HELSENORGE

Fysioterapi, Drammen sykehus

Vi gir fysioterapeutiske tjenester både til inneliggende og polikliniske pasienter ved sykehuset. Vi har spisskompetanse innen områdene nevrologi, barn, revmatologi, ortopedi, indremedisin og kirurgi.

Fant du det du lette etter?