Avdelinger

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad og fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Vi har dessuten virksomhet ved 15 ambulansestasjoner.

 

Nedenfor finner du oversikt over alle våre avdelinger, seksjoner og behandlingssteder (behandlingsstedene ligger helt nederst). Du finner kontaktinformasjon, besøkstider og annen praktisk informasjon på hver enkelt side.

Finn avdeling

Akutt ambulant team, Asker DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dps/dognseksjonen-sikta-asker-dps/akutt-ambulant-team-asker-dpsAkutt ambulant team, Asker DPSA
Akutt observasjonspost, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-ortopedi-og-akuttmottak/akuttmottaket-drammen-sykehus/akutt-observasjonspost-drammen-sykehusAkutt observasjonspost, Drammen sykehusA
Akuttmottaket, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/akuttmottaket-berum-sykehusAkuttmottaket, Bærum sykehusA
Akuttmottaket, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-ortopedi-og-akuttmottak/akuttmottaket-drammen-sykehusAkuttmottaket, Drammen sykehusA
Akuttmottaket, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/akuttmottak-og-observasjonspost-kongsberg-sykehusAkuttmottaket, Kongsberg sykehusA
Akuttmottaket, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/akuttmottaket-ringerike-sykehusAkuttmottaket, Ringerike sykehusA
Akuttseksjon A, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/akuttseksjon-a-blakstadAkuttseksjon A, BlakstadA
Akuttseksjon B, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/akuttseksjon-b-blakstadAkuttseksjon B, BlakstadA
Akuttseksjon C, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/akuttseksjon-c-blakstadAkuttseksjon C, BlakstadA
Alderspsykiatrisk poliklinikk, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/alderspsykiatrisk-poliklinikk-blakstadAlderspsykiatrisk poliklinikk, BlakstadA
Alderspsykiatrisk seksjon A, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/alderspsykiatrisk-seksjon-a-blakstadAlderspsykiatrisk seksjon A, BlakstadA
Alderspsykiatrisk seksjon B, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/alderspsykiatrisk-seksjon-b-blakstadAlderspsykiatrisk seksjon B, BlakstadA
Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Asker DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dps/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-asker-dpsAllmennpsykiatrisk poliklinikk, Asker DPSA
Ambulanseavdelingenhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/ambulanseavdelingenAmbulanseavdelingenA
AMK - medisinsk nødtelefon 113https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/amk-medisinsk-nodtelefon-113AMK - medisinsk nødtelefon 113A
Ammepoliklinikken, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehus/barselseksjonen-berum-sykehus/ammepoliklinikken-berum-sykehusAmmepoliklinikken, Bærum sykehusA
Ammepoliklinikken, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/fodeavdelingen-kongsberg-sykehus/ammepoliklinikken-kongsberg-sykehusAmmepoliklinikken, Kongsberg sykehusA
Anestesi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-anestesi-intensiv-og-operasjon-drammen-sykehus/anestesi-drammen-sykehusAnestesi, Drammen sykehusA
Anestesiavdelingen, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/anestesiavdelingen-ringerike-sykehusAnestesiavdelingen, Ringerike sykehusA
Anestesiseksjonen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-anestesi-intensiv-og-operasjon-berum-sykehus/anestesiseksjonen-berum-sykehusAnestesiseksjonen, Bærum sykehusA
Anestesiseksjonen, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/anestesiseksjonen-kongsberg-sykehusAnestesiseksjonen, Kongsberg sykehusA
ARA, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighet/ara-blakstadARA, BlakstadA
ARA, Bærumhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighet/ara-berumARA, BærumA
ARA, Drammenhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighet/ara-drammenARA, DrammenA
ARA, Konnerudhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighet/ara-konnerudARA, KonnerudA
Asker BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/asker-bupAsker BUPA
Asker DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dpsAsker DPSA
Anestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-anestesi-intensiv-og-operasjon-berum-sykehusAnestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehusA
Anestesi, intensiv og operasjon, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-anestesi-intensiv-og-operasjon-drammen-sykehusAnestesi, intensiv og operasjon, Drammen sykehusA
Bildediagnostikk (røntgen)https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgenBildediagnostikk (røntgen)A
Fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-kongsberg-sykehus/avdeling-for-fysioterapi-ergoterapi-og-sosionomtjeneste-kongsberg-sykehusFysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste, Kongsberg sykehusA
Gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehusGynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehusA
Gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehusGynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehusA
Klinisk patologihttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-klinisk-patologiKlinisk patologiA
Laboratoriemedisinhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisinLaboratoriemedisinA
Mobile elektromedisinske tjenesterhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-mobile-elektromedisinske-tjenesterMobile elektromedisinske tjenesterA
Nevrologi, revmatologi og reHabilitering, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehusNevrologi, revmatologi og reHabilitering, Drammen sykehusA
Ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-ortopedi-og-akuttmottakOrtopedi og akuttmottak, Drammen sykehusA
Rus og avhengighethttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighetRus og avhengighetA
Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomsavdelingen-drammen-sykehusBarne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehusB
Barne- og ungdomspoliklinikken, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomspoliklinikken-berum-sykehusBarne- og ungdomspoliklinikken, Bærum sykehusB
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupaBarne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)B
Barne- og ungdomsseksjonen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomsavdelingen-drammen-sykehus/barne-og-ungdomsseksjonen-drammen-sykehusBarne- og ungdomsseksjonen, Drammen sykehusB
Barn/ungdom poliklinikk og dagbehandling, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomsavdelingen-drammen-sykehus/barnungdom-poliklinikk-og-dagbehandling-drammen-sykehusBarn/ungdom poliklinikk og dagbehandling, Drammen sykehusB
Barselpoliklinikken, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/barselpoliklinikken-drammen-sykehusBarselpoliklinikken, Drammen sykehusB
Barselseksjonen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehus/barselseksjonen-berum-sykehusBarselseksjonen, Bærum sykehusB
Barselseksjonen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/barselseksjonen-drammen-sykehusBarselseksjonen, Drammen sykehusB
Behandlingshjelpemidlerhttps://vestreviken.no/avdelinger/behandlingshjelpemidlerBehandlingshjelpemidlerB
BET-seksjonen, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/bet-seksjon-blakstadBET-seksjonen, BlakstadB
Bildediagnostikk (røntgen), Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/bildediagnostikk-rontgen-berum-sykehusBildediagnostikk (røntgen), Bærum sykehusB
Bildediagnostikk (røntgen), Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/bildediagnostikk-rontgen-drammen-sykehusBildediagnostikk (røntgen), Drammen sykehusB
Bildediagnostikk (røntgen), Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/bildediagnostikk-rontgen-hallingdal-sjukestuguBildediagnostikk (røntgen), Hallingdal sjukestuguB
Bildediagnostikk (røntgen), Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/bildediagnostikk-rontgen-kongsberg-sykehusBildediagnostikk (røntgen), Kongsberg sykehusB
Bildediagnostikk (røntgen), Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/bildediagnostikk-rontgen-ringerike-sykehusBildediagnostikk (røntgen), Ringerike sykehusB
Blodbanken, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-berum-sykehusBlodbanken, Bærum sykehusB
Blodbanken, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-drammen-sykehusBlodbanken, Drammen sykehusB
