HELSENORGE

Nedgang i mobbetall etter to år med VIP-makkerskap

Ved Jessheim videregående skole har mobbetallene gått ned de to siste årene. Rektor Christian Andresen mener dette har klar sammenheng med at skolen har gjennomført VIP-makkerskap, Skoleprogrammet VIP sitt tiltak for en bedre skolestart.

Fire elever sitter i en sofa og ler. En ser på mobilen sin.
VIP-makkerskap deler klassen inn i makkerpar og makkergrupper allerede første skoledag. Foto: Tine Poppe

​Det knyttes stor spenning til resultatene når skoler får innsyn i elevenes opplevelse av sitt læringsmiljø. Som rektor er det lite som gleder mer enn å se at elevene har det godt på skolen.

- Vi er selvsagt svært fornøyde med at mobbetallene ved skolen går ned, sier rektor ved Jessheim videregående skole, Christian Andresen.

- Elevenes læringsmiljø er noe vi setter høyt på agendaen hos oss, og jeg er ikke i tvil om at nedgangen i antall elever som opplever mobbing kan kobles til gjennomføringen av VIP-makkerskap.

 
Grunnlaget for et godt samspill

Skolestart kan være en usikker periode for mange ungdommer. Alle skal finne sin plass i en ny gruppe, og man skal danne nye relasjoner. Perioden er også avgjørende for elevenes læringsmiljø.

- Inspirert av danske Netwerk begynte vi å tilby skoler opplæring i VIP-makkerskap fra 2015, forteller leder i Skoleprogrammet VIP, Espen Hansen.

Nå tilbys tiltaket til både ungdomsskoler og videregående skoler.

- Hvis man tidlig klarer å etablere en klasse der alle kjenner tilhørighet og der ingen faller utenfor, vil dette kunne bidra til tryggere elever og bedre læringsutbytte. Det forebygger mobbing og det legger grunnlaget for et godt samspill i klassen gjennom hele skoleåret, fortsetter Hansen. 

 
Forutsigbarhet, oversikt og trygghet

Passfoto av hvit mann i 50årene med grå krøller.

Rektor Christian Andresen er godt fornøyd med VIP-makkerskap.

Jessheim videregående skole har i flere år gjennomført det ordinære VIP-programmet, et program med fokus på temaet psykisk helse gjennom dialogbasert undervisning i klassen. For ytterligere å systematisere arbeidet knyttet til elevenes læringsmiljø, fattet skolen interesse for VIP-makkerskap.

Tiltaket innebærer at klassen fra første skoledag blir delt inn i makkerskap på to personer. Disse makkerparene tilhører igjen en makkergruppe. Både makkerpar og makkergrupper har oppgaver i forhold til hverandre, og de skiftes etter noen uker slik at nye relasjoner kan ta form.

- Vi har erfart at makkerskap og makkergrupper skaper forutsigbarhet, oversikt og trygghet i elevenes skoledag, sier rektor Andresen.

 
- Har vist et stort engasjement

VIP-makkerskap kan være et viktig ledd i det psykososiale arbeidet ved skolestart. Når tiltaket er implementert, krever det ikke så mye av lærerne å gjennomføre, men det er viktig at tiltaket gjennomføres slik det er tenkt. Espen Hansen mener at Jessheim videregående skole har gjort en god jobb med å implementere og gjennomføre VIP-makkerskap.

 - Ved denne skolen har lærerne vist et stort engasjement fra begynnelsen av, og både elever og lærere melder at de er fornøyde med gjennomføringen.

De fleste skoler som bruker VIP-makkerskap er svært positive til tiltaket. Generelt rapporterer elever at VIP-makkerskap påvirker deres følelse av trygghet, at de blir kjent med flere, samt at klassemiljøet blir bedre.

- Vi anbefaler en kort opplæring for skoler som ønsker å bruke tiltaket. Slik sikrer man en vellykket gjennomføring, oppdatert materiell og veiledning fra Skoleprogrammet VIP, sier Hansen.

 
Vil fortsette

Ved Jessheim videregående skole kommer de til å fortsette å gjennomføre både VIP-programmet og VIP-makkerskap fordi de opplever at det gir resultater.

- Alle har en psykisk helse. VIP-programmet gir våre lærere, rådgivere og helsesykepleiere økt kompetanse på området. De blir tryggere i møte med elever som har psykiske utfordringer og de blir mer bevisst på betydningen av ulike forebyggende aktiviteter.

Rektor Andresen trekker fram klassemiljø og mobbetall som avgjørende for skolens satsning på VIP-makkerskap.

- Når et tiltak som er enkelt å gjennomføre kan bidra til at flere elever har det bra på skolen, er det klart vi gjennomfører. Vi anbefaler alle skoler som lurer på om dette er noe for dem å benytte seg av VIP-programmet og VIP-makkerskap, avslutter rektor Christian Andresen.

 

Ta kontakt med Skoleprogrammet VIP hvis det er aktuelt å gjennomføre VIP-programmet eller VIP-makkerskap ved din skole.