HELSENORGE

Fagspesifikke kurs for lærere i Folkehelse og livsmestring

Til høsten skal lærere på norske skoler undervise i det nye tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring (FoL). Men hva betyr det egentlig rent konkret å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk helse, slik læreplanen formulerer det? Det ønsker Rosa kompetanse og Skoleprogrammet VIP å sette fokus på gjennom to kurs i september.

Nærbilde av Hilde foran en fargerik vegg.
Koronasituasjonen gjør at Hilde Enger Arntsen i Rosa kompetanse ikke får stilt opp på et fellesbilde med sine samarbeidspartnere i VIP-programmet, slik hun gjerne skulle ønske. På kurset i september vil de derimot være samlet.  Foto: Xenia Villafranca

Skoleprogrammet VIP har i 20 år jobbet med psykisk helse i skolen, mens Rosa kompetanses skoleavdeling siden 2011 har kurset skoleansatte i temaer knyttet til kjønn og seksualitet. Når VIP-programmet får med seg Rosa kompetanse som samarbeidspartnere rundt dette kurset handler det mye om at læreplanen konkret nevner kjønn og seksualitet, både i generell del og i enkelte fag.

-  Rosa kompetanse kjenner lærerhverdagen godt, og er både ydmyke, humoristiske og faglig sterke når de kurser lærere i disse temaene. Derfor var de en naturlig samarbeidspartner, forteller Jorid Bakken Steigum fra Skoleprogrammet VIP. 

Ny måte å tenke på for lærere

Både Steigum og Hilde Enger Arntsen, leder i Rosa kompetanses skoleavdeling, møter mange lærere fra hele landet gjennom sine kurs og foredrag. Deres inntrykk er at lærere er både forsiktig positive til de nye temaene, og samtidig usikre på hvordan de praktisk skal inkorporere disse inn i undervisningen sin. Steigum og Enger Arntsen er selv lærere, og har stor forståelse for at det å skulle jobbe tverrfaglig med folkehelse og livsmestring kan oppleves fremmed. De påpeker at dette er et en ganske ny måte å tenke på for lærere. Fra å forholde seg til fagspesifikke mål, skal lærere nå bruke hele læreplanen mer aktivt, og i tillegg tenke tverrfaglig i de tre nye temaene i eget fag.

 
- Mitt inntrykk er at mange opplever faglig utrygghet knyttet til flere av temaene, deriblant kjønn og seksualitet, og jeg er derfor kjempeglad for det gode samarbeidet vårt med Skoleprogrammet VIP og tilbudet vårt om FoL-kursing til høsten, sier Enger Arntsen.

Både Enger Arntsen og Steigum er positive til FoL som eget tema i skolen, og tror det kan gi mange muligheter til god undervisning om områder som både berører og engasjerer ungdom. Enger Arntsen synes det er veldig relevant at kjønn og seksualitet løftes fram i læreplanen, da dette er temaer som er tett knyttet opp til psykisk helse.

- Dette er en anerkjennelse av at kjønn og seksualitet er to grunnleggende helsevariabler som er med på å påvirke hvordan vi har det. Elevene trenger kunnskap om dette for å kunne leve livene sine på en god måte, påpeker hun.  

Praksisnære kurs med konkrete fagoppgaver

Kursene i FoL retter seg mot lærere som underviser i samfunnsfag/samfunnskunnskap, naturfag og KRLE. Det vil være et kurs for ungdomsskolen og et for Vg1-lærere.

Kursene vil være praksisnære og ta utgangspunkt i formuleringer fra både overordnet del og overnevnte fag i den nye læreplanen. Med tiltakenes fagblikk fra kjønns- seksualitets og helsefeltet skal de brekke ned læreplanen og forsøke å gjøre den mer konkret for lærerne. Dette vil resultere i faglige oppgaver og forslag til undervisningsopplegg.

Til kurset har de også fått med seg fagblikket til førsteamanuensis Stine Margrete Ekornes ved Høgskulen i Volda. Hun vil delta digitalt og si noe om hvordan elevtjenesten kan bistå lærerne i sin undervisning i FoL.  

Skoleprogrammet VIP har også inngått et samarbeid med Norsk digital læringsarena (NDLA) om fagressurser knyttet til temaet folkehelse og livsmestring. Disse vil bli presentert på kurset. 

Og mere kan det bli

Hvis kursene får god oppslutning ønsker de to samarbeidspartnerne å tilby flere kurs rundt om i landet i årene framover.

-       Målet er at dette skal være ressursbesparende for lærerne, og kanskje fjerne noe usikkerhet og tvil som står i veien for en god undervisningsøkt, avslutter Steigum fra Skoleprogrammet VIP.

 

Kurset for lærere i samfunnsfag, naturfag og KRLE i ungdomsskolen går av stabelen 15.9.20. Mer informasjon om kurset samt påmeldingslink finner du her: 

Program kurs i FoL uskole 15.9.20.pdf

Kurset for lærere i Samfunnskunnskap og Naturfag i videregående skole går av stabelen 22.9.20. Mer informasjon om kurset samt påmeldingslink finner du her: 

Program kurs i FoL vgs 22.9.20.pdf