Blodbanken, Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-hallingdal-sjukestuguBlodbanken, Hallingdal sjukestuguB
Blodbanken, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-kongsberg-sykehusBlodbanken, Kongsberg sykehusB
Blodbanken, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-ringerike-sykehusBlodbanken, Ringerike sykehusB
Brukerkontor, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/lerings-og-mestringssenteret/brukerkontor-drammen-sykehusBrukerkontor, Drammen sykehusB
Brystdiagnostisk senterhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/brystdiagnostisk-senterBrystdiagnostisk senterB
BUPA, Seksjon for akutt og spiseforstyrrelserhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bupa-seksjon-for-akutt-og-spiseforstyrrelserBUPA, Seksjon for akutt og spiseforstyrrelserB
BUPA, Seksjon for behandlinghttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bupa-seksjon-for-behandlingBUPA, Seksjon for behandlingB
BUPA, Seksjon for nevropsykiatrihttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bupa-seksjon-for-nevropsykiatriBUPA, Seksjon for nevropsykiatriB
BUPA, Seksjon for utredninghttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bupa-seksjon-for-utredningBUPA, Seksjon for utredningB
Bærum BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/berum-bupBærum BUPB
Bærum DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/berum-dpsBærum DPSB
CL-team, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomsavdelingen-drammen-sykehus/cl-team-drammen-sykehusCL-team, Drammen sykehusC
Dagkirurgisk seksjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-berum-sykehus/dagkirurgisk-seksjon-berum-sykehusDagkirurgisk seksjon, Bærum sykehusD
Dagkirurgisk senter, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/operasjon-kongsberg-sykehus/dagkirurgisk-senter-kongsberg-sykehusDagkirurgisk senter, Kongsberg sykehusD
Diabetespoliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/diabetespoliklinikk-drammen-sykehusDiabetespoliklinikk, Drammen sykehusD
Dialyse, Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/avdelinger/dialyse-hallingdal-sjukestuguDialyse, Hallingdal sjukestuguD
Dialyse, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-kongsberg-sykehus/dialyse-kongsberg-sykehusDialyse, Kongsberg sykehusD
Dialyse, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-ringerike-sykehus/dialyse-ringerike-sykehusDialyse, Ringerike sykehusD
Dialysen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/dialysen-berum-sykehusDialysen, Bærum sykehusD
Dialysen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/dialysen-drammen-sykehusDialysen, Drammen sykehusD
Drammen BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/drammen-bupDrammen BUPD
Drammen DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/drammen-dpsDrammen DPSD
Døgnseksjonen, Bærum DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/berum-dps/dognseksjon-berum-dpsDøgnseksjonen, Bærum DPSD
Døgnseksjonen Konnerud, Drammen DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/drammen-dps/dognseksjonen-konnerud-drammen-dpsDøgnseksjonen Konnerud, Drammen DPSD
Døgnseksjonen Sikta, Asker DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dps/dognseksjonen-sikta-asker-dpsDøgnseksjonen Sikta, Asker DPSD
Endokrinologisk poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/endokrinologisk-poliklinikk-drammen-sykehusEndokrinologisk poliklinikk, Drammen sykehusE
Ergoterapi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/ergoterapi-drammen-sykehusErgoterapi, Drammen sykehusE
FACT, Bærum DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/berum-dps/fact-berum-dpsFACT, Bærum DPSF
FACT-teamet i Askerhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dps/fact-teamet-i-askerFACT-teamet i AskerF
FACT-teamet i Drammenhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/drammen-dps/fact-teamet-i-drammenFACT-teamet i DrammenF
FACT-teamet i Kongsberghttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/kongsberg-dps/fact-teamet-i-kongsbergFACT-teamet i KongsbergF
FACT-teamet i Ringerikehttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/ringerike-dps/fact-teamet-i-ringerikeFACT-teamet i RingerikeF
Forebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dps/forebyggende-familieteam-i-asker-og-berum-asker-dpsForebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPSF
Forløpskoordinatorer for krefthttps://vestreviken.no/avdelinger/forlopskoordinatorer-kreftForløpskoordinatorer for kreftF
Forløpskoordinatorer for Psykisk helse og rushttps://vestreviken.no/avdelinger/forelopskoordinatorer-for-psykisk-helse-og-rusForløpskoordinatorer for Psykisk helse og rusF
Forskning, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/forskning-drammen-sykehusForskning, Drammen sykehusF
Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forsknings-og-utviklingsavdelingen-psykisk-helse-og-rusForsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rusF
Forskningsavdelingen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/forskningsavdelingen-berum-sykehusForskningsavdelingen, Bærum sykehusF
Forskningsenhetenhttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/forskningsenhetenForskningsenhetenF
Fysioterapi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/fysioterapi-drammen-sykehusFysioterapi, Drammen sykehusF
Føde- og barselavdelingen, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/fode-og-barselavdelingen-ringerike-sykehusFøde- og barselavdelingen, Ringerike sykehusF
Fødeavdelingen, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/fodeavdelingen-kongsberg-sykehusFødeavdelingen, Kongsberg sykehusF
Fødepoliklinikken, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/fodepoliklinikken-drammen-sykehusFødepoliklinikken, Drammen sykehusF
Fødepoliklinikken, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/fodeavdelingen-kongsberg-sykehus/fodepoliklinikken-kongsberg-sykehusFødepoliklinikken, Kongsberg sykehusF
Fødeseksjonen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehus/fodeseksjonen-berum-sykehusFødeseksjonen, Bærum sykehusF
Fødeseksjonen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/fodeseksjonen-drammen-sykehusFødeseksjonen, Drammen sykehusF
Gastrokirurgisk seksjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-berum-sykehus/gastrokirurgisk-seksjon-berum-sykehusGastrokirurgisk seksjon, Bærum sykehusG
Generell indremedisinsk seksjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/generell-indremedisinsk-seksjon-berum-sykehusGenerell indremedisinsk seksjon, Bærum sykehusG
Geriatrisk poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/geriatrisk-poliklinikk-drammen-sykehusGeriatrisk poliklinikk, Drammen sykehusG
Gynekologisk avdeling, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-kongsberg-sykehus/gynekologisk-avdeling-kongsberg-sykehusGynekologisk avdeling, Kongsberg sykehusG
Gynekologisk avdeling, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/gynekologisk-avdeling-ringerike-sykehusGynekologisk avdeling, Ringerike sykehusG
Gynekologisk dagenhet, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/gynekologisk-dagenhet-drammen-sykehusGynekologisk dagenhet, Drammen sykehusG
Gynekologisk ekspedisjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehus/gynekologisk-ekspedisjon-berum-sykehusGynekologisk ekspedisjon, Bærum sykehusG
Gynekologisk poliklinikk, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehus/gynekologisk-poliklinikk-berum-sykehusGynekologisk poliklinikk, Bærum sykehusG
Gynekologisk poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/gynekologisk-poliklinikk-drammen-sykehusGynekologisk poliklinikk, Drammen sykehusG
Gynekologisk poliklinikk, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-kongsberg-sykehus/gynekologisk-avdeling-kongsberg-sykehus/gynekologisk-poliklinikk-kongsberg-sykehusGynekologisk poliklinikk, Kongsberg sykehusG
Gynekologisk sengepost, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-berum-sykehus/gynekologisk-sengepost-berum-sykehusGynekologisk sengepost, Bærum sykehusG
Gynekologisk sengepost, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-gynekologi-og-fodselshjelp-drammen-sykehus/gynekologisk-sengepost-drammen-sykehusGynekologisk sengepost, Drammen sykehusG
Habiliteringssenteret, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/habiliteringssenteret-drammen-sykehusHabiliteringssenteret, Drammen sykehusH
