene der. Om du kommer til Ringerike, Bærum eller Drammen avhenger av hvor du bor, men også hva du trenger hjelp til eller hvilken diagnose du har.​Psykisk helsevern for barn og unge

​Barne- og ungdomsklinikken har en egen avdeling som tilbyr psykiske helsetjenester til barn og unge (0-18 år) med psykiske problemer. I tillegg bidrar vi også med å hjelpe familien din,  Her jobber det ulikt helsepersonell som kan mye om ungdom med kroniske sykdommer og psykisk helse. Hos oss vil du møte leger, psykologer, sykepleiere, pedagoger, sosionomer, vernepleiere og andre personer med relevant helseutdanning.

Hvordan får hjelp fra BUPA?


​Det er helsepersonell som lege, psykolog eller en barnevernleder​ som henviser deg til BUPA. Hvis du er under 16 år vil foreldrene dine være involvert i henvisningen, men hvis du er over 16 år kan du selv gi tillatelse uten at foreldre er med.

Dersom du tenker at du har behov for kontakt med BUPA kan du ta dette opp med din behandler. Dette kan for eksempel være fastlegen din, helsesøster, psykologen din, ansatte fra barneværnet eller ansatte på sykehus.

Når BUPA har gjort en vurdering av henvisningen og konkludert med at du har rett til hjelp, vil du få et brev med innkalling til samtale og start av Nasjonalt pasientforløp Nasjonalt pasientforløp for psykisk helse og rus - Helsenorge. Videre planlegging av utredning og behandling skjer i samarbeid med deg og foreldrene dine. 

Hvordan arbeider vi?​


Når du kommer på BUPA vil du først ha en samtale med en av våre ansatte. Første gang vil denne samtalen som regel​ foregå sammen med foreldrene dine, eller de som har omsorgen for deg. Senere vil behandlingen kunne bestå av samtaler alene, med foreldre, med søsken eller i grupper. 

Hovedmålet er å bli kjent og finne ut hva du og dine foreldre ønsker hjelp med, og hva vi kan bidra med. Etter samtale vil vi gjennomføre en utredning og gir deg behandling og anbefaler tiltak som kan være hjelpsomme.


Utredning, behandling og tiltak

 • Sammen med din behandler vil dere utforme en behandlingsplan hvor det står beskrevet hva du får hjelp for og hva slags behandling og oppfølging du vil motta. Underveis i behandlingen prater du og behandler om tilbudet du mottar er slik du ønsker og forventer.
 • Målet for behandlingen kan noen ganger være å bearbeide vonde opplevelser og følelser, andre ganger å hjelpe foreldre og andre til å forstå og støtte.
 • Behandlingen kan best av samtaler med deg alene, med hele familien, med søsken eller med foreldrene alene eller i grupper. Sammen med de minste barna brukes gjerne lek i sandkasse, tegning eller annet.
 • I noen tilfeller kan det hende du vil trenge å få hjelp av medisiner, dette blir vurdert av en lege.
 • Noen ganger kan man ha behov for hjelp utover den hjelpen du får ved våre avdelinger. Derfor kan hjelpen også gis i samarbeid med eksempel skole, barnevernsinstitusjoner, ​sykehusavdelinger og lignende. Vi samarbeider med disse instansene for at behandlingen skal kunne tilrettelegges for deg også utenfor behandlingsstedet.


Avdelinger og lokasjoner 

Vi har poliklinikker og døgnseksjoner. Poliklinikkene er kun dagbehandling, mens ved døgnseksjonene er åpne hele døgnet.

Poliklinikkene

BUPA har fem poliklinikker som utreder og behandler barn og unge (0-18 år) i med psykiske problemer og yter hjelp til deres familier, inkludert øyeblikkelig hjelp. Poliklinikkene har åpningstid kl. 08.00-15.30, og har ikke døgntilbud.


