HELSENORGE

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehus

Avdelingen har ansvar for alvorlig syke pasienter i forbindelse med sykdom og operasjoner. Vi driver også avansert smertelindring i nært samarbeid med andre avdelinger i sykehuset.
Fant du det du lette etter?