Hjerte-/lungemedisinsk seksjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/hjerte-lungemedisinsk-seksjon-berum-sykehusHjerte-/lungemedisinsk seksjon, Bærum sykehusH
Hjertepoliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/hjertepoliklinikk-drammen-sykehusHjertepoliklinikk, Drammen sykehusH
Hjerteskolen, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-ringerike-sykehus/hjerteskolen-ringerike-sykehusHjerteskolen, Ringerike sykehusH
Hotellposten, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehus/hotellposten-drammen-sykehusHotellposten, Drammen sykehusH
Hørselssentralen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/ore-nese-og-halsavdelingen-drammen-sykehus/horselssentralen-drammen-sykehusHørselssentralen, Drammen sykehusH
IBD-skolen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomsavdelingen-drammen-sykehus/ibd-skolen-drammen-sykehusIBD-skolen, Drammen sykehusI
Infeksjonsmedisinsk seksjon, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/infeksjonsmedisinsk-seksjon-berum-sykehusInfeksjonsmedisinsk seksjon, Bærum sykehusI
Intensiv, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-anestesi-intensiv-og-operasjon-drammen-sykehus/intensiv-drammen-sykehusIntensiv, Drammen sykehusI
Intensiv, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/intensiv-kongsberg-sykehusIntensiv, Kongsberg sykehusI
Intensivavdelingen, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/intensivavdelingen-ringerike-sykehusIntensivavdelingen, Ringerike sykehusI
Intensivseksjonen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-anestesi-intensiv-og-operasjon-berum-sykehus/intensivseksjonen-berum-sykehusIntensivseksjonen, Bærum sykehusI
Karkirurgisk poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehus/karkirurgisk-poliklinikk-drammen-sykehusKarkirurgisk poliklinikk, Drammen sykehusK
Kirugisk avdeling, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehusKirugisk avdeling, Ringerike sykehusK
Kirurgisk avdeling, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-berum-sykehusKirurgisk avdeling, Bærum sykehusK
Kirurgisk avdeling, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehusKirurgisk avdeling, Drammen sykehusK
Kirurgisk avdeling, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehusKirurgisk avdeling, Kongsberg sykehusK
Kirurgisk og ortopedisk sengetun, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/kirurgisk-og-ortopedisk-sengetun-ringerike-sykehusKirurgisk og ortopedisk sengetun, Ringerike sykehusK
Kirurgisk poliklinikk, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-berum-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-berum-sykehusKirurgisk poliklinikk, Bærum sykehusK
Kirurgisk poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-drammen-sykehusKirurgisk poliklinikk, Drammen sykehusK
Kirurgisk poliklinikk, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-kongsberg-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-kongsberg-sykehusKirurgisk poliklinikk, Kongsberg sykehusK
Kirurgisk poliklinikk, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-ringerike-sykehus/kirurgisk-poliklinikk-ringerike-sykehusKirurgisk poliklinikk, Ringerike sykehusK
Kirurgisk sengepost 1, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehus/kirurgisk-sengepost-1-drammen-sykehusKirurgisk sengepost 1, Drammen sykehusK
Kirurgisk sengepost 2, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehus/kirurgisk-sengepost-2-drammen-sykehusKirurgisk sengepost 2, Drammen sykehusK
Kirurgisk sengepost 3, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-drammen-sykehus/kirurgisk-sengepost-3-drammen-sykehusKirurgisk sengepost 3, Drammen sykehusK
Kirurgisk sengepost 4, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-sengepost-4-kongsberg-sykehusKirurgisk sengepost 4, Kongsberg sykehusK
Kirurgisk sengepost, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling-berum-sykehus/kirurgisk-sengepost-berum-sykehusKirurgisk sengepost, Bærum sykehusK
Klinikk for intern servicehttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-intern-serviceKlinikk for intern serviceK
Klinikk for medisinsk diagnostikkhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikkKlinikk for medisinsk diagnostikkK
Klinikk for prehospitale tjenesterhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenesterKlinikk for prehospitale tjenesterK
