HELSENORGE

Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon, Drammen sykehus

Hos oss gjennomføres alle planlagte og akutte operasjoner på inneliggende pasienter med kirurgiske, ortopediske eller gynekologiske lidelser. Vi gir narkose, assisterer ved operasjoner og overvåker pasientene etter operasjonen. Avdelingen behandler også akutt alvorlig syke pasienter som er innlagt på sykehuset, og er involvert i ledsagelse og behandling av pasienter som transporteres til traumemottaket. Vi behandler i tillegg pasienter med langvarige og sammensatte smertetilstander.

Fant du det du lette etter?