Skoleprogrammet VIP blir en del av Klinikk for psykisk helse og rus

Etter store omorganiseringer i Vestre Viken har VIP-programmet fått ny tilhørighet. Nå har programmet blitt en del av Avdeling for fag og kvalitet i Klinikk for psykisk helse og rus. Dette gir mulighet for tettere samarbeid med fagfolk som jobber med relevante temaer innen psykisk helse.

Lærum til venstre med langt mørkt hår holder elevheftet fra VIP og ler sammen med Hansen til høyre med brilller.
Bilde: Leder for fag- og kvalitetsavdelingen i Vestre Viken, Kristin Tafjord Lærum (t.v) og daglig leder i VIP-programmet Espen Hansen, ønsker begge et faglig løft for VIP når de nå har blitt makkere i ledelsen av programmet.

​Siden 2003 har Skoleprogrammet VIP vært en del av Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken (LMS). LMS har jobbet både med psykisk- og fysisk helse som en del av avdeling for Medisin og helsefag. Selv med ny tilhørighet vil programmet ha samme kontor som før på Blakstad sammen med LMS, og vil samarbeide rundt relevante prosjekter.  

Ny ledelse

Den nye tilhørigheten kan sikre en sterkere faglig forankring i det psykiske helsefeltet for VIP-programmet, tror daglig leder Espen Hansen. Han svarer nå til en helt ny ledelse. Fag- og kvalitetsavdelingen ledes av Kristin Tafjord Lærum som synes det er stas å også skulle ha ansvar for VIP-programmet. Hun hørte om programmet for første gang i 2010 da hun jobbet i en helseinstitusjon som bidro med spesialistkompetanse inn i videregående skole.

-  Jeg tenkte umiddelbart at dette var en riktig og viktig satsning for å forebygge psykiske lidelser. Jeg fikk se hvilke spørsmål ungdommen sendte til helsepersonell i forkant av opplegget på skolen. Det som slo meg var hvor stor betydning det har å normalisere psykiske vansker, og samtidig ta behovet for behandling på alvor når det dreier som om psykiske lidelser, forteller hun.

Det som slo meg var hvor stor betydning det har å normalisere psykiske vansker, og samtidig ta behovet for behandling på alvor når det dreier seg om psykiske lidelser.

Kristin Tafjord Lærum

 
Tro på makkerskap 

Lærum viser til en helt annen åpenhet og et annet kunnskapsnivå i samfunnet nå enn for ti år siden. Det tror hun programmer som VIP har bidratt til. Hun mener det er essensielt at programmet må utvikle seg videre i takt med denne og andre sentrale endringer. VIP-makkerskap og traumekurs for ansatte i skolen er eksempler på at VIP er i utvikling, mener hun.

- Makkerkonseptet tror jeg veldig på. Tross alt er tilhørighet og vårt forhold til andre grunnleggende for vår trivsel og psykiske helse, understreker hun.

Både Lærum og Hansen ser for seg et samarbeid som kan gi gjensidig gevinst. Lærum tror at VIP kan tilføre klinikken en mer forebyggende tilnærming i arbeidet med psykisk helse. Hun ser for seg at de kan ha nytte av samarbeidet VIP har med skolene.

- VIP-programmet har mye faglig å bidra med når det kommer til helsepedagogikk og formidling av kunnskap om psykisk helse. Jeg tror også at VIP bør ha tilgang til et oppdatert og stort fagmiljø, og ikke minst at de bør komme tettere på klinisk praksis, sier Lærum.  

 
Tilbake til start

Lærum er selv forelder og synes det er ekstra moro når hun hører om VIP-programmet i tilfeldige sammenhenger. I fjor møtte hun en lærer som begynte å fortelle om hvor lærerikt det hadde vært å delta på et traumekurs.

- Jeg fikk levende gjenfortalt hvilke verktøy som var nyttige for å hjelpe elever. Denne læreren opplevde at han fikk redskap til å møte enkelte elever på en bedre og mer empatisk måte etter kurset. Da jeg spurte viste det seg at kurset var holdt av Skoleprogrammet VIP, forteller hun. 

Dette mener hun er en god bekreftelse på at programmet utgjør en forskjell gjennom arbeidet som gjøres.

Det er Hansen glad for å høre. Han ser også den nye tilhørigheten i en historisk kontekst nå som VIP-programmet feirer 20 år. Han synes det føles riktig å markere jubileet ved å være tilbake i Klinikk for psykisk helse og rus, der det hele startet. Skoleprogrammet VIP sine arbeidsoppgaver har endret seg mye de siste årene, og programmet styrkes av mange gode tverrfaglige samarbeid.

- Vårt utspring og nå tilhørighet i psykisk helsevern er et godt utgangspunkt. Samtidig er jeg stolt over at VIP-programmet har et tverrfaglige ståsted som også omfatter skolene og deres systematiske arbeid for å fremme god psykisk helse hos sine elever. VIP er i dag mer enn et program, vi er også en helsefremmende og forebyggende kompetansetjeneste, sier Hansen.

Både Hansen og Lærum ser at den nye tilhørigheten har gitt VIP-programmet ny giv og nye ressurser til å gjennomføre et stort faglig løft. Dette blir en omfattende indre prosess der VIP ønsker å kvalitetssikre arbeidet i alle ledd. Samarbeidspartnere i klinikken, som for eksempel Bror Just Andersen (Phd) som i sin tid forsket på VIP-programmet, tar del i dette viktige arbeidet.

- Det betyr at vi er mange som er opptatt av VIP-programmets framtid, avslutter Lærum.