HELSENORGE

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus

Vi utreder og behandler gravide, fødende, barselkvinner og gynekologiske pasienter. Vi har kort ventetid både på dagkirurgiske inngrep og inngrep som krever innleggelse. Avdelingen har spesiell kompetanse på urogynekologi.

Fant du det du lette etter?