Kurs og andre arrangementer

Oversikt over arrangementer for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kommende arrangementer

Kurs for deg med hjerneslag, Ringerike sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-hjerneslag-ringerike-sykehus-2020/28-01-2020-04-02-2020Kurs for deg med hjerneslag, Ringerike sykehus, 2020Ringerike sykehus inviterer deg og pårørende til hjerneslagkurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å mestre sykdommen. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling og går over to dager. 27.01.2020 23:00:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-drammen-sykehus-2020/03-02-2020Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 02.02.2020 23:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteret (sykehusets vestibyle)Vestre Viken
Kurs for deg med hjertesykdom, Kongsberg sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-hjertesykdom-kongsberg-sykehus-2020-2020-02-04Kurs for deg med hjertesykdom, Kongsberg sykehus, 2020Kongsberg sykehus inviterer deg som har hjertesykdom til kurs som går over to dager (tirsdag og fredag i uke 6, 2020)Ta kontakt med fastlegen for henvisning. Kongsberg sykehus inviterer deg som har hjertesykdom til kurs som går over to dager (tirsdag og fredag i uke 6, 2020)Ta kontakt med fastlegen for henvisning. 04.02.2020 08:00:00KursKongsberg sykehusKongsberg Sykehus, AuditorietVestre Viken
Slagdag, Bærum sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/slagdag-berum-sykehus-2020/05-02-2020Slagdag, Bærum sykehus, 2020Bærum sykehus inviterer deg som nylig har hatt hjerneslag og dine pårørende til et dagsseminar om hjerneslag. Denne dagen er ledd i oppfølging av slagpasienter ved Bærum sykehus. Bærum sykehus inviterer deg som nylig har hatt hjerneslag og dine pårørende til et dagsseminar om hjerneslag. Denne dagen er ledd i oppfølging av slagpasienter ved Bærum sykehus.04.02.2020 23:00:00KursBærum sykehusLærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2, Kongsberg sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-kongsberg-sykehus-2020-2020-02-10Kurs for deg med diabetes type 2, Kongsberg sykehus, 2020Kongsberg sykehus inviterer deg som har diabetes type 2 til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisningKongsberg sykehus inviterer deg som har diabetes type 2 til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning10.02.2020 08:00:00KursKongsberg sykehusMøterom «Veksthuset», Kongsberg sykehusVestre Viken
Temadag for slagrammede, Bærum sykehus 2020https://vestreviken.no/arrangementer/temadag-for-slagrammede-berum-sykehus-2020-2020-02-12Temadag for slagrammede, Bærum sykehus 2020Bærum sykehus inviterer deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende til temadager om hjerneslag. Det arrangeres 6 temadager i året. Tilbud er gratis.Bærum sykehus inviterer deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende til temadager om hjerneslag. Det arrangeres 6 temadager i året. Tilbud er gratis.12.02.2020 10:30:00KursBærum sykehusLærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2, Ringerike sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-ringerike-sykehus-2020/18-02-2020-19-02-2020Kurs for deg med diabetes type 2, Ringerike sykehus, 2020Ringerike sykehus inviterer deg som har diabetes type 2, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.Ringerike sykehus inviterer deg som har diabetes type 2, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.17.02.2020 23:00:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangenVestre Viken
Styremøte 24. februar 2020https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-24-februar-2020-2020-02-24Styremøte 24. februar 2020Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.23.02.2020 23:00:00StyremøteKonggata 51, DrammenMøtet finner sted i Habiliteringsavdelingens konferansesal i Drammen.Vestre Viken
Kolskurs, Bærum sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kolskurs-berum-sykehus-2020-2020-02-27Kolskurs, Bærum sykehus, 2020Bærum sykehus inviterer deg som har KOLS til et kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.Bærum sykehus inviterer deg som har KOLS til et kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.27.02.2020 09:00:00KursBærum sykehusLærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-drammen-sykehus-2020/02-03-2020Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 01.03.2020 23:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteret (sykehusets vestibyle)Vestre Viken
Samhandling og konflikthåndtering i hjelpeapparatet, Habiliteringssenterethttps://vestreviken.no/arrangementer/samhandling-og-konflikthandtering-i-hjelpeapparatet-habiliteringssenteret-2020-03-03Samhandling og konflikthåndtering i hjelpeapparatet, HabiliteringssenteretHabiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til heldagsseminar.Habiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til heldagsseminar.03.03.2020 07:30:00KursKonggata 51, DrammenVestre Viken