I samarbeid med kommunene har alle poliklinikkene FACT ung-team som tilbyr ambulant, oppsøkende og fleksibel behandling til ungdom med alvorlige vansker på flere områder i livet, og som har behov for langvarig og samarbeidende innsats fra flere tjenester. 

 • Drammen BUP gir tilbud til barn og ungdom i Lier kommune og Drammen kommune og holder til i Rådhusgata 33 i Drammen
 • Asker BUP gir tilbud til barn og ungdom i Asker og holder til i 5. etasje i Asker kulturhus, inngang “Kontorene” i Kirkeveien 206 A.
 • Kongsberg BUP gir tilbud til barn og ungdom i Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Øvre Eiker og holder til i  Klems gate 11 ved Kongsberg sykehus.
 • Bærum BUP gir tilbud til barn og ungdom i Bærum og holder til i Sykehusveien. 34 på Gjettum (Bærum gamle sykehus).
 • Ringerike BUP gir tilbud til barn og ungdom i Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Nes, Ringerike og Ål og holder til i eget bygg ved siden av Ringerike sykehus.

Døgnseksjoner

BUPA har 4 døgnseksjoner, inkludert BUPA, seksjon for akutt (lenke til Akuttinnleggelse, psykiatri). 

Ungdom blir henvist til døgnseksjonene fra Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP, eller fra en av de andre seksjonene i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Om du blir lagt inn på døgnavdelingen vil vi å samarbeide med deg og dine foreldre for å lage en utrednings- og behandlingsplan for ditt opphold. Behandlingen består blant annet av, samtale med lege/psykolog, veiledning og aktiviteter. Noen ganger er det riktig å få medisin, og da hjelper vi med å finne riktig medisin for deg. Målet er å forstå hvordan du har det, og sammen finne ut hvordan du kan få det bedre.

For mer informasjon om dine rettigheter, se informasjon fra Helsedirektoratet: Rettigheter i psykisk helsevern for deg under 16 år eller Rettigheter i psykisk helsevern for deg mellom 16 og 18 år, eller spør oss.

 • BUPA, Seksjon for utredning tilbyr innleggelse eller ambulant oppfølging for ungdom som trenger utredning av alvorlig psykisk lidelse, som psykose og bipolare lidelser. Vi holder til i Valbrottveien 17 på Åssiden i Drammen.
 • BUPA, Seksjon for behandling tilbyr innleggelse av ungdom som trenger behandling av alvorlig psykisk lidelse. Vi holder til i Sopelimskroken 14 på Slependen.
 • BUPA, Seksjon for spiseforstyrrelser tilbyr intensiv poliklinisk oppfølging eller innleggelse for ungdom som trenger behandling av alvorlig spiseforstyrrelse. Vi holder til i Dr Høstsvei 35 på Gjettum i Bærum.

Barn og unge som pårørende Som barn og ungdom påvrikes man når noen i familien er syke. Da er det viktig at de voksne er åpne og ærlige om hva som skjer og at du som ung har en forståelse av hva det innebærer å være pårørende.


Det finnes flere alternativer for deg som er pårørende og trenger noen å snakke med. Pårørendesenteret​ har både hjelpetelefon og hjelpechat som kan brukes anonymt. 


Unge pårørende er en nettside for deg som er opp til 18 år. Her finnes det masse informasjon om det å være pårørende, og det er muilighet til å stille spørsmål.


Hvis du er pårørende til en med kreft, kan du ringe kreftforeningens rådgivningstjeneste på 21 49 49 21​, eller benytte chat-tjenesten.Video fra Ungdomsrådet om det å kjenne en som er syk

 Trenger du noen å snakke med? Noen ganger kan det være vanskelig å snakke om det å være pårørende, spesielt med de du allerede kjenner. Det finnes flere alternativer for deg som ønsker å snakke med noen utenom sykehuset, familie, venner og bekjente. Det finnes hjelpetelefoner du kan ringe, chat-tjenester og støttegrupper. Her kan du dele tanker helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.


