Kurs og andre arrangementer

Oversikt over arrangementer for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kommende arrangementer

Kurs for pårørende med rus- og avhengighetsproblematikk, Ringerike sykehus 2019-04-29https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-parorende-med-rus-og-avhengighetsproblematikk-ringerike-sykehus-2019-04-29Kurs for pårørende med rus- og avhengighetsproblematikk, Ringerike sykehus 2019-04-29Ringerike sykehus arrangerer kurs for pårørende av mennesker med rus – og avhengighetsproblematikk som tablett-, alkohol-, doping og narkotikamisbruk 29. april 2019. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling Ringerike sykehus arrangerer kurs for pårørende av mennesker med rus – og avhengighetsproblematikk som tablett-, alkohol-, doping og narkotikamisbruk 29. april 2019. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling 29.04.2019 08:00:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/refleksjonsgruppe-for-deg-med-langvarige-smerter-kongsberg-sykehus-2019-04-30Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Kongsberg sykehusKongsberg sykehus inviterer deg som lever med langvarige smerte til kurs som går over seks dager.Kongsberg sykehus inviterer deg som lever med langvarige smerte til kurs som går over seks dager.29.04.2019 22:00:00KursKongsberg sykehusAuditorietVestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 1, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-1-ringerike-sykehus-2019-04-30Kurs for deg med diabetes type 1, Ringerike sykehusVelkommen til kurs om diabetes type 1. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.Velkommen til kurs om diabetes type 1. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.30.04.2019 06:45:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 1 og pårørende, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-1-og-parorende-ringerike-sykehus-2019-04-30Kurs for deg med diabetes type 1 og pårørende, Ringerike sykehusRingerike sykehus arrangerer diabetes type 1 kurs for pasienter og pårørende 30. april 2019. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.Ringerike sykehus inviterer deg som har diabetes type 1, sammen med pårørende, til dagskurs. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.30.04.2019 06:45:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/06-05-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 05.05.2019 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Styremøte 6. mai 2019https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-6-mai-2019-2019-05-06Styremøte 6. mai 2019Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.05.05.2019 22:00:00StyremøteRingerike sykehusVestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2 og pårørende, Hallingdal sjukestugu 2019-05-08https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-og-parorende-hallingdal-sjukestugu-2019-05-08Kurs for deg med diabetes type 2 og pårørende, Hallingdal sjukestugu 2019-05-08Hallingdal sjukestugu arrangerer diabetes type 2 kurs for pasienter og pårørende 8. og 9. mai 2019. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.Hallingdal sjukestugu inviterer deg som har diabetes type 2, sammen med pårørende, til to dagers kurs. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.08.05.2019 06:30:00KursHallingdal sjukestuguBasebygget ved helikopterbasen. Følg skilting KURS LMS fra parkering ved legevakten.Vestre Viken
Kurs for deg med ME - mestringskurs, Bærum sykehus 2019-03-06https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-me-mestringskurs-berum-sykehus-2019-05-08Kurs for deg med ME - mestringskurs, Bærum sykehus 2019-03-06Bærum sykehus inviterer deg som har ME til kurs som går over 6 ganger, á 2,5 timer. Ta kontakt med fastlegen for henvisning Bærum sykehus inviterer deg som har ME til kurs som går over 6 ganger, á 2,5 timer. Ta kontakt med fastlegen for henvisning08.05.2019 09:00:00KursBærum sykehusLærings – og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Møteplassen Drammen, Ortopedihttps://vestreviken.no/arrangementer/moteplassen-drammen-ortopedi-2019-05-09Møteplassen Drammen, OrtopediFor fastleger, legevaktsleger, sykehjemsleger, kommuneleger, leger og andre ansatte på sykehuset, private spesialister, fysioterapeuter og medarbeidere ved legekontorene.For fastleger, legevaktsleger, sykehjemsleger, kommuneleger, leger og andre ansatte på sykehuset, private spesialister, fysioterapeuter og medarbeidere ved legekontorene.09.05.2019 15:00:00KursDrammen sykehusStore auditorium Drammen SykehusVestre Viken