Kurs for deg som har eller har hatt kreft, Kongsberg sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-som-har-eller-har-hatt-kreft-kongsberg-sykehus-2020-2020-03-12Kurs for deg som har eller har hatt kreft, Kongsberg sykehus, 2020Kongsberg sykehus inviterer til kurs for som som har eller har hatt kreft. Du er velkommen til å ta med en pårørende. Kongsberg sykehus inviterer til kurs for personer som har hatt kreft. Du er velkommen til å ta med en pårørende. 12.03.2020 11:00:00KursKongsberg sykehusAuditoriet i u. etg. Oppmøte for fremmøteregistrering i servicetorget.Vestre Viken
Kurs for deg med hjertesykdom, Ringerike sykdom, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-hjertesykdom-ringerike-sykdom-2020/17-03-2020-19-03-2020Kurs for deg med hjertesykdom, Ringerike sykdom, 2020Ringerike sykehus inviterer deg til kurs om hjertesykdommer, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.Ringerike sykehus inviterer deg til kurs om hjertesykdommer, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.16.03.2020 23:00:00KursRingerike sykehus, DPS-byggetg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
ME - mestringskurs, Bærum sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/me-mestringskurs-berum-sykehus-2020-2020-03-18ME - mestringskurs, Bærum sykehus, 2020Bærum sykehus inviterer deg som har ME til kurs som går over 6 ganger, á 2,5 timer. Ta kontakt med fastlegen for henvisningBærum sykehus inviterer deg som har ME til kurs som går over 6 ganger, á 2,5 timer. Ta kontakt med fastlegen for henvisning18.03.2020 10:00:00KursBærum sykehusLærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Kurs for deg med prostatakreft, Bærum sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-prostatakreft-berum-sykehus-2020/26-03-2020Kurs for deg med prostatakreft, Bærum sykehus, 2020Bærum sykehus inviterer deg som har prostatakreft og dine nærmeste til et dagskurs.Bærum sykehus inviterer deg som har prostatakreft og dine nærmeste til et dagskurs.25.03.2020 23:00:00KursBærum sykehusLærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-drammen-sykehus-2020/30-03-2020Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 29.03.2020 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteret (sykehusets vestibyle)Vestre Viken
Styremøte 30. mars 2020https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-30-mars-2020-2020-03-30Styremøte 30. mars 2020Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.29.03.2020 22:00:00StyremøteBærum sykehusVestre Viken
Kurs for deg med kols, Ringerike sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-kols-ringerike-sykehus-2020-2020-03-31Kurs for deg med kols, Ringerike sykehus, 2020Ringerike sykehus inviterer deg som har kols, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.Ringerike sykehus inviterer deg som har kols, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.31.03.2020 07:45:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangenVestre Viken
Slagdag, Bærum sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/slagdag-berum-sykehus-2020/01-04-2020Slagdag, Bærum sykehus, 2020Bærum sykehus inviterer deg som nylig har hatt hjerneslag og dine pårørende til et dagsseminar om hjerneslag. Denne dagen er ledd i oppfølging av slagpasienter ved Bærum sykehus. Bærum sykehus inviterer deg som nylig har hatt hjerneslag og dine pårørende til et dagsseminar om hjerneslag. Denne dagen er ledd i oppfølging av slagpasienter ved Bærum sykehus.31.03.2020 22:00:00KursBærum sykehusLærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Kurs for deg med hjertesykdom, Hallingdal sjukestugu, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-hjertesykdom-hallingdal-sjukestugu-2020-2020-04-15Kurs for deg med hjertesykdom, Hallingdal sjukestugu, 2020Hallingdal sjukestugu inviterer deg som har hjertesykdom, sammen med pårørende, til to dagers kurs. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.Hallingdal sjukestugu inviterer deg som har hjertesykdom, sammen med pårørende, til to dagers kurs. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.15.04.2020 07:15:00KursHallingdal sjukestuguBasebygget ved helikopterbasen. Følg skilting KURS LMS fra parkeringen ved legevakten.Vestre Viken
