Onlineseminar om god skolestart for ungdomsskolen

En trygg og god skolestart legger grunnlaget for et godt klassemiljø. VIP-makkerskap er et tiltak for begge deler, og har hatt stor suksess i videregående skole. Nå tilbyr VIP-programmet i samarbeid med Elev- læring- og mobbeombudet i Viken et eget onlineseminar for alle interesserte ungdomsskoler i fylket. 

De seks ombudene står ved siden av hverandre foran en grafittvegg og smiler.
Ombudet i Viken mener fokus på god skolestart er viktig i arbeidet for trivsel og mot mobbing. Fra venstre: Andreas Nilsson, Bodil Houg, Henrikke Bugdø-Aarseth, Janne Myraas, Anette Wessel og Beate Mellemsether. Foto: Kathrine L. Apeland

​Det er kan være vanskelig nå i disse dager å se for seg at nye elever skal strømme til ungdomsskolen denne høsten. Kanskje blir årets skolestart litt annerledes enn den pleier. Likevel vil mange nye elever være spente på overgangen fra barneskole til ungdomsskole skole også i år.

Derfor arrangerer Skoleprogrammet VIP i samarbeid med ombudene i Viken et seminar 5. mai om god oppstart for ansatte i ungdomsskolen som kan tenke seg å implementere VIP-makkerskap på sin skole.

 

Langvarig samarbeid

Leder for ombudet i Viken og tidligere mobbeombud i Buskerud, Bodil Houg, har gjennom flere år hatt et formelt samarbeid med Skoleprogrammet VIP, og har framsnakket VIP-makkerskap i gamle Buskerud. Der kom det et politisk vedtak om at alle videregående skoler skulle bruke tiltaket. Nå er samarbeidet utvidet til å gjelde alle ombudene i Viken, og entusiasmen er stor rundt et seminar som adresserer nettopp skolestart og klassemiljø i ungdomsskolen.

-        Det vi ser er at lærerne opplever dette som nyttig, og at de kan tilpasse det sin pedagogiske hverdag. Elever på ungdomstrinnet som bruker VIP-makkerskap sier at det er en trygg måte å bli kjent med flere på, forteller Houg.

 

En mykere skolestart med VIP-makkerskap

VIP- makkerskap handler om tydelig klasseledelse. Tiltaket er enkelt å implementere for skolene, men krever en kort opplæring hvis man skal oppnå gode resultater, slik onlineseminaret vil vise. Elevene deles inn i makkerpar og grupper fra første skoledag med fast plassering. Disse rullerer over tid og har oppgaver i relasjon til hverandre. Klassen, makkerparerne og makkergruppene gjør enkle øvelser og oppgaver for å bli kjent, og for å trene kommunikasjon og sosial kompetanse.

Samlede nasjonale evalueringstall for VIP-makkerskap på Vg1 (2015-2019) viser jevnt over svært gode resultater. 80% av om lag 7000 spurte Vg1-elever er helt eller delvis enige i at VIP-makkeskap har bidratt til en bedre skolestart for dem. På pilotprosjektet for ungdomsskolen var tallene ved pilotskolen enda litt høyere, der så mange som 93% av elevene mente det samme. Resultater og rapport fra pilotprosjektet vil være tilgjengelig for deltagerne på seminaret. 

Første artikkel fra en Phd-studie om VIP-makkerskap for videregående skole forventes også publisert i løpet av 2020.  


Gode erfaringer med onlineseminar

Ombudet i Viken har allerede blitt godt vant til denne formen for seminar. Bodil Houg understreker at for dem er ikke et seminar over nett noe dårlig alternativ:

-        Denne perioden har vist oss at det finnes nye, gode måter å holde seminarer på. Viken er stort, og et onlineseminar er både kostnadseffektivt og miljøvennlig, avslutter Houg. 

 

Program for seminaret og informasjon om påmelding finner du her: Program onlineseminar VIP-makkerskap uskole 05.05.20.pdf (pdf)

Mer informasjon om VIP-makkerskap finner du på VIP-programmets hjemmesider.