​Mental Helse har både en hjelpetelefon (116 123) og en chat-tjeneste for ungdom​. Her kan du snakke om hva som helst og du er helt anonym.

Kors på halsen er et tilbud hvor man kan snakke om hva som helst. Enten på telefon (800 33 321​) eller via en chat-tjeneste.​ Det trenger ikke være noe alvorlig, her kan du for eksempel snakke om alt fra forelskelse, til familietrøbbel og det som skjer i kroppen. 

Alarmtelefonen for barn og unge kan ringes (116 111​) dersom du opplever vold, overgrep og omsorgsvikt hjemme. ​Mine rettigheter Når du er innlagt på sykehus har du spesielle rettigheter. Du har de samme rettighetene til behandling som alle andre som ligger på sykehus, og i tillegg har du spesielle rettigheter fordi du er under 18 år. 


Dine rettigheter: ​​

Du har rett til å ha minst en av foreldrene dine hos deg mens du er på sykehuset. 
Du har rett til besøk når du ønsker det, dersom du ikke er så syk at legene mener du ikke kan ha besøk. 
Både du og foreldrene dine har rett til å få informasjon om hva som feiler deg. 
Du har rett til undervisning mens du er på sykehuset, slik at du klarer å følge opp skolen. ​
Du har rett til å få informasjon om sykdom og behandling på et språk som er forståelig for deg.


Taushetsplikt 

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de ikke skal fortelle videre til noen andre det du har fortalt dem. 


Foreldre kan likevel ha rett på informasjon, dersom legen eller psykologen mener foreldrene dine trenger informasjon for å kunne ta vare på deg. Det gjelder frem til du er 18 år. 


12 år

Fra du er 12 år skal du få samme informasjon som foreldrene dine om sykdommen din, behandlingen og lignende. Leger, psykologer og andre som har med helsen din å gjøre skal spørre deg om meningen din når det gjelder helsen din og behandlingen du får.


Du skal bli tatt mest mulig hensyn til nå​​​r det gjelder hva du synes om hvilken behandling du kan få, når du ønsker undersøkelse eller behandling, og hvem som skal være med deg på sykehuset. Helsepersonell skal ikke gi fortrolige opplysninger om deg til foreldrene dine hvis du er sterkt imot det, og helsepersonellet finner at dine grunner bør respekteres.


16 år - 18 år

Du er helserettslig myndig og har rett til å bestemme selv i saker som angår din egen helse. Helsepersonell har plikt til å gi det informasjon tilpasset deg slik at du forstår den og kan ta overveide valg. Du bestemmer selv i alle de aller fleste saker (se unntakene under avsnittet), og helsehjelp kan bare gis hvis du samtykker. Det kan være vanskelige valg. En god idé kan fortsatt være å ta med foreldre, venner eller kjæreste i beslutningen. 

Unntak - når du er 16 år finnes det noen unntak i hva du kan bestemme selv. Du kan for eksempel ikke bestemme selv at du ikke skal motta kreftbehandling eller få blodoverføring. Dette blir bestemt av de som har ansvaret  for deg frem til du er fylt 18 år.HelseNorge for ungdom


På HelseNorge finner du informasjon om og tilgang til helsetjenester. Dette er en offentlig nettside, ikke i regi av Vestre Viken. Det vil si at her finner du også informasjon om helsetjenester og informasjon som ikke har noe med Vestre Viken å gjøre. 


Blant annet er det her du kan se informasjon om, eller bytte fastlegen din. Her finner du også din egen pasientjournal. Du som er mellom 16 og 18 år er helserettslig myndig og kan selv bestemme over egen helse. 


På HelseNorge finnes også informasjon om dine medisiner, og hva slags medisiner du har på resept. I tillegg kan du bestille, se og endre legetimer her. 


Du finner mer informasjon om blant annet hvordan du lager deg bruker på HelseNorge sine nettsider.

