HELSENORGE

Psykisk helse og mobbing

Vår psykiske helse påvirkes sterkt av hvordan vi har det sammen med andre. Mobbing og krenkelser er derfor et stort samfunnsproblem. Det kan føre til psykiske plager og lidelser for unge mennnesker som de tar med seg videre inn i voksenlivet. 

Landets første mobbeombud definerer mobbing slik:

Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting o.l. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg. ​

Mobbeombud, Bodil Jenssen Houg i Buskerud.


VIP-programmets «Ressurshefte for lærere»

I VIP-programmets «Ressurshefte for lærere» er mobbing og krenkelser et eget tema med tilhørende tips til hvordan man undervise om dette.

Du kan bestille VIP-programmets «Ressurshefte for lærere» fra vår side om hefter for elever, lærere og helsearbeidere

Nedenfor følger supplerende informasjon som ikke står i heftet:

Krenkelser

Opplæringsloven sier at skolen skal forebygge og stanse krenkelser. Skolen skal gripe inn før krenkelsen gjentar seg og blir et ødeleggende, traumatiserende mønster. 

Krenkelse er et godt begrep fordi det viser til opplevelsen av å ha det ubehagelig, vondt eller trist. En krenkelse er opplevelsen av å få sin verdighet og integritet truet eller tråkket på, uavhengig av: 

  • hvem som har eller ikke har utført handlingen
  • hvilke handlinger eller fravær av handlinger​ som er utført
  • intensjonene hos den eller de som krenker

Det er altså ikke mobbernes definisjon som er viktig, men hvordan det oppleves for den som mobbes.
   

Mobbing kan skade den psykiske helsa

Barneombud Anne Lindboe sier i en artikkel i VG​ at man lenge har undervurdert hvor skadelig mobbing kan være:

Mobbing skader den psykiske helsen, skolegangen og hele barndommen til de som utsettes for det, sier hun.

Du kan lese hele artikkelen om mobbing i VG her

Barneombudet påpeker videre at psykisk helse er et stort problemområde for ungdommer i dag. Hun mener man ikke kan gradere mobbing. Mobbingen som foregår i det stille kan bryte ned menneskers psykiske helse i like stor grad som den fysiske og synlige mobbingen, sier hun til VG.

Det er skolen som har hovedansvaret for at elevene har det godt på skolen, men mobbing er ikke først og fremst et skoleproblem, det er et samfunnsproblem. Skolen har det juridiske ansvaret, men alle har et moralsk ansvar. Vi må alle bidra til å skape miljøer der ingen utsetter andre for krenkelser som skader og bryter ned.

Filmen «Stand Up!» setter fokus på mobbing og synligjør makten som ligger i flertallet og deres valg. Denne kan fint brukes i forbindelse med gjennomføringen av VIP.

Du kan klikke her for å se filmen «Stand Up!» på YouTube


Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.

Fant du det du lette etter?