Kurs for pårørende av mennesker med rus - og avhengighetsproblematikk, Ringerike sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-parorende-av-mennesker-med-rus-og-avhengighetsproblematikk-ringerike-sykehus-2020-2020-04-21Kurs for pårørende av mennesker med rus - og avhengighetsproblematikk, Ringerike sykehus, 2020Ringerike sykehus inviterer deg til pårørende kurs av mennesker med rus – og avhengighetsproblematikk som tablett-, alkohol-, doping og narkotikamisbruk. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.Ringerike sykehus inviterer deg til pårørende kurs av mennesker med rus – og avhengighetsproblematikk som tablett-, alkohol-, doping og narkotikamisbruk. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.21.04.2020 08:00:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Kongsberg sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/refleksjonsgruppe-for-deg-med-langvarige-smerter-kongsberg-sykehus-2020-2020-04-21Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Kongsberg sykehus, 2020Kongsberg sykehus inviterer deg som lever med langvarige smerte til kurs som går over seks dager. Ta kontakt med din behandler for henvisning.Kongsberg sykehus inviterer deg som lever med langvarige smerte til kurs som går over seks dager. Ta kontakt med din behandler for henvisning.21.04.2020 09:00:00KursKongsberg sykehusDrammensveien 4, 3612 KongsbergVestre Viken
Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Bærum sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/refleksjonsgruppe-for-deg-med-langvarige-smerter-berum-sykehus-2020-2020-04-24Refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter, Bærum sykehus, 2020Bærum sykehus inviterer deg som har langvarige smerter til refleksjonsgruppe som går over 5 ganger. Ta kontakt med fastlegen for henvisningBærum sykehus inviterer deg som har langvarige smerter til refleksjonsgruppe som går over 5 ganger. Ta kontakt med fastlegen for henvisning24.04.2020 11:00:00KursBærum sykehusLærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Styremøte 27. april 2020https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-27-april-2020-2020-04-27Styremøte 27. april 2020Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.26.04.2020 22:00:00StyremøteRingerike sykehusVestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 1, Ringerike sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-1-ringerike-sykehus-2020-2020-04-28Kurs for deg med diabetes type 1, Ringerike sykehus, 2020Ringerike sykehus inviterer deg, sammen med pårørende, til diabetes type 1 kurs. Ta kontakt mede fastlegen for henvisning.Ringerike sykehus inviterer deg, sammen med pårørende, til diabetes type 1 kurs. Ta kontakt mede fastlegen for henvisning.28.04.2020 06:45:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangenVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-drammen-sykehus-2020/04-05-2020Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 03.05.2020 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteret (sykehusets vestibyle)Vestre Viken
Kurs for deg med kolse, Hallingdal sjukestugu, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-kolse-hallingdal-sjukestugu-2020-2020-05-06Kurs for deg med kolse, Hallingdal sjukestugu, 2020Hallingdal sjukestugu inviterer deg som har kols, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.Hallingdal sjukestugu inviterer deg som har kols, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.06.05.2020 07:30:00KursHallingdal sjukestuguBasebygget ved helikopterbasen. Følg skilting KURS LMS fra parkeringen ved legevakten.Vestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2, Hallingdal sjukestugu, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-hallingdal-sjukestugu-2020-2020-05-13Kurs for deg med diabetes type 2, Hallingdal sjukestugu, 2020Hallingdal sjukestugu inviterer deg som har diabetes type 2, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.Hallingdal sjukestugu inviterer deg som har diabetes type 2, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.13.05.2020 06:30:00KursHallingdal sjukestuguBasebygget ved helikopterbasen. Følg skilting KURS LMS fra parkering ved legevakten.Vestre Viken
Kurs for deg med prostatakreft, Bærum sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-prostatakreft-berum-sykehus-2020/14-05-2020Kurs for deg med prostatakreft, Bærum sykehus, 2020Bærum sykehus inviterer deg som har prostatakreft og dine nærmeste til et dagskurs.Bærum sykehus inviterer deg som har prostatakreft og dine nærmeste til et dagskurs.13.05.2020 22:00:00KursBærum sykehusLærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Kurs for deg med hjerneslag, Ringerike sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-hjerneslag-ringerike-sykehus-2020/19-05-2020-26-05-2020Kurs for deg med hjerneslag, Ringerike sykehus, 2020Ringerike sykehus inviterer deg og pårørende til hjerneslagkurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å mestre sykdommen. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling og går over to dager. 18.05.2020 22:00:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Kurs for deg med hjertesykdom, Ringerike sykdom, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-hjertesykdom-ringerike-sykdom-2020/02-06-2020-04-06-2020Kurs for deg med hjertesykdom, Ringerike sykdom, 2020Ringerike sykehus inviterer deg til kurs om hjertesykdommer, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.Ringerike sykehus inviterer deg til kurs om hjertesykdommer, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.01.06.2020 22:00:00KursRingerike sykehus, DPS-byggetg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.Vestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-drammen-sykehus-2020/08-06-2020Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 07.06.2020 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteret (sykehusets vestibyle)Vestre Viken