Temadag hjerneslag, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/temadag-hjerneslag-berum-sykehus/10-05-2019Temadag hjerneslag, Bærum sykehusVelkommen til temadager for slagrammede og pårørende på Bærum sykehus. Hensikten med temadagene er å gi kunnskap om temaer knyttet til hjerneslag og legge til rette for erfaringsutveksling med andre i liknende livssituasjonBærum sykehus inviterer deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende til temadager om hjerneslag. Det arrangeres 6 temadager i året. Gratis tilbud. 09.05.2019 22:00:00KursBærum sykehusLærings – og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Kurs for deg med hjertesykdom og pårørende, Hall 2019-05-14https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-hjertesykdom-og-parorende-hall-2019-05-14Kurs for deg med hjertesykdom og pårørende, Hall 2019-05-14Hallingdal sjukestugu arrangerer kurs om hjertesykdommer for pasienter og pårørende 14. og 15. mai 2019. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.Hallingdal sjukestugu inviterer deg som har hatt hjertesykdommer, sammen med pårørende, til to dagers kurs. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.14.05.2019 07:15:00KursHallingdal sjukestuguBasebygget ved helikopterbasen. Følg skilting KURS LMS fra parkering ved legevaktenVestre Viken
Slagdag, Bærum sykehus, 2019https://vestreviken.no/arrangementer/slagdag-berum-sykehus-2019/15-05-2019Slagdag, Bærum sykehus, 2019Velkommen til slagdag på Bærum sykehus for deg som nylig er blitt rammet av hjerneslag og dine pårørende. Dagskurset er lagt opp med foredrag fra fagpersoner hvor det er satt av god tid til spørsmål/svar. Bærum sykehus inviterer deg som nylig har hatt hjerneslag og dine pårørende til et dagsseminar om hjerneslag. Denne dagen er ledd i oppfølging av slagpasienter ved Bærum sykehus.14.05.2019 22:00:00KursBærum sykehusLærings – og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Kurs for deg med hjerneslag og pårørende, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-hjerneslag-og-parorende-ringerike-sykehus/21-05-2019-28-05-2019Kurs for deg med hjerneslag og pårørende, Ringerike sykehusRingerike sykehus arrangerer kurs om hjerneslag for pasienter og pårørende over to dager både i januar/februar og mai. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.Ringerike sykehus arrangerer kurs om hjerneslag for pasienter og pårørende 29. januar og 5. februar 2019. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.20.05.2019 22:00:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/03-06-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 02.06.2019 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-drammen-sykehus/03-06-2019-04-06-2019Kurs for deg med diabetes type 2, Drammen sykehusHensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.02.06.2019 22:00:00KursDrammen sykehusAuditorietVestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2 og pårørende, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-og-parorende-ringerike-sykehus/04-06-2019-05-06-2019Kurs for deg med diabetes type 2 og pårørende, Ringerike sykehusRingerike sykehus arrangerer diabetes type 2 kurs for pasienter og pårørende både i februar og juni. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.Ringerike sykehus arrangerer diabetes type 2 kurs for pasienter og pårørende både i februar og juni. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.03.06.2019 22:00:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Kurs for deg med hjertesykdom og pårørende, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-hjertesykdom-og-parorende-ringerike-sykehus/18-06-2019-20-06-2019Kurs for deg med hjertesykdom og pårørende, Ringerike sykehusRingerike sykehus arrangerer kurs om hjertesykdommer for pasienter og pårørende 12. og 14. mars 2019. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.Ringerike sykehus inviterer deg som har hatt hjertesykdommer, sammen med pårørende, til to dagers kurs. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.17.06.2019 22:00:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Styremøte 24. juni 2019https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-24-juni-2019-2019-06-24Styremøte 24. juni 2019Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.23.06.2019 22:00:00StyremøteWergelands gate 10, DrammenMøtet finner sted i Habiliteringsavdelingens konferansesal i Drammen.Vestre Viken
Styremøte 26. august 2019https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-26-august-2019-2019-08-26Styremøte 26. august 2019Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.25.08.2019 22:00:00StyremøteVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/02-09-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 01.09.2019 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Emnekurs i nyresykdommer og diabetes 2019-09-20https://vestreviken.no/arrangementer/emnekurs-i-nyresykdommer-og-diabetes-2019-09-20Emnekurs i nyresykdommer og diabetes 2019-09-20Kurset vil gi økt kunnskap i utredning og behandlingsmetoder i allmennmedisin og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Kurset tar for seg nyrer og urinveier og diabetesbehandling. Kurset vil gi økt kunnskap i utredning og behandlingsmetoder i allmennmedisin og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Kurset tar for seg nyrer og urinveier og diabetesbehandling. 20.09.2019 06:00:00KursThon Hotel Oslofjord, SandvikaVestre Viken