Overgangen fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdelingen

Når du fyller 18 år, vil du ikke lenger være barn og må overføres til en voksenavdeling.​

Vi vet at denne overføringen skjer i en periode i livet hvor det skjer mange endringer og at overføringen kan by på utfordringer. ​​Det er annerledes å være innlagt på voksenavdeling, enn hva det er å være innlagt på barne- og ungdomsavdeling. Vi prøver å gjøre denne overgangen så fint  som mulig, men det er viktig at du som pasient forteller oss hva du trenger dersom du føler det blir vanskelig. Her er det lov å spørre om hva som helst, og vi har fått de fleste spørsmål før.​

Somatikk

De fleste ungdom med kronisk sykdom vil ha behov for oppfølging av fastlege eller på sykehus resten av livet. På Barne- og ungdomsklinikken på Drammen følger vi opp barn og unge frem til de er 18 år (i noen tilfeller behandles de mellom 16 og 18 år ved andre avdelinger enn barne- og ungdomsavdelingen).

Når du blir 18 år blir du overført til fastlegen eller andre avdelinger på sykehuset for videre oppfølging.

Psykiatrisk

Når du blir 18 år, blir du overført til fastlegen og kommunehelsetjenesten eller andre avdelinger for videre oppfølging.

To av Vestre Viken sine tidligere pasienter har skrevet om hvordan de erfarte det å bli overført fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling, de finner du nedenfor.

​Ungdomsrådet ​


Ungdomsrådet er et råd i Vestre Viken som består av ungdommer som har erfaring fra både fysiske og psykiske helseutfordringer. Ungdomsrådet skal bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge, og sørge for at det er god brukermedvirkning for ungdom i Vestre Viken.  Brukermedvirkning betyr at man som pasient selv skal kunne ha påvirkning og innflytelse i egen behandling.

Ungdomsrådet i Vestre Viken

Ungdomsrådet i Vestre Viken
Kontakt gjerne Ungdomsrådet på epostadresse: ungdomsraadet@vestreviken.no eller på Facebook.

Lyst til å bli med i Ungdomsrådet ​?


Ung på sykehus​​Det er mye å forholde seg til når man kommer på sykehus. Her får du noen tips om hvordan du kan forberede deg og litt om hva du kan forvente under et sykehusopphold. 

​Sykehusordbok

​Når du er på sykehus er det ofte mange ukjente ord og uttrykk. Oslo universitetssykehus har laget en sykehusordbok, her finner du gode forklaringer på mange av de ukjente ordene. Husk at det også er lov å spørre de ansatte dersom det er ting du ikke forstår.

Pakkeliste somatikk

Ungdomsrådet har laget en pakkeliste med forslag til hva som kan være lurt å ha med seg når du skal være innlagt på sykehus. 


 • ​I somatikken får du låne sykehusklær, men det kan være greit å pakke med seg noen egne klær til normal bruk. I psykiatrien får du ikke låne sykehusklær og må ha med deg egne.
 • Du får både frokost, lunsj og middag på sykehuset, men du kan ta med deg noe snacks du syntes er godt. 
 • Du får normalt medisiner på sykehuset, men det kan være lurt å ta med medisiner i tilfelle sykehuset ikke har de samme som du går på.
 • Ta med deg de toalettsakene du bruker til vanlig
 • Det kan også være lurt å ta med seg noe som du kan holde på med mens du er innlagt, dette er forslag fra Ungdomsrådet til hva du kan ta med deg:
  • Mobiltelefon, hodetelefoner og musikk
  • Bøker, tegneserier, blader 
  • Gitar, eller et annet instrument 
  • Pc, nettbrett/ipad, Nintendo 
  • Tegnesaker, malesaker, strikketøy
 • Husk også lader til elektronikk! 
 • ​Det kan også være at avdelingen har oppgitt andre ting du skal ta med deg, men dette får du beskjed om fra avd​elingen.


