HELSENORGE

Anestesiseksjonen, Bærum sykehus

Vi gir bedøvelse (anestesi) til pasienter som trenger det i forbindelse med operasjoner, behandlinger eller undersøkelser. Anestesiseksjonen er en del av akutt- og traumeteamet på sykehuset. Når det er nødvendig er en av våre medarbeidere med i ambulansen på utrykning eller ved transport av kritisk syke pasienter.

Fant du det du lette etter?