HELSENORGE

God jul og godt nyttår fra oss i VIP

Årets julehilsen til alle samarbeidspartnere kommer i år i form av en nyhetssak. Så er det også mange gode nyheter Skoleprogrammet VIP kan skilte med i året som har gått.  Vi ønsker å takke alle som er med i vårt viktige arbeid. Sammen bidrar vi til en bedre skolehverdag for ungdom og voksne på videregående skoler i hele Norge.

De fem ansatte i VIP med påtegnede nisseluer og andre juleffekter
VIP-teamet 2017. Fra venstre: Mia Iversen, Maya Kaur, Jorid Bakken Steigum, Ingunn Skiaker og Espen Hansen.

​Av viktige hendelser i 2017 kan følgende nevnes:


Livsmestring som nytt tema i skolen

Stortingsmelding 28 legger opp til at alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes for å gi bedre læring og forståelse for elevene. Tre tverrfaglige temaer skal prioriteres: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling samt folkehelse og livsmestringVi i VIP-programmet har i 2017 merket en økt oppmerksomhet knyttet til livsmestring. Vi har gitt råd og veiledet flere prosjekter knyttet til livsmestring/psykisk helse i ungdomsskoler. Også ved videregående skoler og høgskoler/universitet har vi merket økt interesse for vår kunnskap om temaet livsmestring i hele skoleløpet.  


«Sånn er livet» - ny utgave av elevheftet


I januar 2018 kommer «Sånn er livet», en ny utgave av elevheftet. Det er ikke bare tittelen vi har endret på. Etter tilbakemeldinger fra elevene selv har vi kuttet en del tekst slik at det blir mer luft og flere bilder. I tillegg har vi fått plass til nye viktige temaer som: stress og press, minoritetsstress, ulovlig bildedeling, samt vold og overgrep. Sammen med elever ved flere skoler på Østlandet, har også SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus), PRESS, samt Mental helse ungdom bidratt med gode innspill.


Forskningen på VIP-makkerskap er i gang

VIP-makkerskap er et tiltak for en bedre og tryggere skolestart. Høsten 2017 startet forskningsarbeidet ledet av phd-stipendiat Astrid Hoås Morin ved NTNU. I en kontrollert randomisert studie vil skoler som gjennomfører VIP-makkerskap sammenliknes med skoler som ikke gjør det. To runder med spørreskjemaer er allerede gjennomført. Vi er svært spente på funnene.

Vi tilbyr fortsatt elektroniske evalueringer for elever og lærere som har gjennomført VIP-makkerskap. Vi sender hver skole en lokal evalueringsrapport med tall og tilbakemeldinger hvis skolen ønsker dette. Vi er også interessert i mer spesifikke tilbakemeldinger fra dere som bruker VIP-makkerskap. Deres erfaringer og vurderinger bidrar til utvikling og kvalitetssikring av tiltaket. Send oss gjerne en mail på vip@vestreviken.no hvis du har noen inspill.


Elektronisk evaluering av VIP-programmet for lærere og helsearbeidere

For dere som gjennomfører det ordinære VIP-programmet er det nå mulig å evaluere digitalt, for så å motta en lokal evalueringsrapport (så sant flere enn 10 har svart). Evalueringen for lærere, helsearbeidere, koordinatorer og rådgiver/PPOT finner du her. Du kan også lese mer om de ulike evalueringene på vår hjemmeside.    


Facebook og Twitter - en ekstra ressurs

Ved å følge oss på Facebook og Twitter får du tilgang til aktuelle artikler, bøker og nyheter på feltet psykisk helse og skole, samt tips til oppgaver og filmer. Her legger vi også ut informasjon om noen av våre aktiviteter gjennom året, samt linker til våre nyhetssaker. Søk på "Skoleprogrammet VIP", så finner du oss. 


Vi i VIP-teamet ønsker alle en fredelig jul og et givende 2018.
Takk for at dere bidrar til å sette psykisk helse på timeplanen!