Sykehusskolen

Når du er innlagt på Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus får du tilbud om å gå på sykehusskolen. Alle barn og unge som ligger på sykehus har rett til opplæring, og man vil ikke få fravær for de periodene man får opplæring på sykehuset. Sykehusskolen har lærere som kan bistå i alle fagene du har på skolen, og de hjelper deg også med å ha kommunikasjon med skolen din. 


Sykehusskolen ved Drammen sykehus holder til i 14. etasje. I tillegg til et rom for undervisning har Sykehusskolen har kjøkken og hobbyrom. Det er derfor fult mulig å gjennomføre mat og helse og kunst og håndtverk her. 


Alle barn og unge har lovpålagt rett til skolegang frem til 10. klasse, og sykehuset vil derfor kunne tilpasse seg slik at alle innlagte, både på psykiatrisk og somatisk får et tilbud om skolgang i denne perioden. Det kan for eksempel gis tilbud om å ha undervisning på pasientrommet, men dette må avtales når du kommer til sykehuset​​. ​I tillegg kan det gjøres andre avtaler, men også dette må avtales på sykehuset. 


​Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehusLeketerapi 

På Barne- og ungdomsavdelingen på Drammen sykehus er det et lekerom som er ment for det minste barna, og det har leker for de minste. Leketerapi er et tilbud for barn, hvor man kan leke og koble av. Da får man mulighet til å tenke på noe annet enn sykdommen sin. Leketerapien skal være et fristed – fritt for undersøkelser og prøver.


Sanserom

På barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen finnes det et sanserom for de som er innlagt på somatikken. Sanserommet skal være et trygt og rolig sted for barn og ungdommer. Unødvendige stimuli stenges ute og sansene stimuleres med blant annet følbare inntrykk, musikk og lyseffekter. Sanserommet kan du se bilder av her.


Ungdomsrommet ​

I 14. etasje ved Drammen sykehus finnes det er ungdomsrom. Dette kan man bruke når man vil, og det er også en god mulighet til å ta med seg venner hit. Hvis man ønsker å kose seg litt ekstra går det an å bestille pizza og ta den med hit. På Drammen sykehus finnes det også masse brettspill du kan låne, flere av disse er låst inn i skap, så spør en ansatt om hjelp dersom du ønsker å låne eller sjekke ut utvalget.

Bibliotekkrok og ungdomsrom ved Drammen sykehus

Like ved ungdomsrommet finnes det er lite område med masse bøker og en sofa, kun for barn og unge. Her kan du enten låne med deg bøker på rommet, eller kose deg med en bok i sofaen.


Andre aktiviteter 

​På Drammen sykehus finnes det flere ting å finne på når du ikke får behandling. 

Aktiviteter ved barne- og ungdomsavdelingen på Drammen

I 14. etasje er det lagt til rette for fysiske aktiviteter. Her finnes det blant annet et fussballbord, innebandykøller, diverse baller og litt andre leker. 

Utvalg aktiviteter ved ungdomsavdelingen

Hvis du ønsker å utfolde det kreativt finnes det er stort utvalg med ting du kan holde på med. Dette er som regel låst inn i skap, så spør en av de ansatte om de kan hjelpe deg. I disse skapene finnes det også lego du kan låne. 

Terassen ved barne- og ungdomsavdelingen på Drammen sykehus

I 14. etasje finnes det en terasse som kan brukes av pasienter. Her finner du sitteplasser og utsikt over Drammen.Mat ​​​​

Når du er innlagt pasient på sykehuset vil det serveres frokost, lunsj og middag til faste tider. 

På somatikk​en ved Drammen sykehus, både på poliklinikken og sengeposten er det tilgang til enkel brødmat mat for pasientene. I tillegg har du tilgang til mikrobølgeovn. (Dette gjelder ikke for psykiatrien).​

​​​​​​​​​​​​​​​

Fant du det du lette etter?