Kurs og andre arrangementer

Oversikt over arrangementer for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kommende arrangementer

Hva er psykose/schizofreni? Undervisingsseminarhttps://vestreviken.no/arrangementer/hva-er-psykoseschizofreni-undervisingsseminar-2018-10-17Hva er psykose/schizofreni? UndervisingsseminarHensikten med seminaret er å gi kunnskap om hvordan man kan forstå psykose/schizofreni, hva som er god behandling og hva som kan bidra til å støtte den enkelte i bedringsprosessen. Fagkunnskap og erfaringskunnskap vil formidles.Hensikten med seminaret er å gi kunnskap om hvordan man kan forstå psykose, hva som er god behandling og hva som kan bidra til å støtte den enkelte i bedringsprosessen. Fagkunnskap og erfaringskunnskap vil formidles.17.10.2018 15:30:00FagseminarBærum sykehusUndervisningen er i Auditoriet på Bærum sykehus. Bruk hovedinngangen.Vestre Viken
PECS-kurs, Habiliteringssenterethttps://vestreviken.no/arrangementer/pecs-kurs-habiliteringssenteret-2018-10-23PECS-kurs, HabiliteringssenteretHabiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til kurs: Alternativ og supplerende kommunikasjon med fokus på The Picture-Exchange System (PECS).Habiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til kurs: Alternativ og supplerende kommunikasjon med fokus på The Picture-Exchange System (PECS).23.10.2018 06:30:00KursKonggata 51, DrammenVestre Viken
Geriatriforum i Vestre Viken 2018https://vestreviken.no/arrangementer/geriatriforum-i-vestre-viken-2018-2018-10-23Geriatriforum i Vestre Viken 2018Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering ved Bærum sykehus har gleden av å ønske velkommen til Geriatriforum. Arrangementet er åpent for helsepersonell i og utenfor Vestre Viken.Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering ved Bærum sykehus har gleden av å ønske velkommen til Geriatriforum. Arrangementet er åpent for helsepersonell i og utenfor Vestre Viken.23.10.2018 07:00:00FagseminarBærum sykehusArrangementet finner sted i auditoriet.Vestre Viken
Styremøte 29. oktober 2018https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-29-oktober-2018-2018-10-29Styremøte 29. oktober 2018Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.28.10.2018 23:00:00StyremøteVestre Viken
Kurs for deg med prostatakreft, Bærum sykehus, oktoberhttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-prostatakreft-berum-sykehus-oktober-2018-10-29Kurs for deg med prostatakreft, Bærum sykehus, oktoberMålet med kurset er at du som har, eller har hatt prostatakreft, og dine nærmeste skal få hjelp til å mestre hverdagen best mulig.Målet med kurset er at du som har, eller har hatt prostatakreft, og dine nærmeste skal få hjelp til å mestre hverdagen best mulig.28.10.2018 23:00:00KursBærum sykehusLærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerterhttps://vestreviken.no/arrangementer/refleksjonsgruppe-for-deg-med-langvarige-smerter-2018-10-31Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerterFor personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. 30.10.2018 23:00:00KursBærum sykehusLærings – og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Kurs for foresatte til barn med overvekt, Ringerike sykehus, oktoberhttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-foresatte-til-barn-med-overvekt-ringerike-sykehus-oktober-2018-10-31Kurs for foresatte til barn med overvekt, Ringerike sykehus, oktoberVelkommen til temadag barn med overvekt. Temadagen er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.Velkommen til temadag barn med overvekt. Temadagen er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.31.10.2018 07:15:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Mestringskurs for deg med hypotyreose, Bærum sykehus, 2018https://vestreviken.no/arrangementer/mestringskurs-for-deg-med-hypotyreose-berum-sykehus-2018-2018-11-05Mestringskurs for deg med hypotyreose, Bærum sykehus, 2018For mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. For mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. 05.11.2018 08:00:00KursBærum sykehusLærings – og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Akuttmedisin for allmennleger - AVLYSThttps://vestreviken.no/arrangementer/akuttmedisin-for-allmennleger-avlyst-2018-11-05Akuttmedisin for allmennleger - AVLYSTAmbulanseavdelingen i Vestre Viken arrangerer kurs i akuttmedisin for allmennleger. Kurset er godkjent av Den norske legeforening.Ambulanseavdelingen i Vestre Viken arrangerer kurs i akuttmedisin for allmennleger. Kurset er godkjent av Den norske legeforening.05.11.2018 08:00:00KursClarion Hotel Tollboden, Tollbugata 43, 3044 Drammen.Vestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-drammen-sykehus-2018-11-05Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehusDrammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.05.11.2018 08:30:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2, Hallingdal sjukestugu, novemberhttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-hallingdal-sjukestugu-november-2018-11-07Kurs for deg med diabetes type 2, Hallingdal sjukestugu, novemberVelkommen til kurs om diabetes type 2. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.Velkommen til kurs om diabetes type 2. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.07.11.2018 07:30:00KursHallingdal sjukestuguBasebygget ved helikopterbasen. Følg skilting KURS LMS fra parkering ved legevakten. Vestre Viken
