HELSENORGE

Anestesi, Drammen sykehus

Vi gir bedøvelse (anestesi) til pasienter som trenger det i forbindelse med operasjoner, behandlinger eller undersøkelser. Når det er nødvendig er vi med i ambulansen på utrykning eller ved transport av kritisk syke pasienter, og noen av anestesilegene våre er tilknyttet Luftambulansen i Ål. Vi er en del av akutt- og traumeteamet på sykehuset.

Fant du det du lette etter?