Avdelinger

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Vi har dessuten virksomhet ved 15 ambulansestasjoner.

 

Nedenfor finner du oversikt over alle våre avdelinger, seksjoner og behandlingssteder (behandlingsstedene ligger helt nederst). Du finner kontaktinformasjon, besøkstider og annen praktisk informasjon på hver enkelt side.

Finn avdeling

Besøksadresser

Fant du det du lette etter?