HELSENORGE

Ergoterapi, Drammen sykehus

Vi gir ergoterapeutiske tjenester både til inneliggende og polikliniske pasienter ved sykehuset. Ergoterapeutene arbeider primært med pasienter som har revmatologiske, ortopediske og nevrologiske lidelser.

Fant du det du lette etter?