HELSENORGE

Logopedi, Drammen sykehus

Vi kartlegger, behandler og underviser voksne pasienter som har fått språkforstyrrelser, stemmevansker og svelgproblemer etter sykdom og/eller skade. Vi veileder pårørende og melder i fra til pasientens hjemkommune om behov for logopedisk hjelp når han/hun er utskrevet fra sykehuset.

Fant du det du lette etter?