Klinikk for psykisk helse og rushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rusKlinikk for psykisk helse og rusK
Klinisk ernæringsfysiologi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomsavdelingen-drammen-sykehus/klinisk-erneringsfysiologi-drammen-sykehusKlinisk ernæringsfysiologi, Drammen sykehusK
Klinisk etikkomité, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinisk-etikkomit-berum-sykehusKlinisk etikkomité, Bærum sykehusK
Klinisk etikkomité, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinisk-etikkomit-kongsberg-sykehusKlinisk etikkomité, Kongsberg sykehusK
Klinisk etikkomité, psykisk helse og rushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinisk-etikkomit-psykisk-helse-og-rusKlinisk etikkomité, psykisk helse og rusK
Kommunikasjonsavdelingenhttps://vestreviken.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenK
Kongsberg BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/kongsberg-bupKongsberg BUPK
Kongsberg DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/kongsberg-dpsKongsberg DPSK
Kreftseksjonen, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/kreftseksjonen-berum-sykehusKreftseksjonen, Bærum sykehusK
Kvalitetsavdelingenhttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/kvalitetsavdelingenKvalitetsavdelingenK
Laboratoriet, Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/laboratoriet-hallingdal-sjukestuguLaboratoriet, Hallingdal sjukestuguL
Laboratoriet, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/laboratoriet-kongsberg-sykehusLaboratoriet, Kongsberg sykehusL
Laboratoriet, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/laboratoriet-ringerike-sykehusLaboratoriet, Ringerike sykehusL
Legemiddelassistert rehabilitering i Drammenhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/avdeling-for-rus-og-avhengighet/legemiddelassistert-rehabilitering-i-drammenLegemiddelassistert rehabilitering i DrammenL
Logopedi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/logopedi-drammen-sykehusLogopedi, Drammen sykehusL
Luftambulansehttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/luftambulanseLuftambulanseL
Lungepoliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/lungepoliklinikk-drammen-sykehusLungepoliklinikk, Drammen sykehusL
Lærings- og mestringssenterethttps://vestreviken.no/avdelinger/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteretL
Mage-tarm poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/mage-tarm-poliklinikk-drammen-sykehusMage-tarm poliklinikk, Drammen sykehusM
Mammografiscreeningslaben, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/brystdiagnostisk-senter/mammografiscreeningslaben-berum-sykehusMammografiscreeningslaben, Bærum sykehusM
Medisin 1, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisin-1-drammen-sykehusMedisin 1, Drammen sykehusM
Medisin 2, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisin-2-drammen-sykehusMedisin 2, Drammen sykehusM
Medisin 3, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisin-3-drammen-sykehusMedisin 3, Drammen sykehusM
Medisin og helsefaghttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefagMedisin og helsefagM
Medisinsk avdeling, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehusMedisinsk avdeling, Bærum sykehusM
Medisinsk avdeling, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehusMedisinsk avdeling, Drammen sykehusM
Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-kongsberg-sykehusMedisinsk avdeling, Kongsberg sykehusM
Medisinsk avdeling, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-ringerike-sykehusMedisinsk avdeling, Ringerike sykehusM
Medisinsk bibliotek, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/forskningsenheten/medisinsk-bibliotek-berum-sykehusMedisinsk bibliotek, Bærum sykehusM
Medisinsk bibliotek, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/forskningsenheten/medisinsk-bibliotek-drammen-sykehusMedisinsk bibliotek, Drammen sykehusM
Medisinsk biokjemi, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/medisinsk-biokjemi-berum-sykehusMedisinsk biokjemi, Bærum sykehusM
Medisinsk biokjemi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/medisinsk-biokjemi-drammen-sykehusMedisinsk biokjemi, Drammen sykehusM