Kurs for deg med brystkreft, Drammen sykehus, septhttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-brystkreft-drammen-sykehus-sept/08-11-2018-29-11-2018Kurs for deg med brystkreft, Drammen sykehus, septHensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om hvilke endringer brystkreft og forstadiediagnosen kan representere.Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om hvilke endringer brystkreft og forstadiediagnosen kan representere.07.11.2018 23:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Kurs for deg med brystkreft, Drammen sykehus, november 2018https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-brystkreft-drammen-sykehus-november-2018-2018-11-08Kurs for deg med brystkreft, Drammen sykehus, november 2018Kurset for kvinner som er behandlet for brystkreft eller forstadier til brystkreft. Kurset for kvinner som er behandlet for brystkreft eller forstadier til brystkreft. 08.11.2018 10:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2, Ringerike sykehus, novemberhttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-ringerike-sykehus-november-2018-11-13Kurs for deg med diabetes type 2, Ringerike sykehus, novemberVelkommen til kurs om diabetes type 2. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.Velkommen til kurs om diabetes type 2. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.13.11.2018 07:30:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Styremøte 26. november 2018https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-26-november-2018-2018-11-26Styremøte 26. november 2018Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.25.11.2018 23:00:00StyremøteVestre Viken
Kurs for deg med blærekreft og pårørende, Bærum sykehus, novhttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-blerekreft-og-parorende-berum-sykehus-nov-2018-11-26Kurs for deg med blærekreft og pårørende, Bærum sykehus, novVelkommen til kurs om blærekreft på Bærum sykehus for pasienter og pårørende. Kurset tar for seg hvordan du og pårørende kan leve best mulig når du har fått diagnosen blærekreft. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om blærekreft. Egen kunnskap er viktig for å mestre hverdagen med blærekreft26.11.2018 08:00:00KursBærum sykehusLærings – og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Kurs for deg med hjerneslag, Ringerike sykehus, november 2018https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-hjerneslag-ringerike-sykehus-november-2018-2018-11-27Kurs for deg med hjerneslag, Ringerike sykehus, november 2018Velkommen til kurs om hjerneslag. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.Velkommen til kurs om hjerneslag. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.27.11.2018 09:00:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-drammen-sykehus-2018-12-03Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehusDrammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.03.12.2018 08:30:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Temadager hjerneslag, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/temadager-hjerneslag-berum-sykehus/05-12-2018Temadager hjerneslag, Bærum sykehusVelkommen til temadager for slagrammede og pårørende på Bærum sykehus. Hensikten med temadagene er å gi kunnskap om temaer knyttet til hjerneslag og legge til rette for erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjonVelkommen til temadager for slagrammede og pårørende på Bærum sykehus. Hensikten med temadagene er å gi kunnskap om temaer knyttet til hjerneslag og legge til rette for erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon04.12.2018 23:00:00KursBærum sykehusLærings – og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Temadager for slagrammende, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/temadager-for-slagrammende-berum-sykehus/05-12-2018Temadager for slagrammende, Bærum sykehusVelkommen til temadager for slagrammede og pårørende på Bærum sykehus. Hensikten med temadagene er å gi kunnskap om temaer knyttet til hjerneslag og legge til rette for erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjonVelkommen til temadager for slagrammede og pårørende på Bærum sykehus. Hensikten med temadagene er å gi kunnskap om temaer knyttet til hjerneslag og legge til rette for erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjon04.12.2018 23:00:00KursBærum sykehusLærings – og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Kurs for deg med hjertesykdom, Ringerike sykdom, desemberhttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-hjertesykdom-ringerike-sykdom-desember-2018-12-11Kurs for deg med hjertesykdom, Ringerike sykdom, desemberVelkommen til kurs om hjertesykdommer. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.Velkommen til kurs om hjertesykdommer. