HELSENORGE

Fødeseksjonen, Drammen sykehus

Vi hjelper kvinner i fødsel fra uke 28 til over termin. Vi har et godt samarbeid med Nyfødt intensiv, og har døgnkontinuerlig bemanning med gynekologer, jordmødre og barnepleiere. Sykehusets anestesi- og operasjonspersonell er også tilstede hele tiden. Alle gravide får en individuell fødselsomsorg basert på de vurderinger som jordmor og lege har gjort i svangerskapet. Det tas også hensyn til kvinnens egne ønsker og behov.

Fant du det du lette etter?