HELSENORGE

Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus

Vi følger opp gravide som henvises fra primærlege/jordmor. Avdelingen bistår under fødsel og hjelper mor og barn i barseltiden. Årlig fødes mer enn 2 000 barn hos oss. Vi tilbyr også utredning og behandling av de fleste gynekologiske lidelser.

Fant du det du lette etter?