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.11.12.2018 07:45:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Styremøte 17. desember 2018https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-17-desember-2018-2018-12-17Styremøte 17. desember 2018Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.16.12.2018 23:00:00StyremøteVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/07-01-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 06.01.2019 23:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Kurs for deg som har eller har hatt kreft, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-som-har-eller-har-hatt-kreft-kongsberg-sykehus-2019-01-10Kurs for deg som har eller har hatt kreft, Kongsberg sykehusKongsberg sykehus inviterer deg som har eller har hatt kreft eller som er pårørende Kongsberg sykehus inviterer deg som har eller har hatt kreft eller som er pårørende 10.01.2019 09:30:00KursKongsberg sykehusAuditoriet i u.etg. Oppmøte for fremmøteregistrering i servicetorget.Vestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-drammen-sykehus/21-01-2019-22-01-2019Kurs for deg med diabetes type 2, Drammen sykehusHensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.20.01.2019 23:00:00KursDrammen sykehusAuditorietVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/04-02-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 03.02.2019 23:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/04-03-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 03.03.2019 23:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-drammen-sykehus/25-03-2019-26-03-2019Kurs for deg med diabetes type 2, Drammen sykehusHensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.24.03.2019 23:00:00KursDrammen sykehusAuditorietVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/01-04-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 31.03.2019 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/06-05-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 05.05.2019 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/03-06-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 02.06.2019 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-drammen-sykehus/03-06-2019-04-06-2019Kurs for deg med diabetes type 2, Drammen sykehusHensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.02.06.2019 22:00:00KursDrammen sykehusAuditorietVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/02-09-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 01.09.2019 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/07-10-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 06.10.2019 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-drammen-sykehus/21-10-2019-22-10-2019Kurs for deg med diabetes type 2, Drammen sykehusHensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.20.10.2019 22:00:00KursDrammen sykehusAuditorietVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/04-11-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 03.11.2019 23:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/02-12-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 01.12.2019 23:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken

Faste arrangementer

Du er ikke den eneste - Barn som pårørendehttps://vestreviken.no/arrangementer/du-er-ikke-den-eneste-barn-som-parorendeDu er ikke den eneste - Barn som pårørende«Du er ikke den eneste» er et gruppetilbud til barn og ungdom med foreldre som sliter med rus eller psykiske problemer.«Du er ikke den eneste» er et gruppetilbud til barn og ungdom med foreldre som sliter med rus eller psykiske problemer.Vestre Viken
Kols, e-læringskurshttps://vestreviken.no/arrangementer/kols-e-leringskursKols, e-læringskursFor deg som har kols eller som er pårørende til en person med kols.E-læringskurs for deg som har kols eller som er pårørende til en person med kols.Vestre Viken
Lavt stoffskifte - hypotyreose, e-læringskurshttps://vestreviken.no/arrangementer/lavt-stoffskifte-hypotyreose-e-leringskursLavt stoffskifte - hypotyreose, e-læringskursFor deg som har lavt stoffskifte eller som er pårørende til en person med lavt stoffskifte.For deg som har lavt stoffskifte eller som er pårørende til en person med lavt stoffskifte.Vestre Viken
Bruk av høreapparathttps://vestreviken.no/arrangementer/bruk-av-horeapparatBruk av høreapparatSom ny bruker av høreapparat er det viktig å komme godt i gang. Brukerkurset gir deg mye nyttig informasjon og svar på spørsmål, og passer for deg som ønsker en ekstra gjennomgang. Som ny bruker av høreapparat er det viktig å komme godt i gang. Dette brukerkurset gir deg mye nyttig informasjon og svar på spørsmål.Vestre Viken
Pårørendeundervisning – basal eksponeringsterapi (BET)https://vestreviken.no/arrangementer/parorendeundervisning-basal-eksponeringsterapi-betPårørendeundervisning – basal eksponeringsterapi (BET)Kveldskurs i Asker og Oslo. Kveldskurs i Asker og Oslo. Vestre Viken
Fastlegens Dialogdaghttps://vestreviken.no/arrangementer/fastlegens-dialogdagFastlegens DialogdagFastlegens dialogdag er et årlig tellende kurs og en møteplass for fastleger og sykehusleger, der temaer rundt pasientbehandling og faglig oppdatering presenteres og diskuteres.Fastlegens dialogdag er et årlig tellende kurs og en møteplass for fastleger og sykehusleger, der temaer rundt pasientbehandling og faglig oppdatering presenteres og diskuteres.Vestre Viken
