HELSENORGE

Startkurs - Livsstilsendringsprogram for deg med sykelig overvekt

Startkurs er et forberedelseskurs for pasienter med sykelig overvekt og et ledd i behandlingen i Vestre Viken, Bærum sykehus.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra fastlege til kirurgisk poliklinikk, overvekts kirurgisk seksjon

Startkurset er obligatorisk for de som ønsker kirurgisk behandling. Kurset går over seks dager, med en dag i uken.

I løpet av kurset får du god informasjon om de ulike behandlingstilbudene. For å få et vellykket resultat i form av vektreduksjon og vedlikehold etter overvekts behandling, er det viktig å komme i gang med endring av vaner og egen livsstil. Det å dele erfaringer med andre i tilsvarende situasjon, tilegne seg kunnskap og informasjon samt bruk av ukentlig handlingsplan er viktige strategier i dette arbeidet.

Kurset ledes av to fagpersoner ved Lærings– og mestringssenteret med ca 20 deltakere i hver gruppe.

Målgruppe

 • Personer mellom 18 og 60 år som har overvekt tilsvarende Body Mass Index (BMI) på over 40 eller 35 med en tillegg sykdom.

Hensikten med kurset

 • Få innsikt i de ulike behandlingstilbudene for sykelig overvekt for å kunne ta et informert behandlingsvalg
 • Få hjelp til å starte endringsprosesser i forhold til egen livsstil
 • Bli inkludert i et støttende nettverk
 • Bli styrket til å kunne håndtere eventuelle utfordringer som overvektsbehandlingen kan innebære for å lykkes med varig livsstilsendring

Aktuelle temaer

 • Informasjon om behandlingsalternativer – gastric bypass / gastric sleeve operasjon og konservativ behandling
 • Hvordan få til små endringer i hverdagen?
 • Kosthold og hverdagsaktivitet
 • Hvordan leve med nye vaner?
 • Mat og følelser
 • Erfaringsutveksling og gruppearbeid
 • Brukerpanel – informasjon fra personer som har gjennomgått overvektsbehandling 


Fant du det du lette etter?