HELSENORGE

Mia Iversen slutter i VIP

Etter 13 år som viktig brikke i Skoleprogrammet VIP takker Mia Iversen nå for seg. Fokuset på ungdom og psykisk helse har hun derimot med seg videre i arbeidet ved FOU-avdelingen i Vestre Viken. Der er det særlig familiearbeidet hun brenner for.

Kvinne smiler med skjerf foran et fyr i Maine
Mia Iversen på en av sine mange jobbturer. Her foran et fyr i Maine.

​Når Mia Iversen nå forlater VIP-skuta er det ikke lenger en båt, men et stort skip med mange seil, ifølge henne selv. Vi har bedt henne reflektere litt rundt tiden som har gått og endringene både VIP-programmet og skolene har vært igjennom i synet på psykisk helse gjennom de siste 13 årene. 

 
Lærerne har mer kunnskap

Da Iversen startet i Skoleprogrammet VIP var det et program med kun ett tiltak; VIP-programmet med fokus på samtale om psykisk helse i videregående skole.

Iversen kom fra arbeid som psykiatrisk sykepleier, og beskriver de første årene som overveldende og euforiske. Hun syntes det var spennende at lærerne og skolene var så interesserte. De virket sugne på kunnskap om temaet.

- Jeg husker det som litt skremmende å oppleve at mange lærere var alene og ikke hadde et apparat rundt seg den gangen. Dette har heldigvis endret seg. Lærerne har mer kompetanse nå, i tråd med mer bevissthet og kunnskap i samfunnet ellers, sier Iversen.

Hun opplever også at mange skoler nå har flere ansatte med elevers psykiske helse som arbeidsområdet. Likevel understreker hun at her er det store geografiske forskjeller.


Jeg har møtt tidligere pasienter som har sagt de syntes det var helt magisk når læreren sa at de skulle snakke om psykisk helse i klassen.

                                                                      
Magisk når lærerne snakket om psykisk helse

De første årene var VIP-programmet et program med fokus på psykiske lidelser. For Iversen, som kom fra psykiatrien, var det ekstra sterkt å få tilbakemeldinger fra pasienter som sa noe om hva VIP betydde for dem.

- Jeg har møtt tidligere pasienter som har sagt de syntes det var helt magisk når læreren sa at de skulle snakke om psykisk helse i klassen. For dem føltes det som en lettelse at medelevene endelig skulle få vite noe om hvordan det opplevdes å ha en psykisk lidelse, forteller Iversen. 

I dag har Skoleprogrammet VIP blitt en tjeneste med flere ulike tiltak. Det ordinære VIP-programmet er et av dem, og her er fokuset nå på generell psykisk helse. Målet er å gjøre alle elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse, samt fange opp de som trenger hjelp når de trenger det. For Iversen har de sterkeste øyeblikkene i VIP-programmet vært når dette målet blir nådd.

- Det som har gjort mest inntrykk på meg er når vi får tilbakemeldinger på at det har virket. Å vite at vi har bidratt til at noen tar kontakt og for eksempel får det bedre hjemme, er det jeg har satt aller mest pris på i arbeidet med VIP-programmet, sier Iversen.

 
Lært seg å være ydmyk

Iversen forteller at det har vært en prosess å ta innover seg at lærerne kanskje tenker annerledes om psykisk helse enn det en helsearbeider gjør. Dette har gitt henne nye perspektiver og har gjort noe med hvordan hun møter ansatte i skolen.

- Jeg har lært meg å være ydmyk; å møte dem der de er. Den gode relasjonen til læreren er noe vi alltid søker mot i VIP. Jeg har vært ekstra stolt de gangene dette har fungert, forteller Iversen.

Dette er et perspektiv og en væremåte hun og resten av teamet har fått med seg fra Empatisk kommunikasjon, et av verktøyene Skoleprogrammet VIP tilbyr som Iversen mener har bidratt til en positiv utvikling for tjenesten. Hun mener at de skolene som gjennomførte dette fikk et ordentlig løft både på relasjonskompetanse, elevperspektivet og ikke minst, den gode samtalen, som verktøyet jo dreier seg om. 

Iversen tror også Empatisk kommunikasjon bidro til oppstarten av VIP-makkerskap, som har vært en stor kursendring for tjenesten. Hun erfarte at VIP gjennom dette arbeidet fikk innblikk i hvordan det stod til på skolene. Det ga teamet mulighet til å komme tettere på og se hvilke behov skolene hadde, opplevde hun.   
  

Iversen foran en poster av VIP-programmet på engelsk
Mia Iversen presenterte VIP-programmet på konferansen Early Intervention in Mental Health i Boston i 2018. Her er hun foran posteren som ble laget spesielt til dette formålet.

 
Annerledes for ungdom i dag

Iversen mener det er stor forskjell på den hverdagen ungdom forholdt seg til for 13 år siden og nå. I dag er det mer kunnskap og større åpenhet rundt psykisk helse. Sosiale medier er likevel den største forskjellen. Hun opplever at VIP har vært gode på å tilpasse seg disse endringene. Fokuset på mangfold, kultur, samt kjønn og seksualitet er sterkere tilstede nå enn da.

Iversen sier hun er stolt over å ha vært en del av den utviklingen. Dette er perspektiver hun også tar med seg inn i arbeidet med pasienter og deres familier som ansatt i Forsknings- og utviklingsavdelingen. Særlig når pasientene er elever, blir kjennskapen til skolehverdagen en stor styrke når hun skal jobbe tverrfaglig for et best mulig behandlingstilbud.

- Nå gleder jeg meg til å følge VIP fra sidelinja, men vi er jo i samme klinikk fremdeles. Det er ikke utenkelig at det blir noen samarbeidsprosjekter i framtida, avslutter hun. 

 

Vi i Skoleprogrammet VIP ønsker Mia lykke til videre i FoU-avdelingen, og takker for engasjert og fagtung innsats gjennom 13 år.