Styremøte 15. juni 2020https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-15-juni-2020-2020-06-15Styremøte 15. juni 2020Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.14.06.2020 22:00:00StyremøteKonggata 51, DrammenMøtet finner sted i Habiliteringsavdelingens konferansesal i Drammen.Vestre Viken
Kurs for deg med diabetes type 2, Ringerike sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-diabetes-type-2-ringerike-sykehus-2020/16-06-2020-17-06-2020Kurs for deg med diabetes type 2, Ringerike sykehus, 2020Ringerike sykehus inviterer deg som har diabetes type 2, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.Ringerike sykehus inviterer deg som har diabetes type 2, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.15.06.2020 22:00:00KursRingerike sykehusFølg skilting KURS LMS fra hovedinngangenVestre Viken
Slagdag, Bærum sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/slagdag-berum-sykehus-2020/17-06-2020Slagdag, Bærum sykehus, 2020Bærum sykehus inviterer deg som nylig har hatt hjerneslag og dine pårørende til et dagsseminar om hjerneslag. Denne dagen er ledd i oppfølging av slagpasienter ved Bærum sykehus. Bærum sykehus inviterer deg som nylig har hatt hjerneslag og dine pårørende til et dagsseminar om hjerneslag. Denne dagen er ledd i oppfølging av slagpasienter ved Bærum sykehus.16.06.2020 22:00:00KursBærum sykehusLærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangenVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-drammen-sykehus-2020/07-09-2020Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 06.09.2020 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteret (sykehusets vestibyle)Vestre Viken
Styremøte 21. september 2020https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-21-september-2020-2020-09-21Styremøte 21. september 2020Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.20.09.2020 22:00:00StyremøteKongsberg sykehusVestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-drammen-sykehus-2020/05-10-2020Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 04.10.2020 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteret (sykehusets vestibyle)Vestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-drammen-sykehus-2020/05-10-2020-(2)Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 04.10.2020 22:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteret (sykehusets vestibyle)Vestre Viken
Styremøte 26. oktober 2020https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-26-oktober-2020-2020-10-26Styremøte 26. oktober 2020Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.25.10.2020 23:00:00StyremøteBlakstadVestre Viken
Styremøte 16. november 2020https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-16-november-2020-2020-11-16Styremøte 16. november 2020Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.15.11.2020 23:00:00StyremøteKonggata 51, DrammenMøtet finner sted i Habiliteringsavdelingens konferansesal i Drammen.Vestre Viken
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020https://vestreviken.no/arrangementer/hjerteinformasjonsmote-drammen-sykehus-2020/07-12-2020Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, 2020Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. Vestre Viken, Drammen sykehus arrangerer månedlig informasjonsmøte for deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt, har utblokket og/eller satt inn stent eller er hjerteoperert, og dine pårørende. 06.12.2020 23:00:00KursDrammen sykehusLærings- og mestringssenteret (sykehusets vestibyle)Vestre Viken
Styremøte 14. desember 2020https://vestreviken.no/arrangementer/styremote-14-desember-2020-2020-12-14Styremøte 14. desember 2020Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.13.12.2020 23:00:00StyremøteKonggata 51, DrammenMøtet finner sted i Habiliteringsavdelingens konferansesal i Drammen.Vestre Viken

Faste arrangementer

Habiliteringssenterets kursoversikt 2020https://vestreviken.no/arrangementer/habiliteringssenterets-kursoversikt-2020Habiliteringssenterets kursoversikt 2020Her finner du oversikt over hvilke kurs Habiliteringssenteret tilbyr i 2020. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.Her finner du oversikt over hvilke kurs Habiliteringssenteret tilbyr i 2020. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.Vestre Viken
