HELSENORGE

Pårørendekurs "Å være den det ikke gjelder", Kongsberg

Er du pårørende til en voksen med langvarig sykdom, og vil lære mer om hvordan du kan ivareta deg selv? Savner du å treffe andre i liknende situasjon? Kurset er for voksne som bor i Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal eller i Øvre Eiker

På kurset vil du møte likemann og ulike fagpersoner fra kommuner og sykehus. 

Tema: Pårørenderollen. 

  • Hvordan påvirkes vi når vi lever med belastning over tid?
  • Kommunikasjon i familien. 
  • Aksept, sorg og tap. 
  • Rettigheter og annen praktisk informasjon. 

Det vil bli satt av tid til erfaringsdeling, refleksjon og diskusjon, som for de fleste vil oppleves som nyttig. Velkommen!

Ønsker du å laste ned invitasjonen (PDF)

Fant du det du lette etter?