Habiliteringssenterets kursoversikt 2018https://vestreviken.no/arrangementer/habiliteringssenterets-kursoversikt-2018Habiliteringssenterets kursoversikt 2018Her finner du oversikt over hvilke kurs Habiliteringssenteret tilbyr i 2018. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.Her finner du oversikt over hvilke kurs Habiliteringssenteret tilbyr i 2018. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.Vestre Viken
Ringerikskursethttps://vestreviken.no/arrangementer/ringerikskursetRingerikskursetEmnekurs i allmennmedisinEmnekurs i allmennmedisinVestre Viken
Diabetes type 2 i Vestre Vikenhttps://vestreviken.no/arrangementer/diabetes-type-2-i-vestre-vikenDiabetes type 2 i Vestre VikenHensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.Alle sykehus i Vestre Viken har tilbud til personer med diabetes type 2, men kursene er bygd opp forskjellig. Vestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-drammen-sykehusHjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehusDrammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende.Vestre Viken
Helsepedagogikk i Vestre Vikenhttps://vestreviken.no/arrangementer/helsepedagogikk-i-vestre-vikenHelsepedagogikk i Vestre VikenVil du lære mer om helsefremmende samtaler med pasienter og pårørende? Trenger du verktøy/metoder i forhold til pasient- og pårørendeopplæring?Vil du lære mer om helsefremmende samtaler med pasienter og pårørende? Trenger du verktøy/metoder i forhold til pasient- og pårørendeopplæring?Vestre Viken
Introduksjonsdager, Habiliteringssenterethttps://vestreviken.no/arrangementer/introduksjonsdager-habiliteringssenteretIntroduksjonsdager, HabiliteringssenteretEt tilbud til foresatte med barn i alderen 0–14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning/oppfølging.Et tilbud til foresatte med barn i alderen 0–14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning/oppfølging.Vestre Viken
Kurs om atferdsavtaler, Habiliteringssenterethttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-om-atferdsavtaler-habiliteringssenteretKurs om atferdsavtaler, HabiliteringssenteretHabiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til to dagers kurs.Habiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til to dagers kurs.Vestre Viken
Kurs for deg med hypotyreose, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-hypotyreose-berum-sykehusKurs for deg med hypotyreose, Bærum sykehusMålsettingen er å styrke deltakerens mulighet for å mestre hverdagen med sykdommen. Målsettingen er å styrke deltakerens mulighet for å mestre hverdagen med sykdommen. Vestre Viken
Kurs for deg med blærekreft og dine nærmestehttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-blerekreft-og-dine-nermesteKurs for deg med blærekreft og dine nærmesteMålsettingen er at du som har, eller har hatt blærekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Målsettingen er at du som har, eller har hatt blærekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Vestre Viken
Slagdag, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/slagdag-berum-sykehusSlagdag, Bærum sykehusFor å forbedre oppfølgingen av pasienter med hjerneslag etter utskrivelse fra Bærum sykehus innføres nå en ny modell for oppfølging av pasientene. .For å forbedre oppfølgingen av pasienter med hjerneslag etter utskrivelse fra Bærum sykehus innføres nå en ny modell for oppfølging av pasientene. .Vestre Viken
Epilepsi og mestring e-læringhttps://vestreviken.no/arrangementer/epilepsi-og-mestring-e-leringEpilepsi og mestring e-læringSpesialsykehuset for epilepsi har laget kurset i tett samarbeid med personer som selv har epilepsi og personer som er pårørende. Kurset er interaktivt og gjør bruk av lyd og video. Du kan ta kurset på mobil, nettbrett eller PC. Spesialsykehuset for epilepsi har laget kurset i tett samarbeid med personer som selv har epilepsi og personer som er pårørende. Kurset er interaktivt og gjør bruk av lyd og video. Du kan ta kurset på mobil, nettbrett eller PC. Vestre Viken
Pubertet hos personer med utviklingshemming, Habiliteringssenterethttps://vestreviken.no/arrangementer/pubertet-hos-personer-med-utviklingshemming-habiliteringssenteretPubertet hos personer med utviklingshemming, HabiliteringssenteretEt kurs om pubertet hos personer med utviklingshemming.Et kurs om pubertet hos personer med utviklingshemming.Vestre Viken
Startkurs – livsstilsendring for personer med sykelig overvekthttps://vestreviken.no/arrangementer/startkurs-livsstilsendring-for-personer-med-sykelig-overvektStartkurs – livsstilsendring for personer med sykelig overvektStartkurs er et forberedelseskurs for pasienter med sykelig overvekt. Kurset er et ledd i behandlingen ved Bærum sykehus, og er obligatorisk for de som ønsker kirurgisk behandling. Startkurs er et forberedelseskurs for pasienter med sykelig overvekt. Kurset er et ledd i behandlingen ved Bærum sykehus, og er obligatorisk for de som ønsker kirurgisk behandling. Vestre Viken

    Fant du det du lette etter?
    Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.