Bruk av inhalasjonsmedisiner, e-læringskurshttps://vestreviken.no/arrangementer/bruk-av-inhalasjonsmedisiner-e-leringskursBruk av inhalasjonsmedisiner, e-læringskursKurset om bruk av inhalasjonsmedisiner skal gi deg økt kunnskap og forståelse av inhalasjonssystemer og medisiner.Kurset om bruk av inhalasjonsmedisiner skal gi deg økt kunnskap og forståelse av inhalasjonssystemer og medisiner.Vestre Viken
Pubertet hos personer med utviklingshemming, Habiliteringssenterethttps://vestreviken.no/arrangementer/pubertet-hos-personer-med-utviklingshemming-habiliteringssenteretPubertet hos personer med utviklingshemming, HabiliteringssenteretEt kurs om pubertet hos personer med utviklingshemming.Et kurs om pubertet hos personer med utviklingshemming.Vestre Viken
Fødselsforberedende kurs, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/fodselsforberedende-kurs-kongsberg-sykehusFødselsforberedende kurs, Kongsberg sykehusEr du gravid ønsker Kongsberg sykehus å invitere deg og din partner til fødselsforberedende kurs.Er du gravid ønsker Kongsberg sykehus å invitere deg og din partner til fødselsforberedende kurs.Vestre Viken
Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsehttps://vestreviken.no/arrangementer/psykoedukasjon-i-gruppe-ved-bipolar-lidelsePsykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsePsykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse. Psykoedukasjon i gruppe er et behandlingstilbud til voksne med bipolar lidelse. Vestre Viken
Diabetes type 2 i Vestre Vikenhttps://vestreviken.no/arrangementer/diabetes-type-2-i-vestre-vikenDiabetes type 2 i Vestre VikenHensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.Alle sykehus i Vestre Viken har tilbud til personer med diabetes type 2, men kursene er bygd opp forskjellig. Vestre Viken
Du er ikke den eneste - Barn som pårørendehttps://vestreviken.no/arrangementer/du-er-ikke-den-eneste-barn-som-parorendeDu er ikke den eneste - Barn som pårørende«Du er ikke den eneste» er et gruppetilbud til barn og ungdom med foreldre som sliter med rus eller psykiske problemer.«Du er ikke den eneste» er et gruppetilbud til barn og ungdom med foreldre som sliter med rus eller psykiske problemer.Vestre Viken
Kols, e-læringskurshttps://vestreviken.no/arrangementer/kols-e-leringskursKols, e-læringskursFor deg som har kols eller som er pårørende til en person med kols.E-læringskurs for deg som har kols eller som er pårørende til en person med kols.Vestre Viken
Bruk av høreapparathttps://vestreviken.no/arrangementer/bruk-av-horeapparatBruk av høreapparatSom ny bruker av høreapparat er det viktig å komme godt i gang. Brukerkurset gir deg mye nyttig informasjon og svar på spørsmål, og passer for deg som ønsker en ekstra gjennomgang. Som ny bruker av høreapparat er det viktig å komme godt i gang. Dette brukerkurset gir deg mye nyttig informasjon og svar på spørsmål.Vestre Viken
Kurs for deg med blærekreft og dine nærmestehttps://vestreviken.no/arrangementer/kurs-for-deg-med-blerekreft-og-dine-nermesteKurs for deg med blærekreft og dine nærmesteMålsettingen er at du som har, eller har hatt blærekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Målsettingen er at du som har, eller har hatt blærekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Vestre Viken
Slagdag, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/slagdag-berum-sykehusSlagdag, Bærum sykehusFor å forbedre oppfølgingen av pasienter med hjerneslag etter utskrivelse fra Bærum sykehus innføres nå en ny modell for oppfølging av pasientene. .For å forbedre oppfølgingen av pasienter med hjerneslag etter utskrivelse fra Bærum sykehus innføres nå en ny modell for oppfølging av pasientene. .Vestre Viken
Startkurs – livsstilsendring for personer med sykelig overvekthttps://vestreviken.no/arrangementer/startkurs-livsstilsendring-for-personer-med-sykelig-overvektStartkurs – livsstilsendring for personer med sykelig overvektStartkurs er et forberedelseskurs for pasienter med sykelig overvekt. Kurset er et ledd i behandlingen ved Bærum sykehus, og er obligatorisk for de som ønsker kirurgisk behandling. Startkurs er et forberedelseskurs for pasienter med sykelig overvekt. Kurset er et ledd i behandlingen ved Bærum sykehus, og er obligatorisk for de som ønsker kirurgisk behandling. Vestre Viken
Ringerikskursethttps://vestreviken.no/arrangementer/ringerikskursetRingerikskursetEmnekurs i allmennmedisinEmnekurs i allmennmedisinVestre Viken
Fødselsforberedende kurs, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/arrangementer/fodselsforberedende-kurs-ringerike-sykehusFødselsforberedende kurs, Ringerike sykehusFøde- og barselavdelingen ved Ringerike sykehus tilbyr fødselsforberedende kurs for blivende foreldre.Føde- og barselavdelingen ved Ringerike sykehus tilbyr fødselsforberedende kurs for blivende foreldre.Vestre Viken

    Fant du det du lette etter?