Styremøte 23. september 2019https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-23-september-2019-2019-09-23Styremøte 23. september 2019Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.22.09.2019 22:00:00StyremøteKongsberg sykehusVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/07-10-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 06.10.2019 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Styremøte 17. oktober 2019https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-17-oktober-2019-2019-10-17Styremøte 17. oktober 2019Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.16.10.2019 22:00:00StyremøteWergelands gate 10, DrammenMøtet finner sted i Habiliteringsavdelingens konferansesal i Drammen.Vestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-drammen-sykehus/21-10-2019-22-10-2019Kurs for deg med diabetes type 2, Drammen sykehusHensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.20.10.2019 22:00:00KursDrammen sykehusAuditorietVestre Viken
Styremøte 28. oktober 2019https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-28-oktober-2019-2019-10-28Styremøte 28. oktober 2019Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.27.10.2019 23:00:00StyremøteWergelands gate 10, DrammenMøtet finner sted i Habiliteringsavdelingens konferansesal i Drammen.Vestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/04-11-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 03.11.2019 23:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Styremøte 25. november 2019https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-25-november-2019-2019-11-25Styremøte 25. november 2019Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.24.11.2019 23:00:00StyremøteBlakstadVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-2019-drammen-sykehus/02-12-2019Hjerteinformasjonsmøte 2019, Drammen sykehusVestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 01.12.2019 23:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteretVestre Viken
Styremøte 16. desember 2019https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-16-desember-2019-2019-12-16Styremøte 16. desember 2019Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.15.12.2019 23:00:00StyremøteWergelands gate 10, DrammenMøtet finner sted i Habiliteringsavdelingens konferansesal i Drammen.Vestre Viken

Faste arrangementer

Du er ikke den eneste - Barn som pårørendehttps://vestreviken.no/arrangementer/du-er-ikke-den-eneste-barn-som-parorendeDu er ikke den eneste - Barn som pårørende«Du er ikke den eneste» er et gruppetilbud til barn og ungdom med foreldre som sliter med rus eller psykiske problemer.«Du er ikke den eneste» er et gruppetilbud til barn og ungdom med foreldre som sliter med rus eller psykiske problemer.Vestre Viken
Kols, e-læringskurshttps://vestreviken.no/arrangementer/kols-e-leringskursKols, e-læringskursFor deg som har kols eller som er pårørende til en person med kols.E-læringskurs for deg som har kols eller som er pårørende til en person med kols.Vestre Viken
Lavt stoffskifte - hypotyreose, e-læringskurshttps://vestreviken.no/arrangementer/lavt-stoffskifte-hypotyreose-e-leringskursLavt stoffskifte - hypotyreose, e-læringskursFor deg som har lavt stoffskifte eller som er pårørende til en person med lavt stoffskifte.For deg som har lavt stoffskifte eller som er pårørende til en person med lavt stoffskifte.Vestre Viken
Bruk av høreapparathttps://vestreviken.no/arrangementer/bruk-av-horeapparatBruk av høreapparatSom ny bruker av høreapparat er det viktig å komme godt i gang. Brukerkurset gir deg mye nyttig informasjon og svar på spørsmål, og passer for deg som ønsker en ekstra gjennomgang. Som ny bruker av høreapparat er det viktig å komme godt i gang. Dette brukerkurset gir deg mye nyttig informasjon og svar på spørsmål.Vestre Viken
Pårørendeundervisning – basal eksponeringsterapi (BET)https://vestreviken.no/arrangementer/parorendeundervisning-basal-eksponeringsterapi-betPårørendeundervisning – basal eksponeringsterapi (BET)Kveldskurs i Asker og Oslo. Kveldskurs i Asker og Oslo. Vestre Viken
Ringerikskursethttps://vestreviken.no/arrangementer/ringerikskursetRingerikskursetEmnekurs i allmennmedisinEmnekurs i allmennmedisinVestre Viken
Diabetes type 2 i Vestre Vikenhttps://vestreviken.no/arrangementer/diabetes-type-2-i-vestre-vikenDiabetes type 2 i Vestre VikenHensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.Alle sykehus i Vestre Viken har tilbud til personer med diabetes type 2, men kursene er bygd opp forskjellig. Vestre Viken
Helsepedagogikk i Vestre Vikenhttps://vestreviken.no/arrangementer/helsepedagogikk-i-vestre-vikenHelsepedagogikk i Vestre VikenVil du lære mer om helsefremmende samtaler med pasienter og pårørende? Trenger du verktøy/metoder i forhold til pasient- og pårørendeopplæring?Vil du lære mer om helsefremmende samtaler med pasienter og pårørende? Trenger du verktøy/metoder i forhold til pasient- og pårørendeopplæring?Vestre Viken