Medisinsk dagbehandling, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/medisinsk-dagbehandling-berum-sykehusMedisinsk dagbehandling, Bærum sykehusM
Medisinsk dagbehandling, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-kongsberg-sykehus/medisinsk-dagbehandling-kongsberg-sykehusMedisinsk dagbehandling, Kongsberg sykehusM
Medisinsk dagenhet, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/medisinsk-dagenhet-drammen-sykehusMedisinsk dagenhet, Drammen sykehusM
Medisinsk intensiv, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-intensiv-drammen-sykehusMedisinsk intensiv, Drammen sykehusM
Medisinsk mikrobiologi, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/medisinsk-mikrobiologi-berum-sykehusMedisinsk mikrobiologi, Bærum sykehusM
Medisinsk mikrobiologi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/medisinsk-mikrobiologi-drammen-sykehusMedisinsk mikrobiologi, Drammen sykehusM
Medisinsk observasjonspost, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-observasjonspost-drammen-sykehusMedisinsk observasjonspost, Drammen sykehusM
Medisinsk poliklinikk, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/medisinsk-poliklinikk-berum-sykehusMedisinsk poliklinikk, Bærum sykehusM
Medisinsk poliklinikk, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-kongsberg-sykehus/medisinsk-poliklinikk-kongsberg-sykehusMedisinsk poliklinikk, Kongsberg sykehusM
Medisinsk poliklinikk og Barnepoliklinikk, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-ringerike-sykehus/medisinsk-poliklinikk-og-barnepoliklinikk-ringerike-sykehusMedisinsk poliklinikk og Barnepoliklinikk, Ringerike sykehusM
Medisinsk poliklinisk senter, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehusMedisinsk poliklinisk senter, Drammen sykehusM
Medisinsk sengepost 2, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-sengepost-2-kongsberg-sykehusMedisinsk sengepost 2, Kongsberg sykehusM
Medisinsk sengepost 3, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-sengepost-3-kongsberg-sykehusMedisinsk sengepost 3, Kongsberg sykehusM
Medisinsk sengetun, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-ringerike-sykehus/medisinsk-sengetun-ringerike-sykehusMedisinsk sengetun, Ringerike sykehusM
Mottaksseksjon, Blakstadhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-blakstad/mottaksseksjon-blakstadMottaksseksjon, BlakstadM
Nevrofysiologi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/nevrofysiologi-drammen-sykehusNevrofysiologi, Drammen sykehusN
Nevrologisk dagenhet, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/nevrologisk-dagenhet-drammen-sykehusNevrologisk dagenhet, Drammen sykehusN
Nevrologisk poliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/nevrologisk-poliklinikk-drammen-sykehusNevrologisk poliklinikk, Drammen sykehusN
Nevrologisk sengepost, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/avdeling-for-nevrologi-revmatologi-og-rehabilitering-drammen-sykehus/nevrologisk-sengepost-drammen-sykehusNevrologisk sengepost, Drammen sykehusN
Nevropsykologisk poliklinikk, Asker DPShttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asker-dps/nevropsykologisk-poliklinikk-asker-dpsNevropsykologisk poliklinikk, Asker DPSN
Nukleærmedisin, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-bildediagnostikk-rontgen/nukleermedisin-drammen-sykehusNukleærmedisin, Drammen sykehusN
Nyfødt intensiv, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/barne-og-ungdomsavdelingen-drammen-sykehus/nyfodt-intensiv-drammen-sykehusNyfødt intensiv, Drammen sykehusN
Nyrepoliklinikk, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-drammen-sykehus/medisinsk-poliklinisk-senter-drammen-sykehus/nyrepoliklinikk-drammen-sykehusNyrepoliklinikk, Drammen sykehusN
Observasjonsposten, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/medisinsk-avdeling-berum-sykehus/observasjonsposten-berum-sykehusObservasjonsposten, Bærum sykehusO

Besøksadresser

Arnegårdsveien 5, Hønefosshttps://vestreviken.no/steder/arnegardsveien-5-honefossArnegårdsveien 5, Hønefoss
Bjerketunhttps://vestreviken.no/steder/bjerketunBjerketun
Blakstadhttps://vestreviken.no/steder/blakstadBlakstad
