Hjerneslag, Ringerike sykehus

Velkommen til kurs om hjerneslag for deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende. To dagers kurset er lagt opp til foredrag og erfaringsutveksling med fagpersoner hvor det er satt av tid til spørsmål.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvises fra fastlege eller sykehuslege, og du betaler vanlig egenandel. Du kan få sykemelding der deltagelse på kurset er en del av behandlingen. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.

For legen:
Henvisningen sendes elektronisk LMS Ringerike sykehus. Eventuelt papirhenvisning til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, LMS, Postboks 800, 3004 Drammen
Emner på kurset:

Sykdom, diagnose og behandling
Synsproblematikk
Å leve med hjerneslag, logoped, brukere og pårørende
Inkontinens, seksualitet og fatique
Førerkort
De usynlige vansker – kognitive utfall
Når livet endres
Fysisk aktivitet – fallforebyggende tiltak

På kurset vil du treffe helsepersonell som daglig jobber med hjerneslag. I tillegg treffer du også andre som har hjerneslag. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves for de fleste som nyttig.Fant du det du lette etter?