HELSENORGE

Ønsker tettere samarbeid mellom skolen og helsetjenestene

Jorid Bakken Steigum i VIP-programmet tar permisjon dette skoleåret for å bli mamma for første gang. Inn kommer psykolog Camillla Cecilie Øien, den første ansatte i VIP-programmet fra denne fagprofesjonen. Øien håper å kunne bidra til tettere samarbeid mellom skolene og de lokale helsetjenestene.

Jorid Bakken Steigum og Camillla Cecilie Øien.
Foto: Øien (t.v) og Steigum skulle gjerne hatt mere enn to måneder sammen som kolleger, men ser fram til å kunne bygge videre på hverandres arbeid.

​Øien søkte på jobben i VIP-programmet fordi hun ønsker å kunne jobbe mer forebyggende på systemnivå. Hun har samtidig registrert en satsning og et ønske fra Norsk psykologforening om at psykologene må ut av terapirommet og inn på andre arenaer.


En forutsetning at skolen er med

Steigum er glad for at hennes permisjon gir muligheten for å få en psykolog inn på teamet. VIP-programmet samarbeider med mange psykologer rundt om i landet, og ønsker seg flere. Steigums håp er at Øiens fagbakgrunn kan bidra til å styrke dette samarbeidet ytterligere.

I de fleste tilfeller er et tett samarbeid mellom helsetjenestene og skolen en forutsetning for god behandling.

Øien har jobbet både i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og som kommunepsykolog. Begge steder har hun sett hvor viktig samarbeidet med skolen er.

– I de fleste tilfeller er et tett samarbeid mellom helsetjenestene og skolen avgjørende for god behandling, mener hun.

Hun trekker fram at for barn og ungdom med psykiske vansker er behandling naturligvis viktig, men denne foregår ofte bare én time per uke.

– Derfor er det av langt større betydning hva som skjer mellom behandlingen, på de arenaene ungdommen faktisk lever livet sitt. Her spiller skolen en nøkkelrolle, påpeker hun.

Øien håper at hun med sin erfaring kan bidra til å løfte fram dette viktige samarbeidet i sammenheng med gjennomføring av VIP-programmet på skolene rundt om i landet.

 
Positivt med fokus på læreren

Øien ser mange gode helseeffekter av et skoleprogram som VIP, blant annet fordi det fokuserer på normalpsykologi; at alle har en psykisk helse og at det er normalt at livet svinger. VIP er et etablert program som har fotfeste mange steder i landet, og som bygger på et solid grunnlag, mener hun.

– Noe av det jeg synes er mest positivt med VIP-programmet er at man når ut til så mange ved å jobbe gjennom lærere. Vi bruker læreren som ressursperson i stedet for å bare gjøre jobben selv, sier hun.

Dette sammenfaller godt med hennes egen erfaring rundt lærerens viktige rolle i møte med elever med psykiske vansker.

– Mange tenker at det er psykologen som står for bedringen, men jeg har sett hvor viktig alle voksne rundt eleven er. Læreren er en av disse, sier hun.

 
«Hjelpehånda» klar

Steigum som er vant til full kalender synes det er litt rart å ikke skulle planlegge lenger enn til 3. oktober, særlig fordi dette skoleåret er et spennende år for VIP-programmet. Pilotprosjektet VIP-makkerskap ungdomsskole er i full gang i Buskerud. Forskningsresultater fra studiet på VIP-makkerskap kommer sannsynligvis også til våren. I slutten av oktober reiser Mia Iversen fra VIP til Boston for å presentere programmet på en stor helsekonferanse der.

Steigum innrømmer at det kommer til å skje mye dette skoleåret hun gjerne skulle fått med seg. Hun har derimot erfart at hvert skoleår i VIP er spennende på sitt vis.

– Det er dessuten ikke usannsynlig at det blir noe fokus på psykisk helse og livsmestring også i permisjonstiden, sier hun med et smil.

– Du har «hjelpehånda»* klar, spør Øien.

– Jeg har definitivt «hjelpehånda» klar, avslutter Steigum.

 
Hvis du vil vite mer om VIP-programmets aktiviteter dette skoleåret, følg oss på Facebook eller sjekk ut vår aktivitetskalender. *Mer informasjon om «hjelpehånda» fra Psykologisk førstehjelp finner du i oppgaven «Fire-hjørners-øvelse om følelser».

   
Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.