Kurs for deg med hypotyreose, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-hypotyreose-berum-sykehusKurs for deg med hypotyreose, Bærum sykehusMålsettingen er å styrke deltakerens mulighet for å mestre hverdagen med sykdommen. Målsettingen er å styrke deltakerens mulighet for å mestre hverdagen med sykdommen. Vestre Viken
Kurs for deg med blærekreft og dine nærmestehttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-blerekreft-og-dine-nermesteKurs for deg med blærekreft og dine nærmesteMålsettingen er at du som har, eller har hatt blærekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Målsettingen er at du som har, eller har hatt blærekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Vestre Viken
Slagdag, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/slagdag-berum-sykehusSlagdag, Bærum sykehusFor å forbedre oppfølgingen av pasienter med hjerneslag etter utskrivelse fra Bærum sykehus innføres nå en ny modell for oppfølging av pasientene. .For å forbedre oppfølgingen av pasienter med hjerneslag etter utskrivelse fra Bærum sykehus innføres nå en ny modell for oppfølging av pasientene. .Vestre Viken
Startkurs – livsstilsendring for personer med sykelig overvekthttps://vestreviken.no/arrangementer/startkurs-livsstilsendring-for-personer-med-sykelig-overvektStartkurs – livsstilsendring for personer med sykelig overvektStartkurs er et forberedelseskurs for pasienter med sykelig overvekt. Kurset er et ledd i behandlingen ved Bærum sykehus, og er obligatorisk for de som ønsker kirurgisk behandling. Startkurs er et forberedelseskurs for pasienter med sykelig overvekt. Kurset er et ledd i behandlingen ved Bærum sykehus, og er obligatorisk for de som ønsker kirurgisk behandling. Vestre Viken
Habiliteringssenterets kursoversikt 2019https://vestreviken.no/arrangementer/habiliteringssenterets-kursoversikt-2019Habiliteringssenterets kursoversikt 2019Her finner du oversikt over hvilke kurs Habiliteringssenteret tilbyr i 2019. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.Her finner du oversikt over hvilke kurs Habiliteringssenteret tilbyr i 2019. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.Vestre Viken
Fødselsforberedende kurs, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/fodselsforberedende-kurs-kongsberg-sykehusFødselsforberedende kurs, Kongsberg sykehusEr du gravid ønsker Kongsberg sykehus å invitere deg og din partner til fødselsforberedende kurs.Er du gravid ønsker Kongsberg sykehus å invitere deg og din partner til fødselsforberedende kurs.Vestre Viken
Introduksjonsdager, Habiliteringssenterethttps://vestreviken.no/arrangementer/introduksjonsdager-habiliteringssenteretIntroduksjonsdager, HabiliteringssenteretEt tilbud til foresatte med barn i alderen 0–14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning/oppfølging.Et tilbud til foresatte med barn i alderen 0–14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning/oppfølging.Vestre Viken
Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsehttps://vestreviken.no/arrangementer/psykoedukasjon-i-gruppe-ved-bipolar-lidelsePsykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsePsykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse. Psykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse. Vestre Viken
Flerfamiliegruppe til pasienter med bipolar lidelse og deres familierhttps://vestreviken.no/arrangementer/flerfamiliegruppe-til-pasienter-med-bipolar-lidelse-og-deres-familierFlerfamiliegruppe til pasienter med bipolar lidelse og deres familierVelkommen til flerfamiliegruppe for personer med bipolar lidelse og deres familier. Tilbudet arrangeres av Drammen distriktpsykiatriske senter (DDPS), men det rekrutteres fra hele Vestre Vikens opptaksområde.Velkommen til flerfamiliegruppe for personer med bipolar lidelse og deres familier.Vestre Viken
Bruk av inhalasjonsmedisiner, e-læringskurshttps://vestreviken.no/arrangementer/bruk-av-inhalasjonsmedisiner-e-leringskursBruk av inhalasjonsmedisiner, e-læringskursKurset om bruk av inhalasjonsmedisiner skal gi deg økt kunnskap og forståelse av inhalasjonssystemer og medisiner.Kurset om bruk av inhalasjonsmedisiner skal gi deg økt kunnskap og forståelse av inhalasjonssystemer og medisiner.Vestre Viken
Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/refleksjonsgruppe-for-deg-med-langvarige-smerter-berum-sykehusRefleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Bærum sykehusFor personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Lærings- og mestringskurs er sykehusets tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med sykdom. For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Lærings- og mestringskurs er sykehusets tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med sykdom. Vestre Viken

    Fant du det du lette etter?
    Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.