HELSENORGE

Gynekologisk sengepost, Bærum sykehus

Vi ivaretar kvinner som er blitt operert eller skal behandles for sykdommer i underlivet.  Vi har også pasienter som følges over tid, eksempelvis i forbindelse med behandling av kroniske tilstander.

Fant du det du lette etter?