Det er forhøyet beredskap i Vestre Viken

Koronavirus / Corona virus

Vestre Viken er i grønn beredskap mens Drammen sykehus er i gul beredskap grunnet økt smitte. Vi gjennomfører ordinær pasientbehandling. Samtidig har vi planer klare for å kunne ta imot flere Covid-19-pasienter ved behov.

Velkommen til Vestre Viken

Nyheter