HELSENORGE

Avdeling for nevrologi, revmatologi og reHabilitering, Drammen sykehus

Vi utreder og behandler pasienter fra alle kommunene som er tilknyttet Vestre Viken innen nevrologi, revmatologi, fysikalsk medisin, rehabilitering og habilitering.  Vi gir også et tverrfaglig tilbud fra ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeder og sosionomer til aktuelle pasienter ved Drammen sykehus.

Fant du det du lette etter?