Blakstad, administrasjonsbyggethttps://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-administrasjonsbyggetBlakstad, administrasjonsbygget
Blakstad, bygg 1https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-1Blakstad, bygg 1
Blakstad, bygg 12 og 13https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-12-og-13Blakstad, bygg 12 og 13
Blakstad, bygg 2https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-2Blakstad, bygg 2
Blakstad, bygg 23https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-23Blakstad, bygg 23
Blakstad, bygg 24https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-24Blakstad, bygg 24
Blakstad, bygg 28https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-28Blakstad, bygg 28
Blakstad, bygg 3https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-3Blakstad, bygg 3
Blakstad, bygg 4https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-4Blakstad, bygg 4
Blakstad, bygg 7https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-7Blakstad, bygg 7
Blakstad, bygg 8https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-bygg-8Blakstad, bygg 8
Blakstad, tilbygg til bygg 1https://vestreviken.no/steder/blakstad/blakstad-tilbygg-til-bygg-1Blakstad, tilbygg til bygg 1
Bærum sykehushttps://vestreviken.no/steder/berum-sykehusBærum sykehus
Dr. Høsts veihttps://vestreviken.no/steder/dr-hosts-veiDr. Høsts vei
Drammen sykehushttps://vestreviken.no/steder/drammen-sykehusDrammen sykehus
Forsyningssentralen, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/steder/drammen-sykehus/forsyningssentralen-drammen-sykehusForsyningssentralen, Drammen sykehus
Gordon Johnsens vei 2, Vikersundhttps://vestreviken.no/steder/gordon-johnsens-vei-2-vikersundGordon Johnsens vei 2, Vikersund
Grønland 32Bhttps://vestreviken.no/steder/gronland-32bGrønland 32B
Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/steder/hallingdal-sjukestuguHallingdal sjukestugu
Hauges gate 89 A, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/hauges-gate-89-a-drammenHauges gate 89 A, Drammen
Hvalstadåsen 6https://vestreviken.no/steder/hvalstadasen-6Hvalstadåsen 6
Klems gate 11, Kongsberghttps://vestreviken.no/steder/klems-gate-11-kongsbergKlems gate 11, Kongsberg
Konggata 51, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/konggata-51-drammenKonggata 51, Drammen
Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/steder/kongsberg-sykehusKongsberg sykehus
Kredittkassegården i Sandvikahttps://vestreviken.no/steder/kredittkassegarden-i-sandvikaKredittkassegården i Sandvika
Kulturhuset i Askerhttps://vestreviken.no/steder/kulturhuset-i-askerKulturhuset i Asker
Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/steder/ringerike-sykehusRingerike sykehus
Ringerike sykehus, DPS-byggethttps://vestreviken.no/steder/ringerike-sykehus/ringerike-sykehus-dps-byggetRingerike sykehus, DPS-bygget
Røykenveien 170 (Sikta)https://vestreviken.no/steder/roykenveien-170-siktaRøykenveien 170 (Sikta)
Røysehttps://vestreviken.no/steder/royseRøyse
Rådhusgata 33, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/radhusgata-33-drammenRådhusgata 33, Drammen
Skysstasjonen i Askerhttps://vestreviken.no/steder/skysstasjonen-i-askerSkysstasjonen i Asker
Sykehusveien 34 (Bærum gamle sykehus)https://vestreviken.no/steder/sykehusveien-34-berum-gamle-sykehusSykehusveien 34 (Bærum gamle sykehus)
Sykehusveien 40 (Bærum gamle sykehus)https://vestreviken.no/steder/sykehusveien-40-berum-gamle-sykehusSykehusveien 40 (Bærum gamle sykehus)
Torsbergveien 20, Konnerud, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/torsbergveien-20-konnerud-drammenTorsbergveien 20, Konnerud, Drammen
Valbrottveien 17, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/valbrottveien-17-drammenValbrottveien 17, Drammen
Valbrottveien 23, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/valbrottveien-23-drammenValbrottveien 23, Drammen
Wergelands gate 10, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/wergelands-gate-10-drammenWergelands gate 10, Drammen
Wergelands vei 2, Kongsberghttps://vestreviken.no/steder/wergelands-vei-2-kongsbergWergelands vei 2, Kongsberg
Øvre Strandgt 2, Drammenhttps://vestreviken.no/steder/ovre-strandgt-2-drammenØvre Strandgt 2, Drammen

Fant du det du lette etter?